Acasă Blog

Mediere program legaturi personale cu minorul, Craciun si Revelion ani pari/impari

program legaturi personale

Program de legaturi personale cu minorul. Parinte rezident/parinte nerezident. Încuviinţează legături personale cu minorul, după următorul program:

-în fiecare zi de marţi şi joi din săptămână, între orele 17:30-19:30, prin întâlniri cu fiica sa, respectiv cu luarea minorei din locuinţa mamei şi obligaţia readucerii acesteia la finalizarea programului de vizitare;

  • -o dată la două săptămâni, în săptămânile pare, de sâmbătă începând cu orele 10:00, până duminică orele 19:00, prin găzduirea minorei la domiciliul tatălui şi cu obligaţia readucerii acesteia la finalizarea programului de vizitare;
  • -în fiecare an, minora va petrece data aniversării zilei de naştere a părinţilor cu fiecare dintre aceştia;
  • -ziua de naştere şi zilele onomastice ale minorei vor fi petrecute cu mama în anii pari, iar cu tatăl în anii impari;
  • -Sărbătoarea Crăciunului va fi petrecută cu mama în anii pari, iar cu tatăl în anii impari;
  • -Revelionul şi Sărbătorile Pascale vor fi petrecute cu mama în anii impari, iar cu tatăl în anii pari;
  • -în perioada de vară, în fiecare an, minora va petrece cu tatăl perioada de 1-15 iulie şi 1-15 august, cu luarea minorei de către tată şi cu obligaţia readucerii acesteia la finalizarea programului de vizitare;
  • -tatăl va avea dreptul să fie informat de către mamă cu privire la starea de sănătate a copilului atunci când circumstanţele o impun (ex. copilul este bolnav, răcit, suferă de vreo afecţiune, necesită o intervenţie chirurgicală etc.).

Încuviinţează bunicilor paterni, să aibă legături personale cu minora după următorul program:

– o dată la două săptămâni, în săptămânile impare, în ziua de luni, între orele 17:30-19:30, prin întâlniri cu minora, respectiv cu luarea minorei din locuinţa mamei şi obligaţia readucerii acesteia la finalizarea programului de vizitare.

Procedura de mediere facilitează înțelegerea părinților privind modalitatea de exercitare în comun a autorității părintești, printr-un program de legături personale cu minorul, facilitat de către mediator și bine definit de comun acord de către ambii părinți.

Medierea unui furt de produse din supermarket. Caz solutionat la biroul nostru de mediere

mediere furt supermarket

Furtul calificat (art.229 NCP)Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA S_________ 6 BUCUREȘTI

SECȚIA PENALĂ

-mediere furt supermarket-

SENTINȚA PENALĂ NR. 338

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE –.06.2018

INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:

P_________: D___ B____

GREFIER: A________ C_______ M____

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Judecătoria S_________ 6 București a fost reprezentat de procuror A_____ R___.

Pe rol fiind soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul A________ R_____ I____ trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b Cod penal, parte vătămată fiind S.C. A_____ C________.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au lipsit părțile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că la data de 15.06.2018 s-a depus prin registratura instanței, acordul de mediere încheiat între inculpat și persoana vătămată ____________________ (filele 21-26).

Se prezintă mama inculpatului, numita A________ L_____ posesoare CI ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx care depune originalul procurii autentificată sub nr. 2612/15.06.2018 și acordul de mediere în original (filele 27-33). -mediere furt supermarket-

Reprezentantul Ministerului Public solicită instanței ca în baza art.396 al.6 Cpp rap.la art.17 al.2 Cpp și art.16 al.1 lit.g Cpp să dispună încetarea procesului penal privind pe inculpatul A________ R_____ I____ și partea civilă S.C.A_____ România SA, având în vedere că între părți s-a încheiat acordul de mediere nr.—-/15.06.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________.

În baza art.23 al.1 Cpp solicită să se constate prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

I N S T A N Ț A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria S_________ 6 București nr. 1636/P/2017 din data de 7.12.2017 a fost trimis în judecată inculpatul A________ R_____ I____, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1-229 alin.1 lit.b C.pen.

La data de 25.02.2017 în jurul orelor 20:20 inc. A________ R_____ I____ a sustras bunuri în valoare de 3948 lei din magazinul A_____ din ___________________.4,sect.6.

În fapt, la data de 25.02.2017 inculpatul s-a deplasat în magazinul A_____ din Afi Palace C________ situat pe ___________________.4, sector 6, a luat de la intrare o sacoșă de rafie, a mers la raionul de produse electronice, a luat de pe raft 2 drone pe care le-a introdus în sacoșă după care a iesit din magazin fără să achite produsele fiind surprins de agentul de pază Marza C_________ după ce a trecut de porțile senzomatice ale magazinului care s-au declanșat. -mediere furt supermarket-

Fiind audiat în calitate de inculpat A________ R_____ I____ , acesta a recunoscut fapta așa cum a fost descrisă mai sus.

În cauza a fost audiat martorul M____ C_________, agent de securitate în cadrul magazinului care a declarat ca a observat activitatea infracțională a inculpatului , găsind asupra acestuia bunurile sustrase după ce alarma porților senzomatice s-a declanșat.

Actul de inculpare se probează cu: plângere persoană vătămată-fil.9, proces-verbal de constatare infracțiune-fil.8, declarație suspect, inc.-fil.17,19, decl.martor-fil.14-15.

Fapta inculpatului A________ R_____ I____ , care la data de 25.02.2017 a sustras din magazinul A_____ bunuri în valoare de 3948 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin.1 lit.b CP.

Persoana vătămată declară la urmărirea penala prin reprezentant nu se mai constituie parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Având în vedere că a intervenit acordul de mediere nr.—/15.06.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________ între inculpatul A________ R_____ I____ reprezentat de mama sa A________ L_____ conform procurii aut. sub nr. 2612/15.06.2018 notar B____ L_______ și partea civilă S.C.A_____ România SA în care arată că nu mai are nicio pretenție de la inculpat și s-au împăcat, obligându-se inculpatul să suporte cheltuielile integral, în baza art.396 al.6 Cpp rap. la art.17 al.2 Cpp și art.16 al.1 lit.g Cpp încetează procesul penal pentru infracțiunea prev.de art.228 al.1-art.229 al.1 lit.b Cp privind pe inculpatul A________ R_____ I____. -mediere furt supermarket-

În baza art.23 al.1 Cpp constată prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp obligă inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art.396 al.6 Cpp rap.la art.17 al.2 Cpp și  art.16 al.1 lit.g Cpp încetează procesul penal pentru infracțiunea prev.de art.228 al.1-art.229 al.1 lit.b Cp privind pe inculpatul A________ R_____ I____ , fiul lui N______ D_____ și L_____, născut la 17.02.1999 în București, domiciliat în Bucuresti, __________________________, ____________, sect.6, CNP xxxxxxxxxxxxx,  și partea civilă S.C.A_____ România SA cu sediul în ____________________. 4, sector 6, prin încheierea acordului de mediere nr.—/15.06.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________.

În baza art.23 al.1 Cpp constată prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp obligă inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi 26.06.2018.

P_________ GREFIER

Red.DB/M__

2 ex./10.07.2018  www.rolii.ro

Acordul de mediere privind exercitarea autoritatii parintesti – forta executorie

custodie titlu executoriu

Potrivit dispozitiilor Codului civil privind efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori, respectiv art. 396 C.civ. si următoarele, instanta hotaraste, odata cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor – raporturi care se refera, printre altele, la exercitarea autoritatii parintesti si la locuinta copilului ulterior desfacerii casatoriei. De asemenea,pentru copilul din afara casatoriei, autoritatea parinteasca se exercita in comun daca parintii convietuiesc iar in cazul in care parintii nu convietuiesc, modul de exercitare a autoritatii parintesti se poate stabili de instanta de tutela sau prin invoiala parintilor (Acord de mediere).

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 192/2006 (Legea medierii), prin procedura de mediere pot fi solutionate, printre altele, conflictele privitoare la casatorie, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea domiciliului copiilor si contributia parintilor la intretinerea copiilor. Odata ce partile ajung la un Acord de mediere, acesta va capata forta juridica executorie in urma procedurii prevazute in art. 438 – 441 (Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere atat prevederile legale din Codul civil cat si cele din Legea medierii, aparent exista un impediment in ceea ce priveste dobandirea de titlu executoriu prin atestare a avocatului sau autentificare a notarului, in privinta Acordurilor de mediere avand ca obiect stabilirea modalitatii de exercitare a autoritatii parintesti asupra minorului/minorilor, impediment provenit din prevederea cuprinsa in articolul 64 alin. (1^1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator care mentioneaza: „ Acordurile de mediere încheiate de părți, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exercițiul drepturilor părintești, contribuția părinților la întreținerea copiilor și stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.”

Acordul de mediere, verificat si atestat de catre avocat sau de catre notarul public – TITLU EXECUTORIU

acordul de mediere titlu executoriu

Acordul de mediere titlu executoriu

Modificari si completari la Legea 192/2006 adoptate de Camera Deputatilor ca si camera decizionala, declarate constitutionale in sedinta din 18 septembrie 2018 a Curtii Constitutionale. Marți, 18 septembrie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. I pct. 6 [cu referire la art. 18 alin. (11) din Legea nr. 192/2006], art. I pct. 12 [cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 192/2006] și ale art. I pct. 18 [cu referire la art. 61 alin. (3) și (4) din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

Articole declarate constitutionale:

La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l1), cu următorul cuprins:

„(11) Consiliul de mediere înfiinţează Institutul de formare continua, în vederea creşterii calităţii pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizaţi.”

După alineatul (2) al articolului 58 se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4) cu următorul cuprins:

(3) ,,Acordul de Mediere verificat şi atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților, este titlu executoriu.

La articolul 61, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) În cazurile prevăzute la art.60 INDICE 1, dacă odată cu primirea cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a depus dovada că s-a încercat soluţionarea conflictului prin mediere, instanţa, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita atât reclamantului, cât şi pârâtului, să depună dovada că au încercat soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc.

(4) În cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluţie, potrivit art.201 alin.(3) din Codul de procedură civilă, primul termen de judecată, niciuna dintre părţi nu comunică instanţei dovada prevăzută la alin.(2), instanţa va solicita părţilor depunerea acesteia până la primul termen de judecată.

Acordul de mediere titlu executoriu

O importanta completare o reprezinta conferirea caracterului de titlu executoriu acordurilor de mediere verificate și  atestate de către avocat sau de notarul public. Prezentele modificari urmeaza sa fie promulgate si publicate in Monitorul Oficial.

Acordul de mediere titlu executoriu

Acord mediere furt 2018, prejudiciu recuperat, proces penal incetat, mediere desfasurata la biroul nostru de mediere

Furtul calificat (art.229 NCP)Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA S_________ 6 BUCUREȘTI

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 208

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE —.04.2018

INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:

P_________: D___ B____

GREFIER: A________ C_______ M____

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Judecătoria S_________ 6 București a fost reprezentat de procuror A_____ R___.

Pe rol fiind soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul O______ P____, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1-art. 229 alin. 1 lit. b C.p.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au lipsit părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbateri:

Reprezentantul Ministerului Public potrivit art. 396 al.6 Cpp rap.la art.17 al.2 Cpp și art.16 al.1 lit.g Cpp solicită încetarea procesului penal pentru infracțiunea prev.de art.228 al.1-art.229 al.1 lit.b Cp privind pe inculpatul O______ P____ și partea civilă O____ A________ prin încheierea acordului de mediere nr.—-/7.02.2018 la Biroul de Mediator L____V_________.

În baza art.23 al.1 Cpp solicită să se constate prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp solicită obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare statului.

I N S T A N Ț A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria S_________ 6 București nr. 8527/P/2017 din data de 9.01.2018 a fost trimis în judecată inculpatul O______ P____ pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1-art. 229 alin. 1 lit. b C.p.

În data de 1.11.2017, în jurul orei 2:00, în timp ce se afla în incinta clubului Racing P__, inculpatul O______ P____ a sustras o geantă personală în care se afla un aparat de fotografiat marca Canon și un telefon mobil.

Cu ocazia audierii, persoana vătămată O____ A________ a declarat că în noaptea de 1.11.2017 se afla în incinta clubului Racing P__, unde era organizată o petrecere. În jurul orei 2:00, aceasta a așezat geanta personală pe scaun și a lăsat-o nesupravegheată aproximativ 5 minute, iar când s-a întors a constatat lipsa acesteia. În interiorul genții se aflau un telefon mobil marca Lenovo A5000, un aparat foto digital profesional marca Canon 500D, precum și accesorii ale aparatului foto (blitz și două încărcătoare de baterii). Persoana vătămată precizează că a făcut poze pe parcursul serii cu aparatul foto sustras, astfel că toate persoanele din jur știau ce se află în interiorul acelei genți.

Astfel cum reiese din procesul verbal de investigații (fila 31 d.u.p.), în urma vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video, s-a constatat că în jurul orei 1:45, persoana vătămată este abordată de către o persoană de sex masculin, ale cărui semnalmente sunt consemnate. De asemenea, ulterior se observă că același bărbat este cel care sustrage geanta persoanei vătămate. Urmare a discuțiilor telefonice purtate cu persoana vătămată, aceasta a comunicat că persoana indicată de către organele de poliție avea accent moldovenesc. În urma efectuării de verificări s-a stabilit că în cadrul U.N.E.F.S. București sunt înscriși un număr de 23 de studenți cu cetățenie moldovenească. În acest sens, au fost depuse la dosar înscrisuri (filele 44-45 d.u.p.).

Din cei 23 de studenți sus-menționați, organele de cercetare penală au stabilit că fizionomia martorului M______ A_____ corespunde cu cea a uneia dintre persoanele care sunt în anturajul autorului infracțiunii.

Conform declarației martorului M_______ A_____, în data de 31.10.2017 s-a dus la clubul Racing P__ împreună cu martorul Bulgac M____ și încă o persoană, despre care știe că se numește P____, în trecut a studiat la U.N.E.F.S. și că este cetățean al Republicii M______.

Cu ocazia audierii, martorul Bulgac M____ a relatat că în data de 31.10.2017 s-a dus împreună cu martorul M______ A_____ și cu inculpatul O______ P____ la clubul Racing P__, la o petrecere. În jurul orei 2:00, inculpatul O______ P____ i-a spus să meargă acasă, astfel că martorul s-a dus după M______ A_____, iar inculpatul O______ P____ s-a dus la masă, pentru a-și lua geaca. Martorul precizează că după ce a vorbit cu martorul M______ A_____, a ieșit din club, însă nu l-a mai văzut pe inculpatul O______ P etru. Fiindu-i arătate de către organele de cercetare penală înregistrările video atașate la dosar, martorul a precizat că o recunoaște pe persoana care a sustras geanta persoanei vătămate ca fiind prietenul său, O______ P____.

Astfel cum reiese din procesul verbal de vizionare al imaginilor video, la ora 1:47, o persoană de sex masculin, identificată ulterior ca fiind inculpatul O______ P____, _________________________ Racing P__. La ora 1:47:45, se observă că inculpatul vorbește cu persoana vătămată. După aproximativ 18 minute, inculpatul O______ P____ se întoarce de pe scena clubului, acoperă cu geaca sa geanta persoanei vătămate, ia geanta și părăsește clubul.

Cu ocazia audierii, inculpatul O______ P____ a recunoscut comiterea faptei reținute în sarcina sa. De asemenea, astfel cum reiese din procesul verbal de predare-primire (fila 33 d.u.p.), acesta a restituit organelor de poliție bunurile sustrase.

Situația de fapt expusă mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă: declarațiile inculpatului, declarația persoanei vătămate, declarația martorului Bulgac M____, declarația martorului M_______ A_____, proces verbal de vizionare a imaginilor video, proces verbal de investigații, înscrisuri, planșa fotografică.

Fapta săvârșită de inculpatul O______ P____ care în data de 1.11.2017, în jurul orei 2:00, în timp ce se afla în incinta clubului Racing P__, a sustras o geantă personală în care se afla un aparat de fotografiat marca Canon și un telefon mobil, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1-art. 229 alin. 1 lit. b C.p.

În acest sens, se are în vedere că fapta a fost comisă în jurul orei 2:00, respectiv în timpul nopții.

Pe parcursul urmăririi penale, persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5000 lei, însă ulterior bunurile sustrase au fost restituite persoanei vătămate.

Prin încheierea de ședință din data de 20.02.2018, în faza camerei preliminare, în ședința din cameră de consiliu, instanța a constatat că nu au fost formulate cereri și excepții de către inculpat și nici din oficiu nu s-au impus a fi invocate, astfel că, în temeiul art. 346 al.2 Cpp,a constatat legalitatea rechizitoriului nr. 8527/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria S_________ 6 București, fiind respectate dispozițiile art. 328 Cpp , a administrării probelor, cu respectarea dispozițiilor art. 114-123 din același cod, precum și a actelor de urmărire penală.

Având în vedere acordul de mediere încheiat între inculpatul O______ P____ și partea civilă O____ A________ nr.—/7.02.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________, în baza art.396 al.6 Cpp rap.la art.17 al.2 Cpp și art.16 al.1 lit.g Cpp încetează procesul penal pentru infracțiunea prev.de art.228 al.1-art.229 al.1 lit.b Cp privind pe inculpatul O______ P____ și partea civilă O____ A________, prin încheierea acordului de mediere nr.—/7.02.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________.

Prin acordul de mediere părțile s-au înțeles cu privire la pretențiile civile și cheltuielile judiciare astfel încât, în baza art.23 al.1 Cpp constată prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat, iar în baza art.275 al.2 lit.d Cpp obligă inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art.396 al.6 Cpp rap.la art.17 al.2 Cpp și art.16 al.1 lit.g Cpp încetează procesul penal pentru infracțiunea prev.de art.228 al.1-art.229 al.1 lit.b Cp privind pe inculpatul O______ P____, fiul lui A____ și T______, născut la data 3.11.1993 în Ucraina-Dvoricianski, domiciliat în București, ________________, ______________, _______________, adresa unde locuiește efectiv fiind în Republica M______, Raionul Leova, _______________________ adresa unde dorește să îi fie comunicate actele de procedură: Chișinău, __________________. 113, ap. 373, CNP xxxxxxxxxxxxx și partea civilă O____ A________ domiciliată în domiciliată în Râmnicu V_____, ____________________. 3, _____________. C, ______________________, adresa unde locuiește efectiv fiind în București, ________________________. 140, cămin A, camera 19, sector 6, CNP xxxxxxxxxxxxx, prin încheierea acordului de mediere nr.—/7.02.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________.

În baza art.23 al.1 Cpp constată prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp obligă inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi,—.04.2018.

P_________                                                                             GREFIER

Red.DB/M__

2 ex./21.05.2018 www.rolii.ro

Dosar penal infractiunea de inselaciune. Impacare – mediere inselaciune

inselaciune mediere

Inselaciune mediere. Mediere inselaciune. Mediator drept penal

Procedura de mediere aaplicata in cazul existentei unui dosar vizand infractiunea de inselaciune este posibila si actioneaza atat in ceea ce priveste latura civila a cauzei cat si in ceea ce priveste latura penala. Prin repararea cu ajutorul medierii a prejudiciului produs, se stinge procesul penal aflat pe rolul instantei sau aflat in faza de urmarire penala.

-inselaciune mediere-

Codul Penal prevede ca reprezinta infractiunea de inselaciune

“Art. 244. –  (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

-inselaciune mediere-

(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

-inselaciune mediere-

Practica judiciara ia in considerare medierea ca fiind circumstanta atenuanta pentru infractor, intrucat acesta demonstreaza disponibilitatea in repararea prejudiciul cauzat recunoasterea vinovatiei si regretul privind repercursiunile faptei.

Partile se pot intelege cu privire la repararea prejudiciului fie printr-o contraprestatie sau prin despagubire – oferirea unei sume ce acopera si/sau depaseste valoarea prejudiciului.

-inselaciune mediere-

Repararea prejudiciului are in vedere urmatoarele aspecte: valoarea bunului la momentul savarsirii infractiunii si pierderea produsa prin imposibilitatea de a folosi bunul pe perioada cuprinsa intre momentul savarsirii infractiunii si pana la repararea prejudiciului prin mediere.

-inselaciune mediere-

In procesul de mediere a infractiunii de inselaciune partile trebuie sa inteleaga ca Acordul de mediere pe care il semneaza reprezinta intelegerea partilor de la care acestea nu se pot abate. Momentul incheierii unui Acord de mediere trebuie sa fie anterior momentului citirii actului de sesizare a instantei de judecata, conform Deciziei nr. 397/2016 a CCR pentru a putea produce efectul de incetare a procesului penal.

CONTACTATI MEDIATOR

Telefon: 0723-373-564

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 106 Sector 1 Bucuresti

 

error: Content is protected !!