Sentinta penala – incetarea procesului penal in cazul infractiunii de furt

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

Dosar nr. 

SENTINȚA PENALĂ NR. 

Ședința publică de la  .2017   Completul compus din:   Președinte :    , Grefier: 

Ministerul Public – P________ de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a fost reprezentat de procuror

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul N_și pe persoana vătămată  S__ având ca obiect furtul (art. 228 NCP).

La apelul nominal făcut în ședința publică, au răspuns inculpatul, aflat în stare de deținere în altă cauză, asistat de apărător din oficiu  și persoana vătămată, prezentă personal.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care,

Nefiind cereri și excepții prealabile de invocat, instanța pune în discuție eventuala incidență a cauzei de încetare a procesului penal, constând în încheierea unui acord de mediere între inculpat si persoana vătămată., conform dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. g) teza a III-a C.pr.pen.

Reprezentantul Ministerului Public solicită instanței să dispună încetarea procesului penal, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale privind încheierea unui acord de mediere. De asemenea, solicită obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat astfel cum au convenit părțile prin acord.

Inculpatul, prin apărător, solicită incetarea procesului penal ca urmare a încheierii unui acord de mediere între părți.

Persoana vătămată, având cuvântul, arată că nu mai dorește tragerea la răspundere penală a inculpatului și nu mai are pretenții civile față de acesta.

Inculpatul, în ultimul cuvânt, solicită încetarea procesului penal.

Instanța rămâne în pronunțare asupra fondului cauzei.

 

INSTANȚA,

 

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr.  emis la data de  de către Ministerul Public  P de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr. din data de , a fost trimis în judecată inculpatul N_ pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prev. de art. 228 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal.

În actul de sesizare s-a reținut următoarea situație de fapt: inculpatul N_, la data de .2016, în jurul orei , i-a sustras numitei  S un telefon marca , în timp ce se aflau în stația de metrou , telefon pe care ulterior l-a valorificat contra sumei de   lei.

Situația de fapt mai sus menționată se susține cu următoarele mijloace de probă: plângere, persoană vătămată S ; declarație persoană vătămată S ; declarații suspect și inculpat N__; proces-verbal de vizualizare camere de supraveghere, cd aferent; proces-verbal de recunoaștere de pe planșă foto; declarații martori

În cursul camerei preliminare, instanța ia act că a fost depus la dosarul cauzei un acord de mediere (filele 50-51) dintre inculpat și persoana vătămată, atât pe latură penală, cât și pe latură civilă. Părțile acordului au reținut că prejudiciul a fost recuperat și că toate cheltuielile judiciare vor fi suportate de către inculpat.

Prin încheierea de cameră preliminară din data de   .2017, în baza art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 967/P/2016 al Ministerului Public– P________ de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, s-a constatat legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății cauzei privind pe inculpat.

Analizând cauza, instanța constată următoarele:

Prin actul de sesizare a instanței, cu privire la inculpatul N__ s-a reținut că, la data de , în jurul orei , i-a sustras numitei S  un telefon marca , în timp ce se aflau în stația de metrou , telefon pe care ulterior l-a valorificat contra sumei de   lei. Analizând probatoriul administrat, instanța reține că fapta săvârșită de către inculpat întrunește toate elementele constitutive prevăzute de art. 228 alin. 1 C.pen. rap. la art. 41 alin. 1 C.pen., nefiind incident nici unul dintre impedimentele prevăzute de cart. 16 alin. 1 lit. a)-d) C.pr.pen.

În drept, potrivit art. 67 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, în latura penală a procesului, dispozițiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Potrivit art. 231 alin. (2) din Codul penal, în cazul faptelor prevăzute în art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c) și art. 230 din Codul penal, împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) teza a III-a din Codul de procedură penală, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată când a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii, iar potrivit art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală, în această situație se dispune încetarea procesului penal.

În acest context, reținând că în cauză sunt îndeplinite condițiile legale menționate anterior (acordul de mediere fiind încheiat în mod corect cu persoana vătămată), instanța va dispune, în temeiul art. 396 alin. (6)  C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. g) teza a III-a C.pr.pen., încetarea procesului penal privind pe inculpatul N__ în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de furt, faptă prevăzută în art. 228 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. (persoană vătămată S ), ca urmare a încheierii unui acord de mediere cu persoana vătămată.

De asemenea, instanța va constata că nu au fost dispuse măsuri preventive față de inculpat în prezentul proces penal și va lua act de încheierea unui acord de mediere între inculpat și persoana vătămată S_, inclusiv pe latura civilă a cauzei.

Constatând că prin acordul de mediere s-a ajuns la înțelegerea ca inculpatul să plătească toate cheltuielile judiciare, în baza art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, va obliga pe inculpatul N_la plata către stat a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (500 de lei din faza de urmărire penală și 100 lei din faza de cameră preliminară și judecată).

În temeiul art. 272 alin. 1 C.pr.pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu, doamna avocat   în cuantum de 520 de lei, pentru fazele de cameră preliminară și de judecată, rămân în sarcina statului și se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 396 alin. (6)  C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. g) teza a III-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul N__, fiul lui N______ și M______, născut la data de   în București, domiciliat în București,  în prezent deținut în Penitenciarul București Rahova, în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de furt, faptă prevăzută în art. 228 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. (persoană vătămată S), ca urmare a încheierii unui acord de mediere cu persoana vătămată.

Constată că nu au fost dispuse măsuri preventive față de inculpat în prezentul proces penal.

Ia act de încheierea unui acord de mediere între inculpat și persoana vătămată S, inclusiv pe latura civilă a cauzei.

În temeiul art. 272 alin. 1 C.pr.pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu, doamna avocat , în cuantum de 520 de lei, pentru fazele de cameră preliminară și de judecată, rămân în sarcina statului și se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

În baza art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. c) C.pr.pen., obligă pe inculpatul N__ la plata către stat a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (500 de lei din faza de urmărire penală și 100 lei din faza de cameră preliminară și judecată).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunțată în ședință publică, azi,.2017.

PREȘEDINTE GREFIER