revocare arest acord mediere, acord de mediere arestat, acord mediere penal, acord mediere, mediator penal, mediere penal, mediere infractiuni, mediator infractiuni, mediator Bucuresti, mediere bucuresti
revocare arest acord mediere, acord de mediere arestat, acord mediere penal, acord mediere, mediator penal, mediere penal, mediere infractiuni, mediator infractiuni, mediator Bucuresti, mediere bucuresti

Revocare arest Acord mediere

In urma incheierii unui Acord de mediere la biroul nostru de mediere,  acord incheiat intre inculpat si persoana vatamata, prin care interesele persoanei vatamate au fost indeaproape urmarite, la temenul de camera preliminara in care s-a verificat temeinicia masurii preventive a arestului la domiciliu fata de inculpatul __,  in temeiul art. 242 alin. 1 din C. pr. pen.  se revoca masura preventiva a arestului la domiciliu luata fata de inculpatul __ prin încheierea nr. — din data de —.2016 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti – Secţia I Penala.

Revocare arest Acord mediere. Dispune punerea in libertate a inculpatului xxx de sub puterea incheierii nr. — din data de — 2016 a judecatorului de drepturi si liberati din cadrul Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala, daca nu este detinut sau arestat preventiv in alta cauza, la momentul ramanerii definitive a prezentei incheieri, dar nu mai tarziu de data — .2016. Prezenta incheiere se comunica institutiilor prev. la art. 221 alin. 8 din C. pr. pen.

In baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu, azi, —.
Document: Incheiere finala (dezinvestire) — Revocare arest Acord mediere

Articolul 242

Revocarea măsurilor preventive si inlocuirea unei masuri preventive cu o alta masura preventiva Revocare arest acord mediere.
(1) Masura preventiva se revoca, din oficiu sau la cerere, in cazul in care au incetat temeiurile care au determinat-o ori au aparut imprejurari noi din care rezulta nelegalitatea masurii, dispunandu-se, in cazul retinerii si arestarii preventive, punerea in libertate a suspectului ori a inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.

Articolul 348
Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară
(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

Articolul 207
Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară
(1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
(2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului. Revocare arest acord mediere.


(3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.
(4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat.
(5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.


(6) În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Revocare arest Acord mediere

Pentru solutionarea in conditii amiabile a conflictului dumneavoastra nu ezitati sa ne contactati!