mediator, plangerea penala prealabila medierea, mediere plangere penala prealabilamediere penal, plangerea penala prealabila medierea"/>
mediere plangere penala prealabila, plangerea penala prealabila medierea

Plangerea penala prealabila medierea

Plangerea penala prealabila medierea

In cazul existentei unui conflict penal intre doua sau mai multe parti, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, la infractiunile pentru care legea prevede ca este necesara o astfel de plangere.  

Plangerea penala prealabila medierea

Plangerea penala se intocmeste in scris si se depune la organul de cercetare penala (sectia de politie) sau la procuror (Parchet). In legislatia penala actuala, temenul de depunere a plangerii penale prealabile s-a modificat la 3 luni, in conditiile in care Codul de procedura penala anterior prevedea un termen limitat de 2 luni de la data aflarii despre savarsirea faptei. 

Atat in timpul cercetarii penale cat si in timpul urmaririi penale, ajungerea partilor a un Acord de Mediere impiedica exercitarea actiunii penale, inlaturand astfel in totalitate  raspunderea penala. Despre efectele medierii penale puteti citi mai mult aici.

Incheierea unui Acord de Mediere

Prin incheierea acordului, faptuitorul isi poate asuma nu numai acoperirea prejudiciului material si eventual a celui moral, ci si cheltuielile de judecata ce apar la sfarsitul procesului (in situatia in care dosarul penal a fost inaintat instantei de judecata). Altminteri, in cazul in care intervine impacarea sau renuntarea la plangerea penala, cheltuielile statului ocazionate cu  cercetarile sau cu derularea procesului penal vor putea fi suportate si de catre pagubit. Acordul de Mediere trebuie sa precizeze clar asumarea cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauza ce constituie obiectul dosarului respectiv.

Plangerea penala prealabila medierea

Infractiuni pentru care acordul de mediere – similar retragerii plangerii penale – inlatura raspunderea penala

 • Lovirea sau alte violente (art. 193 Cod penal act de violenta cauzator de suferinte fizice, cu ingrijiri medicale 0-90 zile )
 • Vatamarea corporala din culpa (art. 196 Cod penal – lovire sau alte violente sau vatamare corporala savarsite din culpa )
 • Amenintarea (art. 206 Cod penal – amenintarea cu o actiune care provoaca stare de temere) mai multe informatii aici
 • Hartuirea (art. 208 Cod penal – urmarirea repetata a unei persoane, careia i se creeaza o stare de temere, sau abuzul de comunicare – apel telefonic, email etc. – care cereaza o temere destinatarului comunicarii) – mai multe informatii aici
 • Violul in forma simpla (art. 218, alin. 1 si 2 Cod penal – act sexual fortat, sau tentativa acestuia, savarsit de un singur faptuitor, fara vatamari corporale, fara scopuri pornografice si asupra unei persoane care nu este ruda sau in ingrijirea faptuitorului; orice alt caz, considerat de lege ca forma agravanta, nu face obiectul medierii)
 • Agresiunea sexuala in forma simpla (art. 219, alin. 1 Cod penal – similar violului in forma simpla, dar privind orice act de natura sexuala neprevazut de lege ca viol)
 • Hartuirea sexuala  (art. 223 Cod penal – pretinderea repetata de favoruri sexuale in cadrul unei relatii de munca sau similare, avand ca efect intimidarea sau umilirea victimei)
 • Violarea de domiciliu (art. 224 Cod penal patrunderea fara drept in imobil, fara consimtamantul utilizatorului sau, sau refuzul de a parasi imobilul la cererea sa)
 • Violarea sediului profesional (art. 225 Cod penal – similar cu violarea de domiciliu, in cazul in care imobilul este sediul unei persoane juridice sau sediul profesional al unei persoane fizice)
 • Violarea vietii private  (art. 226 Cod penal – inregistrarea fara drept a imaginilor si sunetelor unei persoane aflata intr-un spatiu care tine de ea, si/sau aducerea lor la cunostinta altor persoane, fara drept; fapta are unele exceptii si limitari stablite de lege in acelasi articol)
 • Divulgarea secretului profesional (art. 227 Cod penal – divulgarea fara drept, cu efecte de prejudiciu, de informatii despre o persoana, despre care s-a luat cunostinta in virtutea profesiei sau functiei care obliga la confidentialitate)

Plangerea penala prealabila medierea

 • Furtul la plangerea prealabila ( art. 231 alin. (1) raportat la art. 228-230)
 • Abuzul de incredere (art. 238 Cod penal – insusirea/dispunerea/folosirea pe nedrept a unui bun mobil de catre cel caruia i-a fost incredintat, sau refuzul de a il restitui)
 • Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod penal – instrainarea/ascunderea/deterioarea/distrugerea de parti din patrimoniul propriu sau tentativa acestora, sau invocarea de acte/datorii fictive, sau tentativa acestora,  in scopul fraudarii creditorilor, sau achizitia de bunuri/servicii in paguba creditorilor)
 • Bancruta simpla  (art. 240 Cod penal – intarzierea cu mai mult de 6 luni a depunerii cererii de deschidere a procedurii insolventei)
 • Bancruta frauduloasa (art. 241 Cod penal – falsuri/sustrageri/distrugeri in documentele contabile si financiare, in frauda creditorului, sau instrainarea unor active, in caz de insolventa a creditorului; se pedepseste si tentativa)
 • Gestiunea frauduloasa (art. 242 Cod penal – pricinuirea, de catre persoana care are grija administrarii/conservarii, de pagube unei persoane cu ocazia administrarii/conservarii bunurilor)
 • Distrugerea  in forma simpla si prima forma agravanta (art. 253, alin. 1 si 2 Cod penal – distrugerea/degradare/aducerea in stare de neintrebuintare/impiedicarea luarii de conservare-salvare/inlaturarea masurilor de conservare-salvare a unui bun apartinand altuia; distrugerea unui inscris sub semnatura privata, producand o paguba; medierea nu este posibila pentru distrugeri de bunuri din patrimoniul cultural su pentru distrugeri prin incendiere/explozie, cu sau fara victime)
 • Tulburarea de posesie (art. 256 Cod penal – ocuparea integrala sau partiala fara drept, prin violenta/amenintare/desfiintarea semnelor de hotar, a unui imobil – casa, apartament, teren etc. – aflat in posesia altuia)
 • Asistenta si reprezentarea neloiala ( art. 284 Cod penal – intelegerea in scopul vatamarii sau vatamarea intereselor clientului/persoanei reprezentate de catre avocat/reprezentant prin intelegerea frauduloasa a acestuia cu o persoana cu interese contrare, in proceduri judiciare sau notariale)
 • Nerespectarea unei hotarari judecatoresti in litigii de munca, pensii si folosinta unui imobil (art. 287, alin. 1, lit. d), e), f), g)  Cod penal– neexecutarea unei hotarari judecatoresti pentru reintegrarea in munca/plata salariilor, nerespectarea unei hotarari judecatoresti privind pensiile, impiedicarea folosirii unui imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti)
 • Violarea secretului corespondentei (art. 302 alin. 1 Cod penal – deschiderea/sustragerea/distrugerea/retinerea fara drept a corespondentei adresate altuia, si/sau divulgarea fara drept a continutului ei, cu unele exceptii prevazute de lege la art. 302, alin.5; corespondenta prin mijloace electronice sau convorbirile telefonice sau prin alte medii sunt incadrate in alte categorii, pentru care fapta de violare a secretului nu mai este mediabila )
 • Abandonul de familie (art. 378 Cod penal – parasirea/alungarea/lasarea fara ajutor, neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere, neplata cu rea-credinta timp de 3 luni a pensiei de intretinere, neexcutarea cu rea-credinta a unor prestatii de intretinere)
 • Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 379 Cod penal – retinerea copilului minor de catre un parinte, fara consimtamantul celuilalt parinte, sau impiedicarea repetata a legaturilor personale ale unui parinte cu minorul)
 • Impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381 Cod penal – impiedicarea/tulburarea unui ritual religios legal, obligarea unei persoane sa participe la acte religioase sau fortarea unei persoane sa indeplineasca un act religios interzis de cultul caruia apartine).

Plangerea penala prealabila medierea

Pentru infractiunile mentionate anterior, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Infractiuni pentru care acordul de mediere – similar impacarii partilor – inlatura raspunderea penala

 • Violenta in familie (art. 199 alin. 2 Cod penal)
 • Furtul  (art.  231 alin. (2) rap. la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) si c) si art. 230  Cod penal) – mai multe informatii aici (Furtul calificat – art. 229alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal) – mai multe informatii aici Furtul in scop de folosinta  – art. 230 Cod penal)
 • Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 Cod penal)
 • Inselaciunea (art. 244 Cod penal)
 • Inselaciunea privind asigurarile ( art. 245 Cod penal)

Plangerea penala prealabila medierea

Acordul de Mediere incheiat intre faptuitor si victima reprezinta alternativa retragerii plangerii penale prealabile, in cazul infractiunilor enumerate anterior, pentru care actiunea penala se pune in miscare in urma plangerii penale. Spre deosebire de actiunea de retragere a plangerii penale prealabile, prin incheierea unui Acord de Mediere in conditiile legii, partile nu isi retrag plangerea sau se impaca, ci ajung la o intelegere, care produce aceleasi efecte procesual-penale ca si retragerea plangerii sau impacarea penala.

Plangerea penala prealabila medierea

Mediere in faza de urmarire penala (urmarire penala – cercetarea organelor judiciare – politist/procuror)

În cazul în care procedura de mediere se desfasoara inaintea începerii procesului penal şi aceasta se inchide prin solutionarea conflictului si incheierea unei intelegeri ( art. 56 Legea medierii) prin derogare de la dispoziţiile art. 157 alin. (3) din Codul penal (fapta atrage raspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la savarsirea acesteia, chiar dacă plangerea prealabilă s-a facut numai cu privire la una dintre acestea), fapta nu va atrage raspunderea penala pentru faptuitorul cu privire la care conflictul s-a incheiat prin mediere.

Renuntarea la urmarirea penala 

(1) In cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, altele decat cele enumerate anterior, procurorul poate renunta la urmarirea penala cand, in raport cu continutul faptei, cu modul si mijloacele de savarsire, cu scopul urmarit si cu imprejurarile concrete de savarsire, cu urmarile produse sau care s-ar fi putut produce prin comiterea infractiunii, constata ca nu exista un interes public in urmarirea acesteia.

(2) Cand autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute in vedere si persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avuta anterior savarsirii infractiunii si eforturile depuse pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii.

(3) Procurorul poate dispune, dupa consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta sa indeplineasca una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a) sa inlature consecintele faptei penale sau sa repare paguba produsa ori sa convina cu partea civila o modalitate de reparare a acesteia;

b) sa ceara public scuze persoanei vatamate;

c) sa presteze o munca neremunerata îin folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca;

d) sa frecventeze un program de consiliere.

Plangerea penala prealabila medierea

Mediere in faza de judecata (proces penal pe rolul instantei de judecata – fond sau apel)

In faza de judecata – instanta va putea pronunta dupa caz mai multe solutii (suspendarea conditionata, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea ei), prevederile cuprinse in Acordul de Mediere fiind examinate de catre instanta pentru a putea individualiza corespunzator sanctiunea, raportat la „eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare.” – art. 91 lit.d, art. 80 lit.b, art. 83 lit.d din Noul Cod Penal.

Plangerea penala prealabila medierea

Mai jos redau o sectiune din solutia pe scurt a unui dosar penal apelat la Curtea de Apel Bucuresti- anul 2015. Inculpatii au solicitat medierea si aceasta s-a realizat, rezultatul incheierii Acordurilor de Mediere cu partile vatamate ducand la incetarea procesului penal fata de inculpati pentru savarsirea infractiunilor de furt calificat prevazute de art. 228 alin 1.- art. 229 alin. 1 lit. d. si alin. 2 lit. b. Cod Penal comise in dauna pers. vatamate. Inlatura pedepsele principale, complementare si accesorii aplicate pentru cele doua infractiuni mentionate mai sus.

Screen Shot 2016-01-22 at 13.32.33

Obiectivul nostru este de a ajuta clientii in rezolvarea conflictelor intr-un mod care sa raspunda cel mai eficient nevoilor si obiectivelor lor. Suntem dedicati in a furniza servicii de mediere eficiente si de calitate. Facilitam persoanelor implicate in conflicte penale ajungerea la intelegeri amiabile reciproc avantajoase in timpul cercetarii penale si a judecatii.

Numeroasele Acorduri de mediere incheiate si depuse la organele judiciare sau instanta de judecata, in functie de stadiul in care se aflau din punct de vedere procedural, ne recomanda in solutionarea in cei mai avantajosi termeni  a conflictului pe care il aveti.

Pentru solutionarea plangerii penale sau a dosarului penal in conditii amiabile, nu ezitati sa ne contactati!

plangerea penala prealabila medierea

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564 

2 COMENTARII

 1. Am fost furat..inselat la un proces din Bucuresti. Judecatoria sector 5 Bucuresti..dosar ..judecatorul ce a judecat( dar nu a judecat )..a dat sentinta fara ca sa studieze dosarul si cere si bani si stie ca eu sunt operat de inima..dar intentionat si a batut joc.

 2. Am o problema de rezolvat urgent
  In anii 1979-1980 am fost detasata la Indusrialexport care in baza unui Ordin al Ministrului am fost numita personal tehnic de specialitate intr-un santier in afara tarii
  Industrialul nu imi da adeverinta pentru perioada lucrata in ceea ce privesc sporurile si diurnal incasate pe stat
  Pina in present am intreprins toate demersurile dar nu mi se da aceasta adeverinta(certificat) in vederea recalcularii pensiei Vreau sa fac plangere penala

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here