mediere violența în familie

Perioada sărbătorilor este una mult așteptată de către majoritatea oamenilor. Copiii sunt sau ar trebui să fie cei mai fericiți în această perioadă. Însă pentru unele familii ea este aducătoare de stres și generatoare de conflicte. Acest lucru se întâmplă în cazul unora dintre cei care împart custodia asupra minorilor, separați fiind. – mediere violența în familie –

În situațiile conflictuale întâlnite, fiecare dintre părinți pretinde ba că dreptul său de a petrece timp cu minorul/minorii este diminuat sau obstrucționat constant de către celălalt părinte, ba că de-a lungul anului celălalt părinte a petrecut mai multe sărbători importante cu copilul iar de  acest Crăciun/An Nou/ Paște etc este dreptul său să petreacă timp cu copilul, sau că datorită prezenței rudelor venite din străinătate trebuie sa aibă copilul alături de sărbători, indiferent de cele stabilite anterior. – mediere violența în familie –

Polițiștii, mediatorii și avocații sunt mai solicitați în perioada sărbătorilor acolo unde apar conflicte între părinții despărțiți sau separați în ceea ce privește programul de legături personale cu copiii minori. Plangerile penale sunt dintre cele mai diverse în acest context, de la acuzațiile de violența în familie, la celea de loviri sau alte violențe sau de violare de domiciliu.

Uneori neînțelegerile degenerează în violențe, care se soldează apoi cu alerte la autorități, plângeri penale, certificate medico-legale. – mediere violența în familie –

Plângerile penale ce privesc conflictele familiale pot ajunge să fie incadrate ca și infracțiuni de către organele judiciare. De multe ori, după ce apele se liniștesc, cei implicați încearcă să repare lucrurile apelând la mediator pentru încercarea de a ajunge la o întelegere (Acord de mediere).

Acordul de mediere încheiat între părți în ceea ce privește infracțiunea de violența în familie (art. 199 cod penal), rap. la 193 (lovirea sau alte violențe) poate duce la încetarea dosarului.

Un aspect foarte important în ceea ce privește măsurile de prevenire a violenței în familie îl reprezintă modificarea legislativă recentă prin care se prevede că în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Astfel, chiar dacă presupusa victima nu depune plângere, organele judiciare pot dispune punerea în mișcare a acțiunii penale. În opinia av. Ilie Dorin, „dacă acțiunea penală s-a pus în mișcare din oficiu cu privire la violența în familie reglementată de art. 199 alin. 2 Cod Penal, procesul penal continuă indiferent de poziția persoanei vătămate, nemaifiind permisă nici o împăcare și nici o mediere.

Dacă însă acțiunea penală a fost pusă în mișcare în baza plângerii prealabile cu privire la violența în familie reglementată de art. 199 alin. 2 Cod Penal, persoana vătămată își poate retrage plângerea cu efect exonerator de răspundere penală pentru inculpat, și deci procesul penal se finalizează prin decizia persoanei vătămate, pentru că așa a și început. Medierea va fi deci posibilă în astfel de cazuri doar dacă acțiunea penală s-a pus în mișcare la plângerea prealabilă a victimei.”

Totodată în anul 2018 legiuitorul a modificat prevederile legale privitoare la nerespectarea ordinului de  protecție și  posibilitatea de împăcare a părților la comiterea infracțiunii de încălcare a ordinului de protectie. Legiuitorul a motivat presiunile psihologice la care victima era supusă după obținerea unui ordin de protecție pentru ținerea la distanță a agresorului. Astfel că în prezent împăcarea nu mai este permisă la infracțiunea de nerespectare a ordinului de protecție. Nerespectarea ordinului de protecție provizoriu precum și nerespectarea ordinului de protecție propriu-zis constituie infracțiune. Legea nu mai permite împăcarea și nici medierea la astfel de infracțiuni. Ordinul de protecție provizoriu este cel emis de îndată de polițistul constatator al agresiunii și are o valabilitate de 120 de ore (5 zile) de la emiterea lui, fiind supus confirmării procurorului. Ordinul de protecție propriu-zis este ordinul de protecție obținut de la judecător în urma procedurilor standard prevăzute în Legea 217/2003.

Medierea trebuie să devină un instrument ce ajută la înlăturarea sursei conflictului, deși inițial părțile sau partea interesată apelează la procedura de mediere pentru înlăturarea consecințelor imediate ale conflictului. Odată ce este identificată și soluționată sursa conflictului, scad șansele ca acel conflict să se repete în viitor, căci căile de comunicare între părinții care împart custodia asupra copilului vor trebui menținute cel puțin până la vârsta adolescenței acestuia.

În funcție de sursa conflictului, vom putea discuta fie despre elaborarea unui program de legături personale detaliat, o impărțire mai clară a cheltuielilor în indeplinirea obligației de întreținere a minorului sau un plan parental bine definit, în interesul superior al copilului, un deziderat pe care părinții si mediatorul trebuie să îl urmărească deopotrivă.


CONTACTATI MEDIATOR 

Telefon: 0723-373-564