mediere urmarirea penala, acord mediere penal, acord mediere renuntare urmarire penala penal, renuntare urmarire penala,, mediere Bucuresti, mediator Bucuresti, mediator sector 1, acord de mediere, mediere arestat, mediere inculpat, mediere parte civila, mediere victima, mediere furt, mediere recuperare prejudiciu
acord mediere penal,acord mediere renuntare urmarire penalamediere penal, renuntare urmarire penala,, mediere Bucuresti, mediator Bucuresti, mediator sector 1, acord de mediere, mediere arestat, mediere inculpat, mediere parte civila, mediere victima, mediere furt, mediere recuperare prejudiciu

Acord mediere renuntare urmarire penala – mediere urmarirea penala

Acordul de Mediere incheiat in conditiile legii reprezinta un reper in aprecierea interesului public in privinta eforturilor depuse de faptuitor/inculpat pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor faptei/infractiunii.

Clasarea si renuntarea la urmarirea penala

Art. 318 – Cod Procedura Penala

Renunţarea la urmărirea penală

(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când, în raport cu conţinutul faptei, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul urmărit şi cu împrejurările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia.

(2) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.

(3) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;

b) să ceară public scuze persoanei vătămate;

c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;

d) să frecventeze un program de consiliere.

(4) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (3), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei.

(5) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (3) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2)-^(4), termenul până la care trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum şi cheltuielile judiciare.

(6) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (4), procurorul revocă ordonanţa. Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O nouă renunţare la urmărirea penală în aceeaşi cauză nu mai este posibilă.

(7) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate.

-Acord mediere renuntare urmarire penala, mediere urmarirea penala-

„Dreptul la un mediator se comunica partilor si subiectilor procesuali principali inainte de audiere. Exista in continuare posibilitatea ca victima si infractorul sa incheie intelegeri cu privire la pretentiile civile, fie direct intre ele (tranzactie), fie prin intermediul unui tert (mediere civila in procesul penal) – in latura civila a procesului aceasta va duce la solutionarea actiunii civile potrivit vointei partilor, iar in latura penala a procesului va constitui un element ca judecatorul sa dispuna renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, ori sa retina circumstante atenuante avand ca efect reducerea pedepsei cu o treime si chiar sa dispuna liberarea conditionata a celui inchis in penitenciar inainte de executarea in intregime a pedepsei.

Noul cod permite si medierea penala, iar din acest punct de vedere vor exista doua categorii de infractiuni.

O prima categorie este cea pentru care incheierea unui acord de mediere intre infractor si victima va impiedica inceperea sau desfasurarea procesului penal (infractiunile urmaribile la plangerea prealabila si cele urmaribile din oficiu dar pentru care este posibila impacarea).

O a doua categorie este cea pentru care acordul de mediere poate constitui un element ca procurorul sa renunte la urmarirea penala si sa acorde infractorului un termen de 9 luni in care sa indeplineasca obligatiile asumate prin acord.” (Judecator Cristi Danilet http://cristidanilet.wordpress.com)

-mediere urmarirea penala-

Filozofia noastra este de a ajuta clientii in rezolvarea conflictelor intr-un mod care sa raspunda cel mai eficient nevoilor si obiectivelor lor. Suntem dedicati in a furniza servicii de mediere eficiente si de calitate pentru a ajuta persoanele fizice sa isi protejeze drepturile atunci cand se confrunta cu probleme.

– mediere urmarirea penala-

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564URMARI