Mediere renuntare urmarire penala – Acord de Mediere in domeniul penal

mediere renuntare urmarire penala
mediere renuntare urmarire penala

Mediere renuntare urmarire penala

Efectuarea urmăririi penale – Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Mediere renunţare la urmărire penală (1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când, în raport cu conţinutul faptei, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul urmărit şi cu împrejurările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia.

(2) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.

-mediere renuntare urmarire penala

(3) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;

b) să ceară public scuze persoanei vătămate;

c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;

d) să frecventeze un program de consiliere.

Mediere renuntare urmarire penala- efectele incheiereii unui Acord de mediere in domeniul penal.

(4) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (3), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei.

(5) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (3) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2)-^(4), termenul până la care trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum şi cheltuielile judiciare.

(6) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (4), procurorul revocă ordonanţa. Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O nouă renunţare la urmărirea penală în aceeaşi cauză nu mai este posibilă.

-mediere renuntare urmarire penala-

(7) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. – art. 318 Noul Cod de procedura penala.

Dispozitii procedurale in materia medierii:

Art. 318 alin 1,2 intervine in cazul altor infractiuni care nu sunt urmaribile la plangere prealabila sau pentru care nu e posibila impacarea, respectiv Acordul de Mediere va putea sta la baza unei solutii de renuntare la urmarire penala (pedeapsa amenzii sau a inchisorii de cel mult 7 ani).

In faza de urmarire penala – anumite obligatii asumate de parti in Acordul de mediere vor putea fi impuse de procuror suspectului/inculpatului pentru a fi realizate in maxim 9 luni sub sanctiunea revocarii masurii.

In faza de judecata – instanta va putea pronunta dupa caz mai multe solutii (suspendarea conditionata, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea ei),  prevederile cuprinse in Acordul de Mediere fiind examinate de catre instanta pentru a putea individualiza corespunzator sanctiunea, raportat la „eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare.” – art. 91 lit.d, art. 80 lit.b, art. 83 lit.d din Noul Cod Penal. 

mediere renuntare urmarire penala

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564