mediere plangere prealabila, mediator plangere prealabila, plangere penala mediere, mediator bucuresti, mediator sector 1, mediator domeniul penal, mediere penal
mediere plangere prealabila, mediator plangere prealabila, plangere penala mediere, mediator bucuresti, mediator sector 1, mediator domeniul penal, mediere penal

Mediere plangere prealabila – plangerea penala in anumite tipuri de infractiuni

Plangerea penala este cererea prin care partea vatamata sesizeaza un organ de jurisdictie cu privire la savarsirea unei infractiuni. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o astfel de plangere.

Capitolul privind sesizarea organelor de urmărire penală, sectiunea plangerea prealabila – Art. 295 (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere. (2) Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii. (3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1)-(6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.

Plangerea prealabila este o conditie pentru punerea in miscare a actiunii penale in cazul anumitor infractiuni, prevazute expres.

Plangerea prealabila se adreseaza procurorului sau organelor de cercetare penala si se face doar de persoana vatamata, nu de alte persoane. Desigur, se va putea introduce si de mandatarul acesteia cu procura speciala ce se va atasa la dosar.

Plangerea prealabila cuprinde:

-nume, prenume, CNP, calitate, domiciliul petitionarului (daca petitionarul este o persoana juridica: sediu, denumire, CUI, CIF, cont bancar, nr. de inregistrare in registrul persoanelor juridice+ reprezentantul legal al persoanei juridice)

-descrierea faptei

-indicarea faptuitorului daca acesta este cunoscut de petitionar

-indicarea mijloacelor de proba daca acestea sunt cunoscute

mediere plangere prealabila

Plangerea prealabila se poate formula in scris, iar ea poate fi semnata de mandatar sau persoana vatamata, deci nu este obligatorie semnatura ambilor. Se poate formula si oral, caz in care se va consemna intr-un proces-verbal.

Pentru persoana lipsita de capacitate de exercitiu, plangerea se formuleaza de catre reprezentatul legal al acestuia, iar daca are capacitate de exercitiu, dar este restransa, persoana vatamata o va putea face personal dar cu incuviintarea reprezentantului.

Plangerea prealabila nu poate fi introdusa de un sot pentru celalalt sot si nici de catre copilul major pentru parinti.

NCPP a prelungit termenul in care plangerea prealabila poate fi introdusa de la 2 luni la 3 luni. In plus, un alt aspect de noutate il reprezinta momentul de la care acest termen curge. In vechea reglementare, termenul curgea de la data cand persoana vatamata a cunoscut faptuitoul, in noul cod, acest termen curge de la data cand persoana vatamta a cunoscut savarsirea faptei.

mediere plangere prealabila

In acele situatii in care plangerea prealabila se introduce de reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu, termenul de 3 luni curge de la data cand acest reprezentant a cunoscut savarsirea faptei. Daca faptuitorul este chiar reprezentantul, termenul va curge de la data numirii unui nou reprezentant.

Clasarea dosarului este rezultatul pe care il are un Acord de mediere incheiat intre faptuitor si victima intervenit in cursul urmaririi penale.

Incetarea procesului penal este rezultatul pe care il are un Acord de Mediere incheiata intre inculpat si persoana vatamata intervenit in cursul judecatii.

Incheierea unui Acord de Mediere plangere prealabila

Prin incheierea acordului, faptuitorul isi poate asuma nu numai acoperirea prejudiciului material si eventual a celui moral, ci si cheltuielile de judecata ce apar la sfarsitul procesului (in situatia in care dosarul penal a fost inaintat instantei de judecata).

Daca nu se fac precizarile necesare, in cazul in care intervine impacarea sau renuntarea la plangerea penala, cheltuielile statului ocazionate cu cercetarile sau cu derularea procesului penal vor putea fi suportate si de catre pagubit.

Acordul de Mediere trebuie sa precizeze clar asumarea cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauza ce constituie obiectul dosarului respectiv.

mediere plangere prealabila

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564