custodia unica sau comuna, autoritate parinteasca mediere, autoritate parinteasca mediator, custodie comuna, custodie unica, custodie mediere, custodie mediator, plan parental, autoritate parentala, mediere divort, mediere custodie, mediere partaj, mediere program vizita, mediere locuinta minor, mediere pensie intretinere, mediere obligatie intretinere
custodia unica sau comuna, autoritate parinteasca mediere, autoritate parinteasca mediator, custodie comuna, custodie unica, custodie mediere, custodie mediator, plan parental, autoritate parentala, mediere divort, mediere custodie, mediere partaj, mediere program vizita, mediere locuinta minor, mediere pensie intretinere, mediere obligatie intretinere

Mediere pentru custodie

Custodia copilului cu parinti divortati/ Custodia copilului din afara casatoriei

In situatia luarii deciziei cu privire la divort,  efectele acestuia vor actiona pe mai multe planuri. Astfel se vor stabili:

 • data desfacerii casatoriei (care va putea fi data pronuntarii divortului prin hotarare judecatoreasca, data decesului unuia dintre soti sau data eliberarii certificatului de divort in cazul procedurii administrative sau al celei notariale);
 • raporturile nepatrimoniale (numele purtat dupa divort);
 • raporturile patrimoniale (incetarea regimului matrimonial, acordarea de despagubiri, obligatia de intretinere intre fostii soti, prestatia compensatorie – la casatoriile de minim 20 de ani)
 • raporturile dintre parintii divortati si copiii lor minori (unul dintre modurile de stabilire a raporturilor dintre parintii divortati si copii lor minori este reprezentat de invoiala partilor, art. 396 alin (1) Cod civil). 

Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti statueaza ca dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel.

Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte poate fi decisa in instanta daca exista motive intemeiate, avandu-se in vedere interesul superior al copilului. In acest caz, celalalt parinte pastreaza dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului.

mediere pentru custodie

Exercitarea autoritatii parintesti in privinta copilului din afara casatoriei – se poate stabili de asemenea in comun si in mod egal de catre parinti, iar daca nu exista intelegere, instanta de tutela va stabili modul de exercitare a autoritatii parintesti, fiind aplicabile prin asemanare regulile privitoare la divort ( art. 505 Cod civil).

Exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti trebuie sa aiba in vedere interesul superior al copilului si sa asigure bunastarea materiala si spirituala a copilului, in special prin ingrijirea acestuia, prin mentinerea relatiilor personale cu el, prin asigurarea cresterii, educarii si intretinerii sale, precum si prin reprezentarea sa legala si administrarea patrimoniului sau.

mediere pentru custodie

In sitiuatia in care ambii parinti exercita autoritatea parinteasca, dar nu locuiesc impreuna, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului invataturii sau pregatirii profesionale, tratamente medicale complexe sau interventii chirurgicale, resedinta copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor parinti.

In situatia in care, din orice motiv, un parinte nu isi exprima vointa pentru luarea deciziilor, acestea se iau de catre parintele cu care copilul locuieste, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

Ambii parinti, indiferent daca exercita sau nu autoritatea parinteasca, au dreptul de a solicita si de a primi informatii despre copil din partea unitatilor scolare, unitatilor sanitare sau a oricaror altor institutii ce intra in contact cu copilul.

Custodia unica sau comuna? mediere pentru custodie

Un parinte nu poate renunta la autoritatea parinteasca, dar se poate intelege cu celalalt parinte cu privire la modalitatea de exercitare a autoritatii parintesti, in conditiile art. 506 din Codul civil.

Se considera motive intemeiate pentru ca instanta sa decida ca autoritatea parinteasca sa se exercite de catre un singur parinte:

 • alcoolismul,
 • boala psihica,
 • dependenta de droguri a celuilalt parinte,
 • violenta fata de copil sau fata de celalalt parinte,
 • condamnarile pentru infractiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infractiuni cu privire la viata sexuala,
 • infractiuni de violenta,
 • orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de catre acel parinte a autoritatii parintesti.

Prevederea de la art. 263 Cod Civil statuează urmatoarele principii, privitor la interesul superior al copilului, pe care organele statului impreuna cu avocatii, mediatorii, notarii etc, trebuie sa le aibă în vedere in situatiile in care sunt implicati copiii:

(1) Orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului. mediere pentru custodie

(2) Pentru rezolvarea cererilor care se referă la copii, autorităţile competente sunt datoare să dea toate îndrumările necesare pentru ca părţile să recurgă la metodele de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă.

(3) Procedurile referitoare la relaţiile dintre părinţi şi copii trebuie să garanteze că dorinţele şi interesele părinţilor referitoare la copii pot fi aduse la cunoştinţa autorităţilor şi că acestea ţin cont de ele în hotărârile pe care le iau.

(4) Procedurile privitoare la copii trebuie să se desfăşoare într-un timp rezonabil, astfel încât interesul superior al copilului şi relaţiile de familie să nu fie afectate.

(5) În sensul prevederilor legale privind protecţia copilului, prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii.

Mediere pentru custodie

Elaborarea impreuna cu mediatorul a unui Plan Parental prin care se stabileste modalitatea de exercitare a autoritatii parintesti de catre parinti este din ce in ce mai des utilizata de parinti din intreaga lumi si din tara noastra.

Aceast lucru se intampla deoarece viabilitatea unui astfel de plan, un fundament al relatiei viitoare cu copilul, si-a dovedit eficacitatea in detrimentul “duelului” parintilor in instanta, cu costuri emotionale si materiale semnificative.

mediere pentru custodie

Citeste si: Exercitarea autoritatii parintesti

                  Custodia comuna si planul parental

                   Nu vreau sa divortez

                  Mediator divort – ghid practic

                  Mediere custodie minor

                  Pensia de intretinere 

                  Mediere pensie alimentara

                  Acordul de mediere cu privire la relatiile personale cu minorul

                 Cât costa divortul? Taxe si onorarii

CONTACTATI MEDIATOR  BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564