mediere in penal, mediere penala lovire
mediere in penal

Procedura mediere penala lovirea sau alte violente

Cercetat de lovirea sau alte violente art.193 alin.1. Se poate incepe medierea?

Da, medierea poate fi initiata in faza incipienta de cercetare penala iar efectele solutionarii prin mediere a conflictului privind fapta de lovire sunt acelea de clasare a a dosarului penal deschis.

Infractiunea de lovirea sau alte violente, prevazuta in codul penal:

Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
Art. 193
Lovirea sau alte violenţe
(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

mediere penala lovire

Infractiunea de lovire poate fi mediata atat in faza de cercetare judiciara penala cat si in faza incipienta procesului penal – camera preliminara si in aceea de incepere a procesului penal, pe tot parcursul procesului penal atat pe durata fondului cat si a apelului, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive (decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 397/2016, raportata la art. 67 alin. 2 din legea nr. 192/2006, coroborat cu art. 158 alin. 1 cod penal).

Litigiile penale pot fi solutionate prin mediere

Medierea poate avea loc:  

1) in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile;

2) inainte de inceperea procesului penal sau a urmaririi penale;

3) dupa inceperea procesului penal sau a a urmaririi penale;

4) pe tot parcursul procesului penal pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Evitarea plangerii penale

Retragerea plangerii penale

Latura civila in procesele penale

Conform noii legislatii, medierea in cursul proceselor penale este posibila,

  1. in latura penala – pentru infractiunile cu privire la care este necesara plangerea prealabila sau este posibila impacarea,
  2. iar in latura civila – medierea in litgii penale este posibila in orice infractiune dar numai cu privire la pretentiile civile.

Asadar, medierea civila in procesul penal vizeaza doar actiunea civila si reprezinta o tranzactie intermediata de mediator cu privire la despagubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune.

Art. 23 din Noul Cod Penal statueaza la alin. (2) ca inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere, potrivit legii.

Faptuitorul poate apela la procedura de mediere atat in faza extrajudiciara cat si in faza judiciara, in faza judiciara procesul penal putandu-se suspenda pentru o perioada de cel mult 3 luni pentru ca partile sa poata negocia pentru a ajunge la o intelegere prin mediere.

mediere penala lovirea – LOVIREA SAU ALTE VIOLENTE

Art. 16 din Codul de procedura penala arata cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale:

(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:

a) fapta nu există;

b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;

c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;

d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;

e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;

f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;

g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea, ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;

h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;

i) există autoritate de lucru judecat;

j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute de lege.

Asadar alin (1) lit (g) arata cum una dintre modalitatile de stingere a procesului penal este constituita de catre Acordul de mediere.

mediere penala lovirea

De multe ori interesul pentru intrare in mediere este dat de prejudiciul existent, acolo unde faptuitorul pune la dispozitia persoanei vatamate banii pentru acoperirea prejudiciului, sau de acoperirea unei daune morale suferite de victima.

Inexistenta interesului pentru a media litigiul poate veni de la lipsa existentei prejudiciului (acesta fiind recuperat in momentul flagrantului, in cursul anchetei sau in alt moment anerior). In aceasta situatie, in care nu exista prejudiciu de recuperat, medierea este mai greu de realizat dar nu imposibila. Insa pot fi solicitate si oferite acoperiri materiale pentru provocarea de prejudiciu moral, astfel ca se poate ajunge la o intelegere in acest fel.

Interesul patrimonial poate fi realizat si prin acordarea de despagubiri constand in despagubiri daune morale.

Trebuie retinut insa ca se poate intra in proces de mediere pe latura civila in cazul oricarei infractiuni prevazute in codul penal, chiar si in cazul infractiunilor de talharie etc.

Institutia renuntarii la urmarirea penala 

Renuntarea la urmarirea penala poate fi facuta de procuror in cazul oricarei infractiui in care pedeapsa este inchisoare mai mica de 7 ani.

Renuntarea la urmarirea penala poate fi facuta de procuror in cadrul analizarii comportamentului inculpatului, un eventual Acord de mediere incheiat pentru repararea prejudiciului produs de catre faptuitor victimei, inclina balanta favorabil in vederea luarii de catre procuror a acestei decizii, de a renunta la urmarirea penala inceputa.

Mediere penala lovirea

Art. 23 Noul Cod de procedura penala

Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile
(1) In cursul procesului penal, cu privire la pretentiile civile, inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere, potrivit legii.
(2) Inculpatul, cu acordul partii responsabile civilmente, poate recunoaste, in tot sau in parte, pretentiile partii civile.
(3) In cazul recunoasterii pretentiilor civile, instanta obliga la despagubiri in masura recunoasterii. Cu privire la pretentiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.

Mediere penala lovirea – unul dintre cazurile practice solutionate la biroul nostru de mediere – avand ca efect incetarea procesului penal:

 

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564