Mediere cu partea vatamata si mediere cu partea civila

mediere parte vatamata

Mediere parte vatamata

Mediere parte vatamata -medierea cu partea vatamata se poate concretiza in urma dorintei inculpatului dintr-un proces in care este judecat pentru o infractiune sau un cumul de infractiuni, de a ajunge la un Acord de mediere cu partea vatamata in ceea ce priveste repararea consecintelor faptei sale, ce au avut reprecursiuni asupra partii vatamate. Partea vatamata este persoana ce s-a constituit in formele prevazute de lege ca parte in proces.

Drepturile persoanei vatămate – art. 81 CPP

(1) În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;

b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;

c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;

d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;

e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;

f) dreptul de a fi ascultată;

g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;

g^1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;

i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

j) alte drepturi prevăzute de lege.

(2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.

Mediere parte vatamata, mediere parte civila

Drepturile inculpatului

a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;

a^1) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;

b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;

c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;

e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;

f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

g^1) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;

h) alte drepturi prevăzute de lege.

Partea civila

Persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se numeşte parte civilă. Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal.

Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză.

Partea civila are dreptul de a apela la un mediator.

Partea responsabila civilmente

Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente. 

Partea responsabila civilmente are dreptul de a apela la un mediator.

Mediere parte vatamata, mediere inculpat

Suspectul, persoana vatamata, inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente, toate deopotriva au dreptul de a apela la mediator pentru mediere conflictului.

(2) Drepturile părţii responsabile civilmente se exercită în limitele şi în scopul soluţionării acţiunii civile.

Acordul de mediere in cauzele penale este necesar sa aiba forma scrisa, forma ad probationem, pentru a putea fi opozabil tertilor si a putea fi transmis organelor judiciare. Natura juridica a acestui acord este cea de contract intre parti. Acordul ar trebui sa acopere cateva elemente minime de continut. In privinta clauzelor convenite intre parti, continutul acordului de mediere difera in functie de modalitatea intelegerii dintre acestea:

– acord complet, atat pe latura penala, cat si pe latura civila a cauzei penale,

sau

– acord partial, pe latura penala sau pe latura civila a cauzei penale.

In oricare dintre cazuri, prevederea expresa asupra modului in care vor fi achitate cheltuielile judiciare, inlatura cazurile in care, in lipsa acestei prevederi, persoana vatamata ar ajunge sa fie obligata, in virtutea Codului de procedura penala, la plata unei parti din cheltuielile judiciare, desi a manifestat clementa fata de faptuitor sau a rezolvat extrajudiciar pretentiile sale civile. Acordul de mediere se dovedeste o componenta importanta a procedurii penale, necesitand, totodata, respectarea si indeplinirea unor conditii de forma si procedurale impuse de lege.

mediere parte vatamata, mediere parte civila

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564