Mediere lovire: dosar instanta la infractiunea de lovire sau alte violente – incetare proces penal

mediere lovire
mediere lovire

Mediere lovire: Pe rolul Judecătoriei ______ s-a format dosarul cu nr. ___________.

Prin Încheierea din __________ s-a constatat legala sesizare a instanței cu rechizitoriu, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată din _____________ părțile prezente în instanță au arătat că, urmare medierii, au ajuns la o înțelegere , condiție în care plângerea penală prealabilă este retrasă.

Sun t depuse la dosar Acord de mediere din __________ încheiat între ______ _____ și ____ ___ precum și Acord de Mediere încheiat între ____________ __ și _______.

În cuprinsul ambelor acorduri de mediere, persoana vătămată ____ ___ menționează că înțelege să își retragă plângerea prealabilă formulată cu privire la ambii incvulpați, că prejudiciul creat de inculpați a fost acoperit, că nu mai are nicio pretenție , de nici un fel, penală sau civilă față de cei doi inculpați.

Deasemenea se consemnează că eventualele cheltuieli judiciare ocazionate de proces și stabilite de instață să fie suportate de către inculpați.

-mediere lovire-

Conform art 193 alin 3 C P__ acțiunea penală se pune în mișcare în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art 158 C P__ dispune că retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

A___ 2 al aceluiași articol prevede că retragerea plângerii înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

-mediere lovire-

Având în vedere manifestarea de voință a persoanei vătămată care arată că a ajuns la o înțelegere cu inculpații  și că  înțelege să își retragă plângerea,  instanța urmează să ia act .

În temeiul art 396 alin 6 C Pr P__ cu referire la art 16 lit g C Pr P__ instanța urmează să înceteze procesul penal pornit împotriva inculpaților ______ _____ și _______ _____ __  pentru săvârșirea de către fiecare dintre inculpați a infracțiunii de lovire sau alte violențe prevăzută de art 193 alin 1 și 2 C pen și cea de amenințare prevăzută de art 206 alin 1 -2 c P__                  ca urmare a încheierii unui acord de mediere.

-mediere lovire-

Instanța urmează a lua act că părțile au încheiat un acord de mediere și cu privire la latura civilă a cauzei.

Având în vedere prevederile acordurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile  art 275 alin 1 pct 2 lit c  C Pr P__ instanța  va obliga inculpații  la plata sumei de câte 1100 lei fiecare  către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art 397 alin 6 C Pr P__ raportat la art 16 alin 1 lit g C Pr P__

Încetează procesul penal pornit împotriva inculpaților ______ _____, CNP xxxxxxxxxxxx1fiul lui __ și _________, născut la data de ________ în Mun. _____, domiciliat in __________________________  și _______ _______, CNP xxxxxxxxxxxxx, fiul lui ___ și _________, născut la data de _________ în Mun. _____, domiciliat in ____________, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe prevăzută de art 193 alin 1-2 C P__ și cea de amenințare prevăzută de art 206 alin 1 – 2 C P__, ca urmare încheierii unui acord de mediere.

-mediere lovire-

Ia act că părțile au încheiat un acord de mediere cu privire la latura civilă a cauzei.

În temeiul art 275 alin 1 pct 2 lit c C Pr P__

Obligă pe ______ _____ și _______  _____ __ la plata către stat a sumei de câte 1100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564