mediere inselaciune -penal, mediere dosar penal inselaciune
mediere-penal, mediere dosar penal loviri

Mediere inselaciune. Dosar penal inselaciune. Caz solutionat la Birou de mediator. Incetare proces penal in cazul medierii dintre inculpat si partile vatamate. Dosar Judecatoria Sector 4 Bucuresti.

Tip solutie: Încetat procesul penal
Solutia pe scurt:

1. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g) din C. pr. pen. cu referire la art. 244 alin. 3 din C. pen. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul  (DATE), pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 din C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C. pen. 

mediere

7. În baza art. 67 alin. 2 din Legea nr. 192/2006 ia act de încheierea acordului de mediere nr.  emis de „Birou de Mediator”, intervenit între inculpatul  şi persoana vătămată G. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g) din C. pr. pen. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul, pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 din C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C. pen. (faptă săvârşită la data de 13.03.2016 – în dauna persoanei vătămate G) – urmare a încheierii unui acord de mediere în condiţiile legii.

-Mediere inselaciune- 

8. În baza art. 67 alin. 2 din Legea nr. 192/2006 ia act de încheierea acordului de mediere nr.  emis de „Birou de Mediator ”, intervenit între inculpatul  şi persoana vătămată G. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g) din C. pr. pen. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul , pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 din C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C. pen. (faptă săvârşită la data de 04.03.2016 – în dauna persoanei vătămate G) – urmare a încheierii unui acord de mediere în condiţiile legii. – În baza art. 399 alin. 1 şi 4 din C. pr. pen. rap. la art. 241 alin. 1 lit. b) din C. pr. pen. constată încetată de drept măsura preventivă a arestului preventiv luată faţă de inculpatul  prin încheierea nr. 25/29.03.2016 pronunţată în dosarul nr. 7449/4/2016 al Judecătoriei Sector 4 Bucureşti.

-speta mediere inselaciune-

În baza art. 399 alin. 2 şi 4 din C. pr. pen. rap. la art. 241 alin. 2 din C. pr. pen. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului  de sub puterea MAP nr. .03.2016 emis de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză, de la data de 29.03.2016 şi până la data punerii efective în libertate. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d) din C.p.p. rap. la art.112 alin.1 lit. b) din C. pen., dispune confiscarea specială de la inculpatul a bunurilor depuse la Camera de Corpuri Delicte a D.G.P.M.B. – Sect Poliţie, identificate conform dovezii seria H nr. (f. 162 din dosar de urmărire penală). În baza art. 404 alin. 4 lit. f) din C. pr. pen. rap. la art. 255 din C. pr. pen. dispune restituirea către persoana vătămată H a următoarelor bunuri .. –

În baza art. 397 alin. 1 din C. pr. pen. rap. la art. 159 alin. 2 din C. pen. constată stinse acţiunile civilă formulate de părţile civile …… – În baza art. 397 alin. 1 din C. pr. pen. rap. la art. 23 alin. 1 din C. pr. pen. ia act de încheierea acordurilor de mediere nr. -2016 şi nr. -2016, ambele emise de „Birou de Mediator”, cu privire la pretenţiile civile formulate de persoanele vătămate G şi G.

dosar penal  mediere inselaciune

Păcălirea unei persoane prin ascunderea adevărului, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material la care nu avea dreptul, dacă s-a pricinuit o pagubă, reprezintă infracţiunea de înşelăciune. Fapta este mai gravă dacă, pentru a putea lua lucrul altuia, persoana minte cu privire la locul său de muncă, pretinzând că este cu totul altceva decât ceea ce este în realitate (de exemplu, spune că este poliţist şi, în realitate, nu este). Victima îl poate ierta pe făptuitor împăcându-se cu acesta.

INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII- Art. 215 – Înşelăciunea: Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.

Emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.

Înşelăciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

In procesul de mediere a infractiunii de inselaciune partile trebuie sa inteleaga ca Acordul de mediere pe care il semneaza reprezinta intelegerea partilor de la care acestea nu se pot abate. Momentul incheierii unui Acord de mediere trebuie sa fie anterior momentului citirii actului de sesizare a instantei de judecata, conform Deciziei nr. 397/2016 a CCR pentru a putea produce efectul de incetare a procesului penal.

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564