Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

Guvernul a aprobat în octombrie 2017 un proiect de lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor, astfel fiind transpuse în legislaţia naţională acele prevederi ale Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, proiectul prevede că primul organ judiciar la care victima unei infracţiuni se prezintă are obligaţia de a-i oferi informaţii despre dreptul de a apela la un mediator, precum şi informaţii privind autoritatea judiciară la care se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa, dacă victima înţelege să depună o plângere, cum ar unitatea de poliţie sau parchetul competent cu efectuarea urmăririi penale.

„Proiectul de lege arată că victima poate fi însoţită de o persoană aleasă de aceasta, cu ocazia primului contact cu o autoritate competentă, dacă solicită acest lucru. Prevederea se adresează cazurilor în care, datorită impactului pe care infracţiunea îl are asupra acesteia, victima are nevoie de asistenţă pentru a înţelege sau a se face înţeleasă”, precizează sursa citată.

De asemenea, victima va primi o confirmare scrisă a plângerii sale, care va cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, precum şi date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă, iar dacă victima nu vorbeşte sau nu înţelege limba română, aceasta va primi traducerea confirmării.

„Începând cu 1 ianuarie 2018, sediile nou construite ale instanţelor de judecată vor fi dotate cu săli de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor, pentru a se evita contactul nenecesar dintre victime şi presupuşii agresori. De asemenea, în cazurile în care se recurge la servicii de justiţie reparatorie (cum este, spre exemplu, cazul medierii), pentru a se asigura caracterul echitabil şi desfăşurarea acestora în interesul victimelor infracţiunii, este necesar ca autorul să fi recunoscut faptele imputate”, se mai arată în comunicat.

Guvernul precizează că proiectul de act normativ modifică şi completează Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi transpune acele prevederi ale Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii care nu au fost preluate până acum în legislaţia naţională. AGERPRES/(AS – autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin)

Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor prin transpunerea unor dispoziţii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii.  

Senatul a prelungit printr-un amendament cu 5 luni (de la 1 ianuarie 2018 – forma Guvernului, la 1 iunie 2018) data până la care sediile nou construite ale instanţelor de judecată vor fi dotate cu săli de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor.   Un alt amendament adoptat de Comisia juridică prevede aceeaşi cerinţă şi pentru celelalte sedii ale instanţelor de judecată începând cu 1 ianuarie 2019.  

Articolul referitor la mediere, care se aplica pentru infracţiuni în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătura răspunderea penală în cazul recunoaşterii faptei de către autor în faţa organelor judiciare sau în faţa mediatorului a fost eliminat de Senat din proiectul de lege al Guvernului .   „În cauzele penale în care medierea este posibilă, aceasta trebuie să se desfăşoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepţia cazului în care părţile îşi exprimă acordul la încheierea contractului de mediere”, se mai arată în proiectul de lege modificat de Senat.   Actul normativ a fost adoptat cu unanimitate de voturi şi va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.