mediere inselaciune -penal, mediere dosar penal inselaciune
mediere-penal, mediere dosar penal loviri

Infracțiunile urmăribile la plângere prealabilă – în cazul acestor infracțiuni încheierea unui Acord de mediere produce efecte în penal și după citirea actului de sesizare a instanței, conform Deciziei CCR nr. 397/2016

lovirea sau alte violențe (art. 193);

vătămarea corporală din culpă (art. 196);

amenințarea (art. 206);

hărțuirea (art. 208);

violul în forma simplă (art. 218 alin.1 și 2);

agresiunea sexuală în forma simplă (art. 219 alin.1);

hărțuirea sexuală (art. 223);

violarea de domiciliu (art. 224);

violarea sediului profesional (art. 225);

violarea vieții private (art. 226);

divulgarea secretului profesional (art. 227);

furtul la plângerea prealabilă (art. 231 alin. 1 rap la art. 228-230);

abuzul de încredere (art. 238);

abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239);

bancruta simplă (art. 240);

bancruta frauduloasă (art. 241);

gestiunea frauduloasă (art. 242);

distrugerea în forma simplă și prima formă agravată (art. 253 alin 1 și 2);

tulburarea de posesie (art. 256);

asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284);

nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 287 alin. 1 lit. d-g);

violarea secretului corespondenţei (art. 302, modificat prin Legea 187/2012);

abandonul de familie (art. 387);

nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 379);

împiedicarea exercitării libertăţii religioase (art. 381).