Mediere inainte de proces sau in timpul procesului

mediere inainte de proces, mediere comerciala
mediere inainte de proces, mediator sector 1 Bucuresti

Mediere inainte de proces sau un timpul procesului?

In situatia neplacuta in care aveti un litigiu care se incadreaza intre cele pentru care este obligatorie procedura informarii, instanta are obligativitatea de a acorda termen reclamantului pentru parcurgerea acestei proceduri de informare. Daca in termenul prevazut de instanta de judecata, reclamantul nu isi indeplineste obligatia de a participa la sedinta de informare privind medierea, instanta suspenda cauza.

Art 2 alin 1 ind. 2legea 192/2006: „Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 60-1 alin. (1) lit. a)-f)”.

De regula, participarea la sedinta de informare privind avantajele medierii are loc inainte de declansarea unui proces. Prin exceptie de la regula,  daca instanta constata ca reclamantul nu a indeplinit obligatia de participare la procedura prealabile de informare,  dupa declansarea procesului, va acorda un termen pentru acest scop.

Mediere inainte de proces

Procedura de informare privind medierea nu poate depasi 15 zile. Dovada participarii la sedinta de informare se face printr-un certificat de informare, in timp ce, daca una dintre parti refuza informarea, nu raspunde invitatie sau nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces verbal, care va fi depus la dosarul instantei.

Mediere in timpul procesului

Art. 62 alin. 1 din legea 192/2006 prevede ca: „Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, in conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila”.

Din interpretarea textului de lege reiese ca partile sunt obligate sa ceara suspendarea cauzei, aceasta neproducandu‑se din oficiu. Cererea partilor de suspendare a judecatii nu poate fi respinsa de catre instanta de judecata in situatia in care partile fac dovada inceperii medierii. Partile au si posibilitatea de a nu cere suspendarea cauzei urmand sa isi programeze medierea intre termenele date de instanta.

Mediere inainte de proces sau in timpul procesului

Cursul termenului perimarii, prevede art. 62 alin.2, este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere. Legiuitorul limiteaza insa durata suspendarii cursului termenului de perimare la maximum 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. Instanta, din oficiu sau la cererea partii constata perimarea in conformitate cu prevederile art. 252 Cod procedura civila.

Termenul de 3 luni prevazut de lege, este un termen echitabil in care partile au timpul necesar sa ajunga la o intelegere prin mediere. In acest termen se pot programa mai multe sedinte de mediere in cazul in care partile nu ajung la o intelegere de la prima sedinta de mediere.

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564