mediere infractiune, mediere infractiune gestiune frauduloasa, mediere bucuresti, mediere gestiune frauduloasa, mediator bucuresi domeniul penal
mediere infractiune, mediere infractiune gestiune frauduloasa, mediere bucuresti, mediator bucuresi domeniul penal

Mediere gestiune frauduloasa

Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Art. 242

Gestiunea frauduloasă

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Obiectul juridic principal consta in relatiile sociale cu caracter patrimonial, iar obiectul juridic secundar consta in relatiile sociale referitoare la buna-credinta si increderea necesara intre cei ce intra in relatii cu caracter patrimonial. Aceasta infractiune are ca obiect material diverse bunuri mobile si imobile, apartinand altuia, dar aflate in posesia faptuitorului.

Constituie obiect material si bunurile asupra carora faptuitorul are un drept de coproprietate, atunci cand coproprietarul i-a incredintat acestuia administrarea sau conservarea intregii universalitati de bunuri .

Calitatea de subiect activ o poate intruni orice persoana care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii bunurilor altuia, nefiind necesar sa aiba calitatea de functionar .Nu conteaza natura contractuala sau legala a obligatiei de a administra sau conserva bunurile altuia. Participatia penala este posibila sub toate formele, cu precizarea ca in cazul coautoratului trebuie ca faptuitorii sa aiba impreuna sarcina administrarii sau conservarii respectivelor bunuri .

Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin actiuni sau inactiuni pagubitoare pentru proprietarul bunurilor administrate sau conservate.Actiunile sau inactiunile trebuie savarsite cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor.

Mediere gestiune frauduloasa – solutionare dosar penal

Administrarea bunurilor presupune ingrijirea acestora, iar conservarea lor se refera la luarea unor masuri de mentinere a acestora la parametrii calitativi si cantitativi. Actiunea sau inactiunea pagubitoare trebuie sa reprezinte o incalcare a obligatiei rezultand din insarcinarea primita, in caz contrar fapta nu intruneste elementele infractiunii de gestiune frauduloasa.

De exemplu, in practica judiciara, s-a considerat ca sunt intrunite elementele infractiunii de gestiune frauduloasa atunci cand in calitate de administrator la o asociatie de locatari, inculpatul si-a insusit o suma de bani din fondurile asociatiei. Urmarea imediata consta in pricinuirea unor pagube, iar raportul de cauzalitate trebuie sa existe intre fapta incriminata si paguba pricinuita. In privinta laturii subiective vinovatia exista doar sub forma intentiei, deoarece legislatorul prevede ca fapta trebuie savarsita cu rea-credinta.

Infractiunea de gestiune frauduloasa se poate media, prin mediere alegandu-se daca se stinge doar latura civila a acesteia, doar latura penala sau ambele.

mediere gestiune frauduloasa

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564