mediere furt supermarket

Furtul calificat (art.229 NCP)Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA S_________ 6 BUCUREȘTI

SECȚIA PENALĂ

-mediere furt supermarket-

SENTINȚA PENALĂ NR. 338

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE –.06.2018

INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:

P_________: D___ B____

GREFIER: A________ C_______ M____

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Judecătoria S_________ 6 București a fost reprezentat de procuror A_____ R___.

Pe rol fiind soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul A________ R_____ I____ trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b Cod penal, parte vătămată fiind S.C. A_____ C________.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au lipsit părțile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că la data de 15.06.2018 s-a depus prin registratura instanței, acordul de mediere încheiat între inculpat și persoana vătămată ____________________ (filele 21-26).

Se prezintă mama inculpatului, numita A________ L_____ posesoare CI ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx care depune originalul procurii autentificată sub nr. 2612/15.06.2018 și acordul de mediere în original (filele 27-33). -mediere furt supermarket-

Reprezentantul Ministerului Public solicită instanței ca în baza art.396 al.6 Cpp rap.la art.17 al.2 Cpp și art.16 al.1 lit.g Cpp să dispună încetarea procesului penal privind pe inculpatul A________ R_____ I____ și partea civilă S.C.A_____ România SA, având în vedere că între părți s-a încheiat acordul de mediere nr.–-/15.06.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________.

În baza art.23 al.1 Cpp solicită să se constate prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

I N S T A N Ț A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria S_________ 6 București nr. 1636/P/2017 din data de 7.12.2017 a fost trimis în judecată inculpatul A________ R_____ I____, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1-229 alin.1 lit.b C.pen.

La data de 25.02.2017 în jurul orelor 20:20 inc. A________ R_____ I____ a sustras bunuri în valoare de 3948 lei din magazinul A_____ din ___________________.4,sect.6.

În fapt, la data de 25.02.2017 inculpatul s-a deplasat în magazinul A_____ din Afi Palace C________ situat pe ___________________.4, sector 6, a luat de la intrare o sacoșă de rafie, a mers la raionul de produse electronice, a luat de pe raft 2 drone pe care le-a introdus în sacoșă după care a iesit din magazin fără să achite produsele fiind surprins de agentul de pază Marza C_________ după ce a trecut de porțile senzomatice ale magazinului care s-au declanșat. -mediere furt supermarket-

Fiind audiat în calitate de inculpat A________ R_____ I____ , acesta a recunoscut fapta așa cum a fost descrisă mai sus.

În cauza a fost audiat martorul M____ C_________, agent de securitate în cadrul magazinului care a declarat ca a observat activitatea infracțională a inculpatului , găsind asupra acestuia bunurile sustrase după ce alarma porților senzomatice s-a declanșat.

Actul de inculpare se probează cu: plângere persoană vătămată-fil.9, proces-verbal de constatare infracțiune-fil.8, declarație suspect, inc.-fil.17,19, decl.martor-fil.14-15.

Fapta inculpatului A________ R_____ I____ , care la data de 25.02.2017 a sustras din magazinul A_____ bunuri în valoare de 3948 lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin.1 lit.b CP.

Persoana vătămată declară la urmărirea penala prin reprezentant nu se mai constituie parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Având în vedere că a intervenit acordul de mediere nr.–/15.06.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________ între inculpatul A________ R_____ I____ reprezentat de mama sa A________ L_____ conform procurii aut. sub nr. 2612/15.06.2018 notar B____ L_______ și partea civilă S.C.A_____ România SA în care arată că nu mai are nicio pretenție de la inculpat și s-au împăcat, obligându-se inculpatul să suporte cheltuielile integral, în baza art.396 al.6 Cpp rap. la art.17 al.2 Cpp și art.16 al.1 lit.g Cpp încetează procesul penal pentru infracțiunea prev.de art.228 al.1-art.229 al.1 lit.b Cp privind pe inculpatul A________ R_____ I____. -mediere furt supermarket-

În baza art.23 al.1 Cpp constată prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp obligă inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art.396 al.6 Cpp rap.la art.17 al.2 Cpp și  art.16 al.1 lit.g Cpp încetează procesul penal pentru infracțiunea prev.de art.228 al.1-art.229 al.1 lit.b Cp privind pe inculpatul A________ R_____ I____ , fiul lui N______ D_____ și L_____, născut la 17.02.1999 în București, domiciliat în Bucuresti, __________________________, ____________, sect.6, CNP xxxxxxxxxxxxx,  și partea civilă S.C.A_____ România SA cu sediul în ____________________. 4, sector 6, prin încheierea acordului de mediere nr.–/15.06.2018 la Biroul de Mediator L____ V_________.

În baza art.23 al.1 Cpp constată prejudiciul acoperit ca urmare a acordului de mediere încheiat.

În baza art.275 al.2 lit.d Cpp obligă inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi 26.06.2018.

P_________ GREFIER

Red.DB/M__

2 ex./10.07.2018www.rolii.ro

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here