mediere dosar penal, mediator dosar penal, mediere Bucuresti, mediator Bucuresti, mediator sector 1, mediere sector 1, mediere penal, mediere furt, mediere inselaciune
mediere dosar penal, mediator dosar penal, mediere Bucuresti, mediator Bucuresti, mediator sector 1, mediere sector 1, mediere penal, mediere furt, mediere inselaciune

Mediere dosar penal.

Incetarea procesului penal in urma incheierii unui acord de mediere in cauzele avand ca obiect savarsirea infractiunii de furt ( art 228 Cod penal, art. 229 Cod penal) sau de inselaciune ( art. 244 Cod penal, art. 245 Cod penal). Clasarea dosarului penal (efecte mediere penal acord mediere) aflat in faza de urmarire penala.

Daca impotriva unei persoane cercetate penal dosarul a fost avansat la judecatorie, fiind intocmit un rechizitoriu de catre procuror, urmarirea penala fiind inceputa,  este bine de stiut ca  Acordul de mediere reprezinta modalitatea prin care aceasta, in noua calitate de incupat pe care o capata odata cu inregistrarea dosarului la Judecatorie, poate sa fie absolvita de tragerea la raspundere penala de catre persoana vatamata.

Latura penala a infractiunii de care este acuzat un inculpat poate fi mediata in anumite tipuri de infractiuni, despre am dezbatut aici.

Mediere dosar penal.

Nu numai infractiunile urmaribile la plangerea prealabila (sau cele pentru care impacarea inlatura raspunderea penala) pot fi mediate, ci  si infractiunile sanctionate cu amenda sau inchisoare de cel mult 7 ani (pentru care procurorul poate dispune nesanctionarea inculpatului).

Mai mult decat atat, poate exista mediere (daca partile sunt de acord) cu privire la latura civila a oricarei infractiuni. 

mediere dosar penal

In latura civila a procesului penal Acordul de mediere va duce la solutionarea actiunii civile potrivit vointei partilor.

In latura penala a procesului, Acordul de mediere va constitui un element ca judecatorul sa dispuna:

– renuntarea la aplicarea pedepsei

– amanarea aplicarii pedepsei

– suspendarea conditionata a executarii pedepsei

– retinerea de circumstante atenuante avand ca efect reducerea pedepsei cu o treime si chiar dispunerea liberarii conditionate a celui inchis in penitenciar inainte de executarea in intregime a pedepsei ( jud. C. Danilet).

Mediere dosar penal

a) in situatia in care procedura de mediere se desfasoară inaintea inceperii procesului penal si aceasta se inchide prin ajungerea la un acord, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.
b) in situatia in care procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe perioada desfasurarii medierii.
Daca partile aflate in conflict nu au ajuns la un acord, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.
c) in cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, ca urmare a prezentarii de catre parti a contractului de mediere.
Suspendarea dureaza pana la momentul cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute de Legea nr. 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.
Daca partile nu ajung la un acord de mediere, procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea copiei dupa Procesul Verbal de Inchidere a Procedurii de Mediere prin care se constata ca partile nu au ajuns la o intelegere . ( P.V. pe care mediatorul are obligatia sa-l comunice organului judiciar) sau, daca acesta nu se comunica de catre mediator, la expirarea termenului de 3 luni prevăzut de lege.

Mediere dosar penal – incetarea procesului penal

Daca in urma medierii partile conflictului agreaza la incheierea unui Acord de mediere, efectul juridic al depunerii Acordului de mediere la dosarul cauzei va fi de incetare a procesului penal, daca infractiunea/infractiunile retinute in cauza sunt cele in care medierea poate avea ca efect incetarea procesului penal.

Mediere dosar penal – inlaturarea raspunderii penale

Inlaturarea raspunderii penale pentru infractiunile prevazute in Codul penal -mediere dosar penal-

Lovirea sau alte violente (art. 193 Cod penal act de violenta cauzator de suferinte fizice, cu ingrijiri medicale 0-90 zile )
-mediere dosar penal-
Vatamarea corporala din culpa (art. 196 Cod penal – lovire sau alte violente sau vatamare corporala savarsite din culpa )
-mediere dosar penal-
Amenintarea (art. 206 Cod penal – amenintarea cu o actiune care provoaca stare de temere)
-mediere dosar penal-
Hartuirea (art. 208 Cod penal – urmarirea repetata a unei persoane, careia i se creeaza o stare de temere, sau abuzul de comunicare – apel telefonic, email etc. – care cereaza o temere destinatarului comunicarii)
-mediere dosar penal-

Violul in forma simpla (art. 218, alin. 1 si 2 Cod penal – act sexual fortat, sau tentativa acestuia, savarsit de un singur faptuitor, fara vatamari corporale, fara scopuri pornografice si asupra unei persoane care nu este ruda sau in ingrijirea faptuitorului; orice alt caz, considerat de lege ca forma agravanta, nu face obiectul medierii)
-mediere dosar penal-

Agresiunea sexuala in forma simpla (art. 219, alin. 1 Cod penal – similar violului in forma simpla, dar privind orice act de natura sexuala neprevazut de lege ca viol)
-mediere dosar penal-
Hartuirea sexuala (art. 223 Cod penal – pretinderea repetata de favoruri sexuale in cadrul unei relatii de munca sau similare, avand ca efect intimidarea sau umilirea victimei)-mediere dosar penal-

Violarea de domiciliu (art. 224 Cod penal patrunderea fara drept in imobil, fara consimtamantul utilizatorului sau, sau refuzul de a parasi imobilul la cererea sa) -mediere dosar penal-

Violarea sediului profesional (art. 225 Cod penal – similar cu violarea de domiciliu, in cazul in care imobilul este sediul unei persoane juridice sau sediul profesional al unei persoane fizice -mediere dosar penal-

Violarea vietii private (art. 226 Cod penal – inregistrarea fara drept a imaginilor si sunetelor unei persoane aflata intr-un spatiu care tine de ea, si/sau aducerea lor la cunostinta altor persoane, fara drept; fapta are unele exceptii si limitari stablite de lege in acelasi articol -mediere dosar penal-

Divulgarea secretului profesional (art. 227 Cod penal – divulgarea fara drept, cu efecte de prejudiciu, de informatii despre o persoana, despre care s-a luat cunostinta in virtutea profesiei sau functiei care obliga la confidentialitate)
Furtul la plangerea prealabila ( art. 231 alin. (1) raportat la art. 228-230)-mediere dosar penal-

Abuzul de incredere (art. 238 Cod penal – insusirea/dispunerea/folosirea pe nedrept a unui bun mobil de catre cel caruia i-a fost incredintat, sau refuzul de a il restitui) -mediere dosar penal-

Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod penal – instrainarea/ascunderea/deterioarea/distrugerea de parti din patrimoniul propriu sau tentativa acestora, sau invocarea de acte/datorii fictive, sau tentativa acestora, in scopul fraudarii creditorilor, sau achizitia de bunuri/servicii in paguba creditorilor)
-mediere dosar penal-

Bancruta simpla (art. 240 Cod penal – intarzierea cu mai mult de 6 luni a depunerii cererii de deschidere a procedurii insolventei)
-mediere dosar penal-
Bancruta frauduloasa (art. 241 Cod penal – falsuri/sustrageri/distrugeri in documentele contabile si financiare, in frauda creditorului, sau instrainarea unor active, in caz de insolventa a creditorului; se pedepseste si tentativa)
-mediere dosar penal-

Gestiunea frauduloasa (art. 242 Cod penal – pricinuirea, de catre persoana care are grija administrarii/conservarii, de pagube unei persoane cu ocazia administrarii/conservarii bunurilor)
-mediere dosar penal-

Distrugerea in forma simpla si prima forma agravanta (art. 253, alin. 1 si 2 Cod penal – distrugerea/degradare/aducerea in stare de neintrebuintare/impiedicarea luarii de conservare-salvare/inlaturarea masurilor de conservare-salvare a unui bun apartinand altuia; distrugerea unui inscris sub semnatura privata, producand o paguba; medierea nu este posibila pentru distrugeri de bunuri din patrimoniul cultural su pentru distrugeri prin incendiere/explozie, cu sau fara victime)

Incetarea procesului penal – mediere dosar penal


Tulburarea de posesie (art. 256 Cod penal – ocuparea integrala sau partiala fara drept, prin violent
a/amenintare/desfiintarea semnelor de hotar, a unui imobil – casa, apartament, teren etc. – aflat in posesia altuia)

-mediere dosar penal-


Asistenta si reprezentarea neloiala ( art. 284 Cod penal – intelegerea in scopul vatamarii sau vatamarea intereselor clientului/persoanei reprezentate de catre avocat/reprezentant prin intelegerea frauduloasa a acestuia cu o persoana cu interese contrare, in proceduri judiciare sau notariale)
-mediere dosar penal-

Nerespectarea unei hotarari judecatoresti in litigii de munca, pensii si folosinta unui imobil (art. 287, alin. 1, lit. d), e), f), g) Cod penal– neexecutarea unei hotarari judecatoresti pentru reintegrarea in munca/plata salariilor, nerespectarea unei hotarari judecatoresti privind pensiile, impiedicarea folosirii unui imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti)
-mediere dosar penal-

Violarea secretului corespondentei (art. 302 alin. 1 Cod penal – deschiderea/sustragerea/distrugerea/retinerea fara drept a corespondentei adresate altuia, si/sau divulgarea fara drept a continutului ei, cu unele exceptii prevazute de lege la art. 302, alin.5; corespondenta prin mijloace electronice sau convorbirile telefonice sau prin alte medii sunt incadrate in alte categorii, pentru care fapta de violare a secretului nu mai este mediabila)
-mediere dosar penal-
Abandonul de familie (art. 378 Cod penal – parasirea/alungarea/lasarea fara ajutor, neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere, neplata cu rea-credinta timp de 3 luni a pensiei de intretinere, neexcutarea cu rea-credinta a unor prestatii de intretinere)
-mediere dosar penal-
Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 379 Cod penal – retinerea copilului minor de catre un parinte, fara consimtamantul celuilalt parinte, sau impiedicarea repetata a legaturilor personale ale unui parinte cu minorul)
-mediere dosar penal-
Impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381 Cod penal – impiedicarea/tulburarea unui ritual religios legal, obligarea unei persoane sa participe la acte religioase sau fortarea unei persoane sa indeplineasca un act religios interzis de cultul caruia apartine).
-mediere dosar penal-
mediere dosar penal – solutionare prin incetarea urmaririi penale sau prin incetarea procesului penal. Instanta ia act de incheierea acordului de mediere intervenit intre inculpat si persoana vatamata.
In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 din Codul de procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) din Codul de procedura penala dispune incetarea procesului penal privind pe inculpat pentru infractiunea de furt calificat, prevazut de art. 228 alin. 1 229 alin. 1 lit. a) din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal urmare a incheierii unui acord de mediere in conditiile legii.
-mediere dosar penal-
 

Mediere dosar penal – caz solutionat de catre biroul nostru de mediere

 link aici

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564

 

2 COMENTARII

  1. Birou de Mediator

    Buna ziua. Se poate realiza medierea de cate ori este necesar, cu acordul ambelor parti. Ne puteti contacta de luni pana vineri intre orele 08.00-18.00 pentru informatii si programari.

  2. De cate ori se poate face inpacarea pentru furt calificat?

Comments are closed.