mediere domeniul penal, mediator proces penal, mediere europa, sirective mediere, directi mediere europa, mediator bun, mediator bucuresti
mediere domeniul penal, mediator proces penal, mediere europa, sirective mediere, directi mediere europa, mediator bun, mediator bucuresti

Legislatia si experienta europeana a medierii in materie penala*

Recomandarea nr. (99) 19a Comitetului Ministrilor catre statele membre privind medierea in materie penala

Medierea in materie penala este un proces prin care victimei si infractorului li se da posibilitatea in cazul in care consimt liber, sa participe la rezolvarea problemelor aparute in urma infractiunii cu ajutorul unei terte parti impartiale.

Principii generale ale medierii penale:

– acordul liber al partilor pentru recurgerea la mediere si posibilitatea revenirii asupra consimtamantului in orice moment pe parcursul medierii;

– confidentialitatea discutiilor partilor, datele furnizate neputand fi utilizate ulterior, fara acordul partilor;

– medierea in materie penala trebuie sa fie un serviciu disponibil in mod general;

Fundamentul juridic:

– medierea in materie penala ar trebui sa fie posibila in toate fazele procedurii pe care le parcurge justitia penala;

– serviciile de mediere ar trebui sa aiba o autonomie suficienta in cadrul sistemului de justitie penala;

– legislatia ar trebui sa faciliteze medierea in materie penala;

– sa fie stabilite principii directoare privind recurgerea la mediere (aceasta urmand sa se refere la conditiile de trimitere a cauzelor la serviciile de mediere si instrumentarea cauzelor ulterioare medierii);

– procedura medierii ar trebui sa fie conforma garantiilor fundamentale (partile sa aiba dreptul la asistenta juridica, cand este cazul la traducator/interpret iar minorii sa aiba dreptul la asistenta parentala).

Justitia in relatie cu medierea penala:

– decizia de a trimite un caz penal spre mediere, ca si evaluarea rezultatului procedurii de mediere ar trebui sa fie de competenta exclusiva a autoritatilor judiciare penale;

– decizia de a supune medierii o cauza penala ar trebui sa fie insotita de un termen limita rezonabil, in cadrul caruia autoritatile judiciare compentente ar trebui sa fie informate de stadiul procedurii de mediere;

– solutiile date, in functie de rezultatul medierii, ar trebui sa aiba acelasi statut precum deciziile sau hotararile judecatoresti si ar trebui sa interzica urmarirea penala pentru aceleasi fapte.

Functionarea si rezultatul medierii:

A. Functionarea medierii:

-reglementarile si calitatea serviciilor de mediere (formarea initiala si continua a mediatorilor);

– obligatiile mediatorului in cursul desfasurarii unei medieri.

B. Rezultatul medierii, care trebuie sa contina:

– acordul partilor care sa cuprinda obligatii rezonabile si proportionale, mediatorul fiind cel care ar trebui sa raporteze autoritatilor judiciare penale masurile luate si rezultatul medierii (fara a destainui continutul intelegerii sau aprecierii referitoare la comportamentul partilor in timpul medierii).

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) – Avizul nr. 2 (2008) privind alternativele la urmarirea penala (Strasbourg 15-17 oct. 2008)

 

Mediere domeniul penal

* Mihaela Margineanu – procuror sef sectie Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti

Proiectul Consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale