mediator bucuresti, mediere conflict de munca, litigii de munca, litigi comerciale, conflicte de familie, divort, partaj
mediere conflict de munca, conflict de munca

Mediere conflict de munca

Legea nr. 53/2003 cunoscută sub numele de Codul Muncii, prevede în cadrul dispozițiilor generale privind Conflictele de muncă o serie de modalități prin care  acestea se pot soluționa pe cale amiabilă, în afara instanțelor de judecată.

În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii – cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.

Consultantul extern specializat în legislația muncii poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă.

Părțile au dreptul să își aleagă în mod liber consultantul extern. Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părți invitația scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.

Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației. Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii. 

În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluție, consultantul extern va redacta un acord care va conține înțelegerea părților și modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părți și de către consultantul extern și va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta.

 Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părți și de către consultantul extern, în următoarele situații:

a) prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului;

b) prin constatarea de către consultantul extern a eșuării concilierii;

c) prin neprezentarea uneia dintre părți la data stabilită în invitație.

Fie că sunteți pus în situația unui conflict intern cu angajatorul/angajatul, sau sunteți în situația unei sancțiuni disciplinare sau concedieri considerată nelegală, puteți încerca să ajungeți la o înțelegere extrajudiciară cu șansa de a limpezi situația tensionată în care vă aflați, a valorifica un eventual câștig imediat și a încheia amiabil relația de muncă sau de a o continua, în funcție de  caz.

Strategii pentru aplanarea conflictelor aparute la locul de munca – ce pot fi aplicate de catre manageri sau specialisti resurse umane 

Mediere conflict de munca

Dacă la locul de muncă vă aflați în poziția în care puteți controla și aplana un conflict, iată câteva sugestii care vă pot face munca mai ușoară:

1. Acționați imediat. Conflictele nu dispar de la sine. Conflictele nerezolvate pot sta latente zile, săptămâni și luni în șir pentru ca mai apoi să explodeze. Nerezolvarea conflictelor este un motiv important pentru care angajații pot reclama societatea la care lucrează. 

2. Organizați întâlniri separate cu persoanele aflate în conflict. Ajungeți la o înțelegere clară a problemelor înainte de a interveni. De multe ori oamenii au percepții foarte diferite cu privire la ceea ce s-a intamplat. Înțelegerea percepțiilor lor vă vă ajuta să vă concentrați la ceea ce este important pentru fiecare dintre ei și să găsiți un numitor comun. 

Mediere conflict de muncă

În urma întâlnirilor individuale veți avea o imagine mai clară asupra problemelor cheie, asupra a ceea ce este important pentru fiecare în parte și asupra punctelor comune. Acestea sunt ingredientele cheie ale unei medieri de succes – satisfacerea nevoilor fiecărei persoane și aducerea acestora la punctul de unde văd interese comune.

3.Întâlniți-vă și cu ambele (toate) părțile. Încurajati fiecare persoană să își sintetizeze punctul de vedere, fără a fi întreruptă. Acest lucru este esențial deoarece oamenii aflați în conflict au senzația că nu au fost ascultați.

4. Acordați atenție îngrijorărilor fiecărei persoane. Asigurați-vă că ați acordat atenție egală și asigurați-vă că preocupările oamenilor s-au făcut auzite. Dacă nu faceți aceste lucruri, unii dintre oameni pot avea senzația că țineți partea altora.

Mediere conflict de munca

5. Încurajați-i să discute variante de rezolvare a problemelor. Încercați să obțineți mai mult de trei variante de rezolvare a problemelor. 

6. Percepția reprezintă realitatea. Focusați-vă pe nevoile persoanelor implicate și pe ceea ce este important pentru ei, fără a încerca să judecați cine are dreptate și cine nu. Conflictul poate escalada rapid dacă emiteți păreri despre cine a greșit și cine a procedat corect sau dacă comentați aceste judecăți de valoare.

7. Decideți dacă mediați dumneavoastră în calitate de manager sau chemați pe cineva să vă ajute. Odată ce ați discutat problemele cu toate părțile implicate, decideți dacă veți putea media chiar dumneavoastră sau veți avea nevoie de un mediator extern.

Anumite conflicte apărute la locul de muncă pot fi mai sensibile și pot necesita un nivel mai ridicat de aptitudini specifice pentru a putea fi rezolvate. Deși poate fi dificil să aranjați întâlniri în locuri de muncă aglomerate, asigurarea rezolvării conflictului trebuie să fie prioritară. În general, cu cât conflictul durează de mai mult timp, cu atât mai dificilă va fi rezolvarea lui.

Mediere conflict de munca

8. Negocierea. Dacă oamenii încep negocieri libere, nu îi intrerupeți. Este momentul ca dumneavostră să faceți un pas înapoi și să ascultați. Dacă la un moment dat discuția se blochează, încercați să sintetizați rezultatele de până la acel moment și reamintiți-le înțelegerile la care au ajuns.

9. Asigurați-vă că toți cei implicați sunt mulțumiți înainte de a încheia întâlnirea. Verificați cu fiecare în parte dacă s-a făcut ascultată și dacă nevoile sale au fost într-o anumită măsură îndeplinite.

10. Explicați-le oamenilor de la bun început că ajungerea la o înțelegere reprezintă de cele mai multe ori satisfacerea nevoilor lor importante, nu a tuturor nevoilor. Aceste explicații inițiale ajută la configurarea unor asteptări realiste.

Mediere conflict de munca

Medierea reprezintă un proces complex ce implică un nivel ridicat de calificare. Mediatorii folosesc cu atenție un limbaj prin care se asigură că nu adaugă stres suplimentar unor situații deja sensibile. Dacă credeți că nu puteți soluționa singuri cu succes problemele, aveți posibilitatea să apelați la noi pentru a obține sprijin în încercarea de rezolvare a conflictelor de la locul de muncă/ cu colegii de muncă/ cu angajatul/angajatorul.