mediator online
mediator online

Mediator online. Cum se poate iniția și derula procedura de mediere de la distanță – mediator online – în cazul în care solicitantul medierii locuiește în străinătate.

Persoanele fizice sau juridice pot încerca soluționarea conflictelor prin procedura medierii, atât în lipsa existenței unui proces în instanță cât și după declanșarea unui proces în fața instanței de judecată.  Pot fi mediate conflictele privind drepturi de care părțile pot dispune, potrivit legii. – mediere online –

La momentul prezent, medierea online se bucură de o mare accesibilitate nu doar în străinătate, ci și în țara noastră, datorită faptului că la dispoziția noastră stă acest instrument inovativ, practic, simplu, abil și economic care anulează toate distanțele fizice dintre părți sursa: Mediere online sau offline, autor Maria Păduraru

Există unele situații în care persoanele au nevoie de mediator însă nu se pot întâlni fizic cu acesta. Spre exemplu, în cazul persoanelor fizice române care acum locuiesc în alte țări dar au de rezolvat un conflict în România/ cu o persoană din România/ într-o situație care ține de jurisdicția României.

Dacă vă numărați printre aceste persoane, care ar putea avea nevoie de un mediator online, am răspuns la următoarele întrebări apărute frecvent:

Ce fel de servicii oferă Biroul dvs. de mediator?  – mediator online –
  • mediere neînțelegeri privind continuarea căsătorieipartaj bunuri comune, autoritate părintească, stabilire domiciliu minor, exercitare obligație întreținere minor, stabilire program de legături personale cu minorul, nume purtat de soți după divorț;
  • mediere conflicte în domeniul protecției consumatorilor, litigii de muncă, litigii privind raporturile de vecinătate, recuperare creanțe, răspundere profesională;
  • mediere conflicte provenite  în cauze privind infracțiuni pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală (în anumite condiții, în fapte precum furtul, înșelăciunea, lovirea sau alte violențe etc);
  • enumerarea anterioară nu este exhaistivă, astfel orice alte conflicte privind drepturi de care părțile pot dispune, potrivit legii, pot face obiectul medierii.

În conflictele privind recuperarea de creanțe, trebuie cunoscut faptul că acceptarea intrării în procedura de mediere respectiv încheierea unui contract de mediere, întrerupe cursul prescripției.

Se poate încheia un contract la distanță cu Biroul de mediator?

Contractul de mediere (se încheie cu toate părțile ce intră în procedura de mediere) care cuprinde, pe lângă prevederile impuse de art. 45 din Legea 192/2006, și o clauză care să prevadă o modalitate de semnare și de confirmare a unei forme scrise prin mijloace de comunicare la distanță, asigură validitatea contractului de mediere încheiat între persoane aflate la distanță.

Se poate desfășura procedura de mediere de la distanță? – mediator online –

Da, se poate. Medierea nu este strict un proces caracterizat de derularea în timp real, ci permite și desfășurarea intermitentă, prin intermediul unor secvențe decalate în timp și spațiu.

Prin urmare, legea nu îngrădește posibilitatea mediatorului și a părților să opteze prin comun acord la desfășurarea medierii prin prezența la distanță a cel puțin o parte, precum și prin etalarea procesului de mediere pe un timp mai îndelungat, în care comunicarea e poate face intermitent. Singurele condiționalități care pot apărea sunt doar de ordin tehnologic: este firesc ca toate părțile să poată avea un acces rezonabil și nerestricționat la mijloacele de comunicație la distanță alese, iar dacă accesul la mijloacele de comunicație ar presupune un cost pentru acestea, mediatorul este firesc să le informeze.

De asemenea, se impune ca mediatorul sa aleagă modalitatea cea mai potrivită pentru a identifica persoanele cu care va fi in contact la distanță. Asocierea între o persoană și adresa de e-mail, imaginea de la distanță de la o video- conferință sau vocea de la un telefon este necesar sa fie corect atribuită, pentru a evita confuzii si situații de identitate incertă. Similar in cazul reprezentării unei persoane juridice de către persoane fizice, de la distanță. Orice mijloace sunt acceptate, cu respectarea legislației privind identitatea și reprezentarea. sursa: Medierea la distanță, autor Gabriel-Cristian Constantinescu


CONTACTATI MEDIATOR 

Telefon: 0723-373-564