mediere infractiune, mediator infractiuni, mediere sector 1, mediator bucuresti
mediere infractiune, mediator infractiuni, mediere sector 1, mediator bucuresti

Mediator infractiuni

Incepem acest articol prin a va informa ca intre faptuitor (persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala) si partea vatamata (persoana fizica sau juridica ce a suferit o vatamare in urma savarsirii unei infractiuni de catre o alta persoana) poate interveni un acord de mediere cu privire la fapta comisa.

Mediator infractiuni – ajungerea la un acord

Medierea in sine si ajungerea la un acord in ceea ce priveste fapta comisa  sunt actiuni voluntare ale partilor. Niciuna dintre parti nu poate fi obligata sa participe la procesul de mediere daca nu doreste.  Mai mult decat atat, niciuna dintre parti nu poate fi constransa sa semneze un acord de mediere, daca aceasta nu doreste.

Mediator infractiuni – ce reprezinta Acordul de mediere in domeniul penal

Acordul de mediere reprezinta vointa ambelor parti, iar efectele procesual penale ale acordului de mediere difera in functie de stadiul procesual in care se afla fapta penala comisa si de incadrarea acesteia, conform procurorului sau judecatorului.

In situatia savarsirii de fapte penale, medierea poate avea loc:  

1) in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile;

2) inainte de inceperea procesului penal sau a urmaririi penale;

3) dupa inceperea procesului penal sau a a urmaririi penale;

4) pe tot parcursul procesului penal pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Evitarea plangerii penale

Retragerea plangerii penale

Mediator infractiuni

Latura civila in procesele penale

Conform noii legislatii, medierea in cursul proceselor penale este posibila, in latura penala – pentru infractiunile cu privire la care este necesara plangerea prealabila sau este posibila impacarea, iar in latura civila – medierea in litgii penale este posibila in orice infractiune dar numai cu privire la pretentiile civile.

Asadar, medierea civila in procesul penal vizeaza doar actiunea civila si reprezinta o tranzactie intermediata de mediator cu privire la despagubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune.

Art. 23 din Noul Cod Penal statueaza la alin. (2) ca inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere, potrivit legii.

Faptuitorul poate apela la procedura de mediere atat in faza extrajudiciara cat si in faza judiciara, in faza judiciara procesul penal putandu-se suspenda pentru o perioada de cel mult 3 luni pentru ca partile sa poata negocia pentru a ajunge la o intelegere prin mediere.

Medierea este posibila pentru marea majoritate a infractiunilor din codul penal, acordul de mediere nefiind limitat doar la repararea prejudiciului. In afara de retragerea plangerii prealabile care opereaza pentru infractiunile unde este stipulata expres, exista si posibilitatea renuntarii la urmarirea penala, atunci cand exista un acord de mediere. In conditiile continute de art 318 CPP, procurorul poate renunta la urmarirea penala, stabilind prin ordonanta un termen intre 6 luni – 9 luni, in care inculpatul trebuie sa isi indeplinesca obligatiile asumate in acordul de mediere.

-mediator infractiuni-

Cod penal Art. 318 – Renuntarea la urmărirea penala

(1) In cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa inchisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmarirea penala cand, in raport cu continutul faptei, cu modul si mijloacele de savarsire, cu scopul urmarit si cu imprejurarile concrete de savarsire, cu urmarile produse sau care s-ar fi putut produce prin savarsirea infractiunii, constata ca nu exista un interes public in urmărirea acesteia.

(2) Cand autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute in vedere si persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avuta anterior savarsirii infractiunii si eforturile depuse pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii.

(3) Procurorul poate dispune, dupa consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta sa indeplineasca una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a) sa inlature consecintele faptei penale sau sa repare paguba produsa ori sa convina cu partea civila o modalitate de reparare a acesteia;

b) sa ceara public scuze persoanei vatamate;

c) sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca;

d) sa frecventeze un program de consiliere.

(4) In cazul in care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3), stabileste prin ordonanta termenul pana la care acestea urmeaza a fi indeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligatii asumate prin acord de mediere incheiat cu partea civila si care curge de la comunicarea ordonantei.

(5) Ordonanta de renuntare la urmarire cuprinde, dupa caz, mentiunile prevazute la art. 286 alin. (2), precum si dispozitii privind masurile dispuse conform alin. (3) din prezentul articol si art. 315 alin. (2)-^(4), termenul pană la care trebuie indeplinite obligatiile prevazute la alin. (3) din prezentul articol si sanctiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum si cheltuielile judiciare.

(6) In cazul neindeplinirii cu rea-credinta a obligatiilor in termenul prevazut la alin. (4), procurorul revoca ordonanta. Sarcina de a face dovada indeplinirii obligatiilor sau prezentarea motivelor de neindeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O noua renuntare la urmarirea penala in aceeasi cauza nu mai este posibila.

(7) Ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala se comunica in copie persoanei care a facut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, dupa caz, altor persoane interesate.

Mediator infractiuni – art. 16 Cod procedura penala

Conform art.16 CPP, exista 3  modalitati (institutii) prin care poate fi impiedicata punerea in miscare a actiunii penale ori exercitarea acesteia, si anume:

a. retragerea plangerii prealabile (pana la citirea rechizitoriului in instanta)

b. impacarea

c. acordul de mediere

Art. 16 – Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale

(1) Actiunea penala nu poate fi pusă în miscare, iar cand a fost pusa în miscare nu mai poate fi exercitata daca: g) a fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care retragerea acesteia inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii.

Infractiuni – mediator infractiuni

Lovirea sau alte violente (art. 193 Cod penal act de violenta cauzator de suferinte fizice, cu ingrijiri medicale 0-90 zile ) mai multe informatii AICI
Vatamarea corporala din culpa (art. 196 Cod penal – lovire sau alte violente sau vatamare corporala savarsite din culpa ) mai multe informatii AICI
Amenintarea (art. 206 Cod penal – amenintarea cu o actiune care provoaca stare de temere)   mai multe informatii AICI
mediator infractiuni-
Hartuirea (art. 208 Cod penal – urmarirea repetata a unei persoane, careia i se creeaza o stare de temere, sau abuzul de comunicare – apel telefonic, email etc. – care cereaza o temere destinatarului comunicarii) – mai multe informatii AICI
Violul in forma simpla (art. 218, alin. 1 si 2 Cod penal – act sexual fortat, sau tentativa acestuia, savarsit de un singur faptuitor, fara vatamari corporale, fara scopuri pornografice si asupra unei persoane care nu este ruda sau in ingrijirea faptuitorului; orice alt caz, considerat de lege ca forma agravanta, nu face obiectul medierii)
Agresiunea sexuala in forma simpla (art. 219, alin. 1 Cod penal – similar violului in forma simpla, dar privind orice act de natura sexuala neprevazut de lege ca viol) 
-mediator infractiuni-
Hartuirea sexuala (art. 223 Cod penal – pretinderea repetata de favoruri sexuale in cadrul unei relatii de munca sau similare, avand ca efect intimidarea sau umilirea victimei)
Violarea de domiciliu (art. 224 Cod penal patrunderea fara drept in imobil, fara consimtamantul utilizatorului sau, sau refuzul de a parasi imobilul la cererea sa)
Violarea sediului profesional (art. 225 Cod penal – similar cu violarea de domiciliu, in cazul in care imobilul este sediul unei persoane juridice sau sediul profesional al unei persoane fizice)
Violarea vietii private (art. 226 Cod penal – inregistrarea fara drept a imaginilor si sunetelor unei persoane aflata intr-un spatiu care tine de ea, si/sau aducerea lor la cunostinta altor persoane, fara drept; fapta are unele exceptii si limitari stablite de lege in acelasi articol) 
-mediator infractiuni-
Divulgarea secretului profesional (art. 227 Cod penal – divulgarea fara drept, cu efecte de prejudiciu, de informatii despre o persoana, despre care s-a luat cunostinta in virtutea profesiei sau functiei care obliga la confidentialitate)
Furtul la plangerea prealabila ( art. 231 alin. (1) raportat la art. 228-230)
Abuzul de incredere (art. 238 Cod penal – insusirea/dispunerea/folosirea pe nedrept a unui bun mobil de catre cel caruia i-a fost incredintat, sau refuzul de a il restitui)
Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod penal – instrainarea/ascunderea/deterioarea/distrugerea de parti din patrimoniul propriu sau tentativa acestora, sau invocarea de acte/datorii fictive, sau tentativa acestora, in scopul fraudarii creditorilor, sau achizitia de bunuri/servicii in paguba creditorilor)
Bancruta simpla (art. 240 Cod penal – intarzierea cu mai mult de 6 luni a depunerii cererii de deschidere a procedurii insolventei) informatii AICI
Bancruta frauduloasa (art. 241 Cod penal – falsuri/sustrageri/distrugeri in documentele contabile si financiare, in frauda creditorului, sau instrainarea unor active, in caz de insolventa a creditorului; se pedepseste si tentativa) informatii AICI
Gestiunea frauduloasa (art. 242 Cod penal – pricinuirea, de catre persoana care are grija administrarii/conservarii, de pagube unei persoane cu ocazia administrarii/conservarii bunurilor) informatii AICI
Distrugerea in forma simpla si prima forma agravanta (art. 253, alin. 1 si 2 Cod penal – distrugerea/degradare/aducerea in stare de neintrebuintare/impiedicarea luarii de conservare-salvare/inlaturarea masurilor de conservare-salvare a unui bun apartinand altuia; distrugerea unui inscris sub semnatura privata, producand o paguba; medierea nu este posibila pentru distrugeri de bunuri din patrimoniul cultural su pentru distrugeri prin incendiere/explozie, cu sau fara victime) 
-mediator infractiuni-
Tulburarea de posesie (art. 256 Cod penal – ocuparea integrala sau partiala fara drept, prin violenta/amenintare/desfiintarea semnelor de hotar, a unui imobil – casa, apartament, teren etc. – aflat in posesia altuia)
Asistenta si reprezentarea neloiala ( art. 284 Cod penal – intelegerea in scopul vatamarii sau vatamarea intereselor clientului/persoanei reprezentate de catre avocat/reprezentant prin intelegerea frauduloasa a acestuia cu o persoana cu interese contrare, in proceduri judiciare sau notariale)
Nerespectarea unei hotarari judecatoresti in litigii de munca, pensii si folosinta unui imobil (art. 287, alin. 1, lit. d), e), f), g) Cod penal– neexecutarea unei hotarari judecatoresti pentru reintegrarea in munca/plata salariilor, nerespectarea unei hotarari judecatoresti privind pensiile, impiedicarea folosirii unui imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti)
Violarea secretului corespondentei (art. 302 alin. 1 Cod penal – deschiderea/sustragerea/distrugerea/retinerea fara drept a corespondentei adresate altuia, si/sau divulgarea fara drept a continutului ei, cu unele exceptii prevazute de lege la art. 302, alin.5; corespondenta prin mijloace electronice sau convorbirile telefonice sau prin alte medii sunt incadrate in alte categorii, pentru care fapta de violare a secretului nu mai este mediabila ) 
-mediator infractiuni-
Abandonul de familie (art. 378 Cod penal – parasirea/alungarea/lasarea fara ajutor, neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere, neplata cu rea-credinta timp de 3 luni a pensiei de intretinere, neexcutarea cu rea-credinta a unor prestatii de intretinere)
Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 379 Cod penal – retinerea copilului minor de catre un parinte, fara consimtamantul celuilalt parinte, sau impiedicarea repetata a legaturilor personale ale unui parinte cu minorul)
Impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381 Cod penal – impiedicarea/tulburarea unui ritual religios legal, obligarea unei persoane sa participe la acte religioase sau fortarea unei persoane sa indeplineasca un act religios interzis de cultul caruia apartine).

Violenta in familie (art. 199 alin. 2 Cod penal)
Furtul (art. 231 alin. (2) rap. la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) si c) si art. 230 Cod penal) – mai multe informatii AICI

Furtul calificat – art. 229alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal) – mai multe informatii AICI

Furtul in scop de folosinta – art. 230 Cod penal)
Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 Cod penal)
Inselaciunea (art. 244 Cod penal)
Inselaciunea privind asigurarile ( art. 245 Cod penal)

Mediator infractiuni

Obiectivul nostru este de a ajuta clientii in rezolvarea conflictelor intr-un mod care sa raspunda cel mai eficient nevoilor si obiectivelor lor. Suntem dedicati in a furniza servicii de mediere eficiente si de calitate. Facilitam persoanelor implicate in conflicte penale ajungerea la intelegeri amiabile reciproc avantajoase in timpul cercetarii penale si a judecatii.

Numeroasele Acorduri de mediere incheiate si depuse la organele judiciare sau instanta de judecata, in functie de stadiul in care se aflau din punct de vedere procedural, ne recomanda in solutionarea in cei mai avantajosi termeni  a conflictului pe care il aveti.

Pentru solutionarea plangerii penale sau a dosarului penal in conditii amiabile, nu ezitati sa ne contactati!

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564