MEDIATOR INFRACTIUNI – infractiuni mediabile. Recuperare prejudiciu prin mediere si oprirea procesului penal

mediator infractiuni mediabile
mediator infractiuni mediabile

Mediator infractiuni mediabile. Infractiunile pentru care Codul penal prevede ca se pun in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate – pentru care ACORDUL DE MEDIERE inlatura in totalitate raspunderea penala:

 • Lovirea sau alte violente (art. 193 C.P. * act de violenta cauzator de suferinte fizice, cu ingrijiri medicale 0-90 zile )
 • Vatamarea corporala din culpa (art. 196 C.P. – lovire sau alte violente sau vatamare corporala savarsite din culpa )
 • Amenintarea (art. 206 C.P. – amenintarea cu o actiune care provoaca stare de temere)
 • Hartuirea (art. 208 C.P. – urmarirea repetata a unei persoane, careia i se creeaza o stare de temere, sau abuzul de comunicare – apel telefonic, email etc. – care cereaza o temere destinatarului comunicarii)
 • Violul in forma simpla (art. 218, alin. 1 si 2 C.P. – act sexual fortat, sau tentativa acestuia, savarsit de un singur faptuitor, fara vatamari corporale, fara scopuri pornografice si asupra unei persoane care nu este ruda sau in ingrijirea faptuitorului; orice alt caz, considerat de lege ca forma agravanta, nu face obiectul medierii)
 • Agresiunea sexuala in forma simpla (art. 219, alin. 1 C.P. – similar violului in forma simpla, dar privind orice act de natura sexuala neprevazut de lege ca viol)
 • Hartuirea sexuala  (art. 223 C.P. – pretinderea repetata de favoruri sexuale in cadrul unei relatii de munca sau similare, avand ca efect intimidarea sau umilirea victimei)
 • Violarea de domiciliu (art. 224 C.P * patrunderea fara drept in imobil, fara consimtamantul utilizatorului sau, sau refuzul de a parasi imobilul la cererea sa)
 • Violarea sediului profesional (art. 225 C.P. – similar cu violarea de domiciliu, in cazul in care imobilul este sediul unei persoane juridice sau sediul profesional al unei persoane fizice)
 • Violarea vietii private  (art. 226 C.P. – inregistrarea fara drept a imaginilor si sunetelor unei persoane aflata intr-un spatiu care tine de ea, si/sau aducerea lor la cunostinta altor persoane, fara drept; fapta are unele exceptii si limitari stablite de lege in acelasi articol)
 • Divulgarea secretului profesional (art. 227 C.P. – divulgarea fara drept, cu efecte de prejudiciu, de informatii despre o persoana, despre care s-a luat cunostinta in virtutea profesiei sau functiei care obliga la confidentialitate)
 • Furtul (art. 228 C.P), Furtul calificat (art. 229 C.P.) si Furtul in scop de folosinta ( art. 230 C.P.) sau tentativa lor (art.232 C.P.), savarsite de un minor in paguba tutorelui sau de catre persoana gazduita sau cu care se locuieste, in paguba persoanei vatamate ( conform art. 231 alin. 1 C.P.; pentru descrierea pe scurt a infractiunilor, a se vedea si mai jos >>>)
 • Abuzul de incredere (art. 238 C.P. – insusirea/dispunerea/folosirea pe nedrept a unui bun mobil de catre cel caruia i-a fost incredintat, sau refuzul de a il restitui)
 • Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 C.P.- instrainarea/ascunderea/deterioarea/distrugerea de parti din patrimoniul propriu sau tentativa acestora, sau invocarea de acte/datorii fictive, sau tentativa acestora,  in scopul fraudarii creditorilor, sau achizitia de bunuri/servicii in paguba creditorilor)
 • Bancruta simpla  (art. 240 C.P. – intarzierea >6 luni a depunerii cererii de deschidere a procedurii insolventei)
 • Bancruta frauduloasa (art. 241 C.P. – falsuri/sustrageri/distrugeri in documentele contabile si financiare, in frauda creditorului, sau instrainarea unor active, in caz de insolventa a creditorului; se pedepseste si tentativa)
 • Gestiunea frauduloasa (art. 242 C.P. – pricinuirea, de catre persoana care are grija administrarii/conservarii, de pagube unei persoane cu ocazia administrarii/conservarii bunurilor)
 • Distrugerea  in forma simpla si prima forma agravanta (art. 253, alin. 1 si 2 C.P. – distrugerea/degradare/aducerea in stare de neintrebuintare/impiedicarea luarii de conservare-salvare/inlaturarea masurilor de conservare-salvare a unui bun apartinand altuia; distrugerea unui inscris sub semnatura privata, producand o paguba; medierea nu este posibila pentru distrugeri de bunuri din patrimoniul cultural su pentru distrugeri prin incendiere/explozie, cu sau fara victime)
 • Tulburarea de posesie (art. 256 C.P. – ocuparea integrala sau partiala fara drept, prin violenta/amenintare/desfiintarea semnelor de hotar, a unui imobil – casa, apartament, teren etc. – aflat in posesia altuia)
 • Asistenta si reprezentarea neloiala ( art. 284 C.P. – intelegerea in scopul vatamarii sau vatamarea intereselor clientului/persoanei reprezentate de catre avocat/reprezentant prin intelegerea frauduloasa a acestuia cu o persoana cu interese contrare, in proceduri judiciare sau notariale)
 • Nerespectarea unei hotarari judecatoresti in litigii de munca, pensii si folosinta unui imobil (art. 287, alin. 1, lit. d,e,f,g – neexecutarea unei hotarari judecatoresti pentru reintegrarea in munca/plata salariilor, nerespectarea unei hotarari judecatoresti privind pensiile, impiedicarea folosirii unui imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti)
 • Violarea secretului corespondentei scrise (art. 302 alin. 1 C.P. – deschiderea/sustragerea/distrugerea/retinerea fara drept a corespondentei adresate altuia, si/sau divulgarea fara drept a continutului ei, cu unele exceptii prevazute de lege la art. 302, alin.5; corespondenta prin mijloace electronice sau convorbirile telefonice sau prin alte medii sunt incadrate in alte categorii, pentru care fapta de violare a secretului nu mai este mediabila )
 • Abandonul de familie (art. 378 C.P. – parasirea/alungarea/lasarea fara ajutor, neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere, neplata cu rea-credinta timp de 3 luni a pensiei de intretinere, neexcutarea cu rea-credinta a unor prestatii de intretinere)
 • Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 379 C.P. – retinerea copilului minor de catre un parinte, fara consimtamantul celuilalt parinte, sau impiedicarea repetata a legaturilor personale ale unui parinte cu minorul)
 • Impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381 C.P. – impiedicarea/tulburarea unui ritual religios legal, obligarea unei persoane sa participe la acte religioase sau fortarea unei persoane sa indeplineasca un act religios interzis de cultul caruia apartine)

-mediator infractiuni mediabile-

Infractiuni pentru care impacarea partilor inlatura raspunderea penala – deci ACORDUL DE MEDIERE inlatura in totalitate raspunderea penala.

-mediator infractiuni mediabile-

In aceste cazuri medierea penala se poate desfasura doar pana la citirea actului de sesizare a instantei, si anume:

 • in faza de urmarire penala;
 • in faza de camera preliminara;
 • in faza de fond pana la termenul cu procedura legal indeplinita cand judecatorul da citire actului de sesizare a instantei.

-mediator infractiuni mediabile-

In cazul acestora se poate incheia Acord de mediere in urma intelegerii amiabile a partilor:

 • Violenta in familie ( art. 199 C.P. – lovire sau alte violente [vezi art. 193 C.P.] sau vatamare corporala din culpa [vezi art. 196 C.P.] savarsita asupra unui membru de familie. Atentie: membru de familie este considerat de legea penala nu doar sotul/sotia sau rudele naturale sau prin adoptie, ci si persoanele cu care se convietuieste in relatii asemanatoare cu cele de sot-sotie sau parinte-copil)
 • Furtul (art. 228 C.P. – luarea unui bun mobil, inscris, energie aflat in/din posesia/detentia unei persoane, fara consimtamantul acesteia)
 • Furtul calificat (art. 229 alin.1 si alin. 2 lit. b, c C.P. – furt in timpul noptii/in transport in comun/mascat/prin efractie,escaladare sau cu chei, prin violare de domiciliu/sediu profesional sau avand asupra sa o arma, cu exceptia furtului de bunuri din patrimoniul cultural sau a furtului de combustibili, sau bunuri privind sisteme de irigatii, retele electrice, telecomunicatii, de transport sau de alertare in caz de urgenta – care sunt forme agravante)
 • Furtul in scop de folosinta (art. 230 C.P. – furt de vehicule in scopul folosirii pe nedrept, sau folosirea, cu consecinte pagubitoare, a unui terminal de comunicatii al altuia sau racordat fara drept la retea)
 • Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 C.P. – nepredarea autoritatilor/posesorului in termen de 10 zile a unui bun gasit/ajuns din eroare/fortuit in posesia faptuitorului, sau insusirea pe nedrept a unui bun ajuns din eroare/fortuit in posesia faptuitorului)
 • Inselaciunea (art. 244 C.P. – inducerea in eroare a unei persoane prin mijloacele mentionate de lege, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust sau priciniuind o paguba; se pedepseste si tentativa )
 • Inselaciunea privind asigurarile (art. 245 C.P. – inselaciune cu privire la obtinerea frauduloasa a unei asigurari pentru un bun asigurat sau a unei persoane asigurate; se pedepseste si tentativa)

-mediator infractiuni mediabile-

În toate celelalte infracţiuni medierea penală este posibilă pe latura civilă a cauzei, un Acord de mediere în aceste cauze constituind circumstanţă atenuantă sau cauză de nepedepsire sau reducere a pedepsei, conform textului de incriminare a infracţiunii respective.

-mediator infractiuni mediabile-

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564