mediator divort custodie
custodia unica, custodie comuna, custodie unica, mediere custodie, mediator custodie, autoritate parentala

Mediator divort custodie 

Custodia unica sau comuna poate fi acordata de care instanta in urma intelegerii parintilor cu privire la acest aspect, existand jurisprudenta in materie (vezi extrasul sentintei civile de la finalul acestui articol).

O alta situatie in care se poate decide ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata de catre un singur parinte, este cea in care intervine alcoolismul, boala psihica, dependenta de droguri a celuilalt parinte, violenta fata de copil sau fata de celalalt parinte, condamnarile pentru infractiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infractiuni cu privire la viata sexuala, infractiuni de violenta, precum si orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de catre acel parinte a autoritatii parintesti. Conform Legii nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului – publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013.)

-mediator divort custodie-

Situatii obiective intalnite in practica de mediator divort custodie

In practica, excluzand intelegerea partilor sau considerentele obiective prevazute in Legea copilului,  pot interveni si situatii obiective, care sa faca imposibila exercitarea autoritatii parintesti de ambii parinti, caz in care se impune ca instanta sa dispuna exercitarea acesteia de unul singur dintre parinti, indiferent daca parintii sunt casatoriti sau nu.

Interesul superior al copilului

Instanta poate dispune, daca apreciaza ca este in interesul superior al copilului si ca exista motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizica, psihica, spirituala, morala sau sociala a copilului, inclusiv a copilului din afara casatoriei in cazul caruia parintii nu convietuiesc, ca drepturile parintesti sa fie limitate unui parinte sau chiar exercitate exclusiv de unul dintre parinti.

Autoritatea parinteasca (custodia) exercitata in comun/ custodia unica

Cu toate considerentele de mai sus, autoritatea parinteasca exercitata in mod exclusiv de catre un parinte reprezinta exceptia, in timp ce autoritatea parinteasca exercitata in comun de catre ambii parinti este regula in societatea romaneasca. Pe de alta parte, trebuie retinut faptul ca o hotarare judecatoreasca ce priveste exercitarea autoritatii parintesti nu este definitiva, astfel ca daca apar modificari in vietile celor implicati, fie ca se exercita autoritate parinteasca exclusiva (custodia unica, mediatort custodie), fie ca autoritatea parinteasca se exercita in comun, odata cu aparitia unor motive care sa determine solicitarea schimbarii modalitatii de exercitare a autoritatii parentale, o noua hotarare va putea fi adoptata. 

-mediator divort custodie-

Normele Codului Civil 

In trecut, custodia unica (incredintarea minorului) era regula, iar incepand cu 1 octombrie 2011 cand au intrat in vigoare prevederile noului Cod civil, custodia comuna devine regula de reglementare a raporturilor juridice dintre parinti si copiii lor in caz de divort al unor parinti casatoriti sau in caz de separare a unor parinti necasatoriti. Exista cum spuneam si cazuri particulare, determinate de interesul superior al copilului, in care instanta de tutela poate sa decida sa implementeze un aranjament de tip custodie unica, acordand autoritate parinteasca doar unuia dintre cei doi parinti. In aceste cazuri vorbim despre exercitarea exclusiva a autoritatii parintesti (mediator custodie).

Planul parental realizat la mediator. Mediator divort custodie

In statele vest europene si peste ocean sunt des intalnite situatiile in care parintii copilului, chiar daca nu mai formeaza un cuplu, pe langa modalitatea eleganta prin care elaboreaza planul parental impreuna cu mediatorul si il pun in aplicare imbunatatindu-l periodic, in plus fac aranjamente de concediu impreuna pentru a fi alaturi de copil in vacantele acestuia, la munte si/sau la mare.

Solutionarea prin mediere a conflictelor privind custodia copilului

Constat din experinta de pana acum ca in societatea romaneasca exista o timida deschidere spre colaborarea cu profesionistul in materie de solutionare a neintelegerilor din familie si a aranjamentelor privind custodia copilului, aceasta schimbare fiind o evolutie fireasca de la un trecut in care copilul era privit oarecum ca un bun, fiind incredintat unui parinte, iar moneda de schimb pentru ca acesta sa tina legatura cu celalalt parinte era reprezentata de plata faimoasei pensii alimentare, la un prezent in care copilul este valorizat si prin prevederi legale, in mod normal si firesc, fiecare fiind unic, fiecare avand dreptul de a pastra legatura cu ambii parinti, de a se simti iubit si ocrotit. Mediator custodie

Cu un parinte sau cu ambii? mediator custodie

Legatura dintre parinte si copil este unica, iar dorinta copilului de a fi aproape de parintii o surclaseaza uneori pe cea a parintilor, cum poate ca fiecare dintre noi la un moment dat a putut observa, din informatiile apropiatilor sau din media, atatea cazuri de copii abandonati de catre mama sau tata la un moment dat, neobositi in demersul de a isi regasi parintele, reusind acest lucru dupa ani de cautari. Mediator divort custodie.

Obiectivul mediatorului

Obiectivul nostru este de a ajuta clientii in rezolvarea conflictelor intr-un mod care sa raspunda cel mai eficient nevoilor si obiectivelor lor. Suntem dedicati in a furniza servicii de mediere eficiente si de calitate pentru a ajuta persoanele familiile sa isi protejeze drepturile atunci cand se confrunta cu probleme. Mediator divort custodie.

Pentru solutionarea in conditii amiabile a conflictului dumneavoastra nu ezitati sa ne contactati!

Mai jos vom reda un extras dintr-o sentinta civila pronuntata de catre instanta in privinta exercitarii autoritatii parintesti exclusiv de catre un parinte (meditor custodie) in urma intelegerii partilor, intelegere transpusa in Acordul de Mediere. Desi nu este o practica unitara ca solicitarea partilor de exercitare a autoritatii parintesti de catre un singur parinte in urma intelegerii sa fie primita, in cazul prezentat mai jos vointa partilor a fost incuviintata, instanta admitand cererea formulata de acestia si incuviintand Acordul de Mediere incheiat de parti.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA _________

SENTINȚA CIVILĂ NR. ____

Ședința publică din data de __________

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta C_________ G________ C_______, domiciliată în ______, ______________________ în contradictoriu cu pârâtul I____ V_____, domiciliat în ________________________________, având ca obiect „exercitare autoritate părintească – stabilire domiciliu minor – stabilire pensie minor”.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că s-a depus la dosar ancheta psihosocială.

În baza art. 131 c.pr.civ. instanța se declară competentă general, material și teritorial în ceea ce privește soluționarea cauzei și ia act că s-a depus ancheta psihosocială efectuată la domiciliul reclamantei și de acordul de mediere depus de reclamantă.

În temeiul disp. art.254 – 255 rap. la art.258 N.C.P.C., apreciind ca fiind utile, concludente și pertinente soluționării cauzei, încuviințează pentru reclamantă proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat, instanța constată cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare pe actele și lucrările dosarului.

După deliberare,

INSTANȚA

Asupra cauzei civile de față:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta C_________ G________ – C_______ , domiciliată în ______________________, Iegitimata prin Cl _________, nr.______, CNP.____________,eliberata de _____________, la data de _________ în contradictoriu cu pârâtul I____ V_____, domiciliat în _________________________________, identificat prin Cl _________, nr. _____, CNP._______________, eliberata de SPCLEP __, la data de ________ a solicitat să se dispună , exercitarea autorității părintești asupra minorei I____ B_____ , nascuta la data de ________, exclusiv de către __________; stabilirea domiciliului minorului la __________ conform acordului de mediere și stabilirea unei obligații în sarcina __________ de as plăti o pensie de întreținere în favoarea minorului conform acordului de mediere.

Arată că a încheiat cu _________ un acord de mediere în ceea ce privește minora.

Cererea, legal timbrată, a fost întemeiată in drept pe prevederile codului civil.

La cerere a fost anexat, certificat de naștere minora, acte de identitate și acord de mediere.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Părțile au încheiat acord de mediere privind exercitarea autorității părintești asupra minorei I____ B_____ , nascuta la data de ______  exclusiv de către________ stabilirea domiciliului minorei la ________ și stabilirea unei obligații în sarcina ________ de a plăti o pensie de întreținere în favoarea minorei.

Conform art. 397 după divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel.

Art. 398 alin.(1) prevede că dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți.

Din dispozițiile arătate cuprinse în noul cod civil se desprinde că instanța este chemată să soluționeze modul de exercitare a autorității părintești și să stabilească locuința copilului minor, pensie de întreținere.

În ceea ce privește modul de exercitare al autorității părintești, regula este aceea că autoritatea părintească se exercită de ambii părinți.

Excepția este în situația în care există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, când instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți . În această situație, celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului în care copilul este crescut și educat, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia. Având în vedere acordul de mediere instanța va dispune ca exercitarea autorității părintești să fie exclusiv de către _______________ .

În ceea ce privește stabilirea domiciliului minoriei, având în vedere acordul părților ca să se dispună stabilirea locuinței minorilei la domiciliul _________, instanța o va încuviința.

În ceea ce privește obligația de întreținere, art.499 reglementează faptul că tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinții au obligația de a-i asigura condițiile necesare pentru creșterea, educarea și pregătirea sa profesională.

-mediator divort custodie-

În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială.

De asemenea instanța reține că potrivit art. 918 alin. 2 n.c.p.c. Când soții au copii minori, născuți înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptați, instanța se va pronunța asupra exercitării autorității părintești, precum și asupra contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorț.

Potrivit art. 529 întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti. Când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

Art. 532 prevede că pensia de întreținere se datorează de la data cererii de chemare în judecată.

Din certificatul de naștere ale minorei reiese că părinții acestora sunt reclamantul și pârâta.

Având în vedere prevederile legale menționate, instanța va dispune plata unei pensii de întreținere de către _________  în favoarea minorei I____ B_____ , nascuta la data de ______ în cuantum de____ lei lunar.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Părțile au depus acordul de mediere încheiat între părți și au solicitat să se ia act de acordul lor de voință.

-mediator divort custodie-

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 192/2006, în cazul în care litigiul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, cu respectarea condițiilor legale, o hotărâre, dispozițiile art. 438 – 441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Instanta, având în vedere obiectul litigiului dedus judecãtii si faptul cã medierea vizează drepturi de care pãrtile pot să dispună, în baza art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 coroborat cu art. 438 – 441 din Codul de procedura civilă va încuviința înțelegerea părților cuprinsă în acordul de mediere incheiat la data de ____, în baza contractului de mediere nr. _______.

Având în vedere și prevederile art. 440-441 NCPC ,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de reclamanta in contradictoriu cu pârâtul,

Dispune exercitarea autorității părintești privind minora I____ B_____ , nascuta la data de______ exclusiv de către ______________

Stabilește locuința minorei I____ B_____ , nascuta la data de _____, la domiciliul ___________

Obligă ___________ la plata la plata lunară a sumei de ___ lei pentru minor, cu titlu de pensie de întreținere, in favoarea minorei I____ B_____ – A______ – V_______, nascuta la data de _____ cu începere de la data introducerii cererii, respectiv _____ și până la majoratul copilului.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

În baza art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 coroborat cu art. 438 – 441 din Codul de procedura civilă încuviințează înțelegerea pãrtilor cuprinsă în acordul de mediere incheiat la data de ________ in baza contractului de Mediere nr. _________ având urmãtorul continut:

-mediator divort custodie-

ACORD DE MEDIERE

– continutul acordului de mediere

 

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua m-ar interesa si pe mine sa ma interesez pentru custodia fetitei mele de 5 ani am vrut sa o iau dar nu am putut ca ma amentita am vazut fetita de 2 ori pana acuma ce tip de cauza am

Comments are closed.