Mediator din Bucuresti

Ce este medierea? – Mediator din București – Birou mediere

Medierea este o formă alternativă de rezolvare a disputelor între două sau mai multe părți ce doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, specializate, în calitate de mediator. Așadar medierea poate fi privită ca fiind un proces voluntar pentru rezolvarea disputelor, în care o a treia parte acceptată, în calitate de mediator autorizat, imparțial și neutru, asista părțile în dispută, în cadrul sesiunilor comune sau separate de mediere, având ca scop principal ca acestea să ajungă la un acord acceptat, denumit Acord de mediere, în beneficiul  tuturor părților acordului. – birou mediere Bucuresti-

Care sunt scopurile medierii? Mediator din București

Scopurile medierii sunt:

  • identificarea împreună cu părțile a conflictului, definirea asadar a problemelor;
  • găsirea punctelor comune care pot duce la soluții posibile;
  • identificarea acelor soluții posibile,
  • finalizarea unei înțelegeri bazată pe una sau mai multe soluții posibile identificate la punctul anterior, concretizată printr-un Acord de mediere, ce are valennțe de titlu executoriu în anumite cazuri specificate clar prin legea specială.

-birou mediere Bucuresti

Care sunt avantajele medierii? Mediator din Bucuresti

Medierea este o procedura mai putin costisitoare decat un proces in instanta. Timpul de soluționare a disputei poate fi extrem de redus în comparație cu termenul de soluționare a litigiului în instanță, pe calea dreptului comun sau a ltor proceduri juridice contencioase. Fiind o procedură informală, ședințele de mediere pot fi programate în funcție de disponibilitatea părților. Ambele părți pot obține rezultate satisfăcătoare în urma ajungerii la un acord.

Medierea este considerata mai rapida si, adesea, mai rentabila decat procedurile judiciare obisnuite. Aceasta evita confruntarea dintre parti care este inerenta in procedurile judiciare si permite partilor sa isi mentina relatia profesionala sau personala in afara litigiului. De asemenea, medierea permite partilor sa gaseasca solutii creative la litigiul acestora, pe care nu le-ar putea obtine in instanta. – birou mediere Bucuresti-

Cine este mediatorul?

Mediatorul este persoana autorizată de Consiliul de Mediere în baza Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator care prin tehnici specifice sprijină părțile aflate în conflict sau litigiu să ajungă la un acord de tip câștig-câștig. – Mediator din București –

Mediatorul este ales de părțile în conflict și are obligații deontologice de confidențialitate, neutralitate, imparțialitate. Mediatorul nu dă soluții, precum un judecător, ci ajută părțile să găsească soluții pentru rezolvarea conflictului. – birou mediere Bucuresti-

Mediatorul conduce procesul de mediere, dacă este cazul invită părțile să vină la mediere; le facilitează comunicarea și negocierea, asigurându-se că ambele puncte de vedere sunt exprimate și înțelese, având ca finalitate ajungerea la un acord.