înșelăciune acord mediere

Înșelăciune Acord Mediere. În funcție de împrejurari (momentul procesual ales, poziția părții vătămate etc), există posibilitatea medierii infracțiunii de înșelăciune și a recuperării de către persoana vătămată a prejudiciului prin procedura de mediere si ajungerea la un Acord de mediere. Condiția de bază în cazul părții vătămate este de cele mai multe ori recuperarea sumelor de care a fost pagubită.

Dreptul la un mediator atat la persoanei vatamate cat si al inculpatului este stipulat in mod expres in Codul de Procedura Penala la art 81 si 83, procedura de mediere putand duce la recuperarea prejudiciului material si moral suferit.

De asemenea, in cazul incheierii unui ACORD DE MEDIERE, Codul de Procedura Penala stipuleaza in mod clar la art. 275 alin. (1) punctul 2 litera c) ca atunci cand instanta dispune incetarea procesului penal in baza unui acord de mediere, cheltuielile judiciare se suporta si se platesc de partea prevazuta in acordul de mediere, in cazul in care a intervenit medierea penala.

Asadar se stipuleaza in Acordul de mediere prevederea conform careia faptuitorul isi  asuma si cheltuielile judiciare ocazionate  in respectivul dosar de catre organele judiciare. – înșelăciune acord mediere –

Înselaciunea (art.244 NCP)Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

R O M Â N I A  JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI

SENTINȚA PENALĂ NR. – Ședința   publică de la – 2019

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpații Ș_____ C______-L_____, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal, V_____ V___, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., în contradictoriu cu persoana vătămată C_____ S_____.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de – 2019 și au fost consemnate în încheierea din aceeași dată care face parte integrantă din prezenta sentință când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a fixat data pronunțării la – .20 19, când a hotărât următoarele:

INSTANȚA  Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. xxxxx/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, emis la data de –2018 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de –.2018, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Ș_____ C______-L_____ și V_____ V___, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen.

În fapt, în actul de sesizare a instanței s-a reținut că la data –.2018, în jurul orei 22.45, în timp ce se aflau în zona B______, respectiv pe ____________________. 177, Sector 1, cei trei inculpați de mai sus au indus-o în eroare pe persoana vătămată C_____ S_____ cu privire la faptul că îi vor vinde o cantitate de marijuana pentru suma de 2.750 lei, determinând-o în această modalitate să le remită suma de 2.750 lei, fără a-i preda în schimb produsul promis, ci înmându-i o pungă ce conținea un cartof învelit în staniol.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante; planșe foto ce fixează semnalmentele și obiectele de vestimentație ale inculpaților la momentul depistării; declarație persoană vătămată C_____ S_____; declarație martor C_____ E_____; declarații de inculpat/suspect ale numiților D____ C____-Ș________, Ș_____ C______-L_____ și V_____ V___; proces-verbal de restituire către persoana vătămată a sumei de bani ridicată de la inc. Ș_____ C______-L_____.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de –2019 s-au constatat legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății.

– înșelăciune acord mediere –

Analizând actele și lucrările dosarului reține următoarele:

Inculpații Ș_____ C______-L_____ și V_____ V___ au încheiat acordul de  mediere nr. –.2019 cu partea civilă  C_____ S_____ cu privire la latura penală (f. 2, dos XXXXXXXXXXXXXX/a1.2).

D e asemenea, inculpatul D____ C____-Ș________ a încheiat acordul de  mediere din data de –2019 cu partea civilă  C_____ S_____ cu privire la latura penală (f. 142 di).

Conform art. 159. C.pen., împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.  Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă.

Potrivit dispozițiilor art. 244 C.pen.:

   (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

   (2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. 

   (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Potrivit art. 16 alin.1 lit. g C.proc.prn. „ acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii ”.

În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.proc.pen. va dispune încetarea procesului penal față de inculpații Ș_____ C______-L_____, fiul lui M_____ și D____, născut la data de – în mun. București, domiciliat în București, ___________________ nr. 71, Sector 1, CNP:xxxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal, V_____ V___, fiul lui Ș_____ și J___, născut la data de 19.06.1995 în București, domiciliat în București, ____________________. 115-117, ____________, _____________, Sector 1, CNP: xxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, fiul lui M_____ și S___, născut la data de – în București, domiciliat în București, ____________________ D______ D_____ nr. 127, Sector 1, posesor CI ________ nr. xxxxxx, CNP:xxxxxxxxxxxxx, necunoscut cu antecedente penale, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., ca efect al încheierii unor acorduri de mediere cu persoana vătămată, în condițiile legii.

Instanța va lua act că persoana vătămată C_____ S_____ nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

Va constata că inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ au fost reținuți de la –.2018 la –2018.

În baza art. 241 alin. 1 lit. b C.proc.pen. va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul D____ C____-Ș________.

În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. c C.proc.pen. va obliga inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ la plata sumei de 750 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cuantum de 250 lei fiecare.

În temeiul art. 272 alin. 1, 2 C.proc.pen. rap. la art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați, în cuantum de 690 lei fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției și rămân în sarcina statului. – înșelăciune acord mediere –

PENTRU ACESTE MOTIVE,  ÎN NUMELE LEGII   HOTĂRĂȘTE :

  În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal față de inculpații Ș_____ C______-L_____, fiul lui M_____ și D____, născut la data de – în mun. București, domiciliat în București, ___________________ nr. 71, Sector 1, CNP:xxxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal, V_____ V___, fiul lui Ș_____ și J___, născut la data de – în București, domiciliat în București, ____________________. 115-117, ____________, _____________, Sector 1, CNP: xxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, fiul lui M_____ și S___, născut la data de 28.12.1997 în București, domiciliat în București, ____________________ D______ D_____ nr. 127, Sector 1, posesor CI ________ nr. xxxxxx, CNP:xxxxxxxxxxxxx, necunoscut cu antecedente penale, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., ca efect al încheierii unor acorduri de mediere cu persoana vătămată, în condițiile legii.

Ia act că persoana vătămată C_____ S_____ nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

Constată că inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ au fost reținuți de la –2018 la –2018.

În baza art. 241 alin. 1 lit. b C.proc.pen. constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul D____ C____-Ș________.

În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. c C.proc.pen. obligă inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ la plata sumei de 750 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cuantum de 250 lei fiecare.

În temeiul art. 272 alin. 1, 2 C.proc.pen. rap. la art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați, în cuantum de 690 lei fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției și rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunțată în ședință publică, astăzi, –2019. – înșelăciune acord mediere –  sursa: www.rolii.ro

In procesul de mediere a infractiunii de inselaciune partile trebuie sa inteleaga ca Acordul de mediere pe care il semneaza reprezinta intelegerea partilor de la care acestea nu se pot abate. Momentul incheierii unui Acord de mediere trebuie sa fie anterior momentului citirii actului de sesizare a instantei de judecata, conform Deciziei nr. 397/2016 a CCR pentru a putea produce efectul de incetare a procesului penal.

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564