Incuviintare acord mediere. CONSFINTIREA ACORDULUI DE MEDIERE avansat instantei

INCUVIINTARE acord mediere, incuviintarea acordului de mediere, acord incuviintat instanta, acurd in instanta, acord mediere in instanta, acord mediere instanta, acord instanta de judecata, acord instanta judecata, mediator acord
consfintire acord mediere, incuviintarea acordului de mediere, acord incuviintat instanta, acurd in instanta, acord mediere in instanta, acord mediere instanta, acord instanta de judecata, acord instanta judecata, mediator acord

Incuviintare acord mediere

Incuviintarea Acordului de mediere. Instanţa va putea avea în vedere înţelegerea părţilor cuprinsă în acordul de mediere încheiat, atât cu privire la forma divorţului, cât şi cu privire la soluţionarea cererilor accesorii acestuia, în cadrul soluţionării procesului în care a fost legal sesizată cu desfacerea căsătoriei.

Aalin. (4) al art. 915 C. proc. civ. prevede expres că, în cazul în care a intervenit medierea, înţelegerea soţilor concretizată în acordul de mediere se alătură cererii de divorţ formulate în condiţiile legii. Potrivit dispoziţiilor art. 373 lit. a) C. civ., instanţa poate pronunţa divorţul prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt.

Aşadar, pentru a pronunţa divorţul prin acordul soţilor, instanţa va trebui să fie sesizată în una dintre aceste două forme.

Cererea de divorţ prin acord formulată de ambii soţi împreună va trebui să îmbrace forma prevăzută de art. 194 coroborat art. 915 şi cu art. 929 C. proc. civ., iar cea formulată 5 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I,nr. 159 din 5 martie 2014. 7 de unul dintre soţi urmând să fie acceptată de celălalt va îmbrăca forma cererii de divorţ prevăzută de art. 194 coroborat art. 915 C. proc. civ., ambele având ataşat şi acordul de mediere încheiat anterior de soţi. (Judecător Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU,  Judecător Tania BĂDIN)

Incuviintare acord mediere pe perioada vacantei judectoresti

Vacanţa judecătorească din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Art. 159 (1) Vacanţa judecătorească este de două luni în fiecare an calendaristic, în intervalul 1 iulie-31 august. (2) Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţelor judecătoreşti se efectuează, de regulă, în timpul vacanţei judecătoreşti. (3) În timpul vacanţei judecătoreşti vor fi judecate cauzele pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecăţii.

Art.87 „(5^1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor ,,Serviciul de registratura primeste si inregistreaza contractele de mediere si respectiv acordurile de mediere si ia masuri pentru a fi inmanate de indata completului investit cu solutionarea cauzei, in vederea suspendarii, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.”,,

Art. 100 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor ,,Pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.”

incuviintarea acordului de mediere

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564