efecte mediere penal, mediator conflict penal, acord mediere penal, mediere litgii penale, mediere penal
efecte mediere penal, mediator conflict penal, meidere litgii penale, mediere penal, mediere retragere plangere, mediere impacare parti, acord mediere penal

Efecte mediere penal – efectele medierii in domeniul penal

Din perspectiva dreptului penal procesual, incheierea intre parti a unui Acord de Mediere in conditiile legii conduce la imposibilitatea punerii in miscare sau exercitarii actiunii penale. Efecte mediere penal – in materia dreptului penal, efectele incheierii unui Acord de Mediere intre partea vatamata si faptuitor – cauza de impiedicare a actiunii penale. Efecte mediere penal – impiedicare a actiunii penale.

Retragerea plangerii penale opereaza in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile. Efecte mediere penal – similar retragerii plangerii penale.

Impacarea partilor opereaza in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale a fost facuta din oficiu, prevazuta in mod expres de lege.

Medierea opereaza in cazul infractiunilor pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.  Efecte mediere penal – similar impacarii partilor.

Judecata poate fi suspendata atunci cand Acordul de mediere vizeaza si latura penala a procesului. Efecte mediere penal in latura penala a procesului.

Efecte mediere penal in ceea ce priveste victima infractiunii

Din punct de vedere al persoanei vatamate, medierea o ajuta pe aceeasta fie sa recupereze pierderea materiala suferita, atunci cand vorbim despre un prejudiciu material, fie inlesnirea obtinerii de compensatii materiale pentru daunele morale provocate, in functie de specificul faptei si de circumstantele particulare ale cazului mediat, fie ambele la un loc.

Efecte mediere penal – cauza de inlaturare a raspunderii penale

In medierea conflictelor putem vorbi despre incheierea de Acorduri de Mediere si in cazul altor infractiuni decat cele pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, astfel de Acorduri avand un rol important in individualizarea pedepselor – Acordul de recunoastere a vinovatiei.

Concluziile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt urmatoarele: medierea este o cauza de inlaturare a raspunderii penale, avand drept consecinta impiedicarea punerii in miscare sau exercitarii actiunii penale, acordul de mediere putandu-se incheia atat inaintea inceperii procesului penal, cat si in tot cursul acestuia, in faza de urmarire penala, in faza de judecata in fond si in apel, nefiind limitat in timp de momentul citirii actului de sesizare.

 efecte mediere penal

Efectele juridice ale unui Acord de Mediere in domeniul penal, incheiat in conditiile legii, cu ajutorul mediatorului autorizat, sunt procesual-penale, ducand la incetarea arestului preventiv (pentru persoanele impotriva carora s-a luat aceasta masura) si la incetarea procesului penal. Efecte mediere penal in latura penala si civila a procesului penal.

Efectuarea urmăririi penale – Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Renunţarea la urmărirea penală (1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când, în raport cu conţinutul faptei, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul urmărit şi cu împrejurările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia.

(2) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.

(3) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;

b) să ceară public scuze persoanei vătămate;

c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;

d) să frecventeze un program de consiliere.

(4) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (3), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei.

(5) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (3) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2)-^(4), termenul până la care trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum şi cheltuielile judiciare.

(6) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (4), procurorul revocă ordonanţa. Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O nouă renunţare la urmărirea penală în aceeaşi cauză nu mai este posibilă.

(7) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. – art. 318 Noul Cod de procedura penala.

Efecte mediere penal. Dispozitii procedurale in materia medierii:

Art. 318 alin 1,2 intervine in cazul altor infractiuni care nu sunt urmaribile la plangere prealabila sau pentru care nu e posibila impacarea, respectiv Acordul de Mediere va putea sta la baza unei solutii de renuntare la urmarire penala (pedeapsa amenzii sau a inchisorii de cel mult 7 ani).

In faza de urmarire penala – anumite obligatii asumate de parti in Acordul de mediere vor putea fi impuse de procuror suspectului/inculpatului pentru a fi realizate in maxim 9 luni sub sanctiunea revocarii masurii.

In faza de judecata – instanta va putea pronunta dupa caz mai multe solutii (suspendarea conditionata, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea ei), prevederile cuprinse in Acordul de Mediere fiind examinate de catre instanta pentru a putea individualiza corespunzator sanctiunea, raportat la „eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare.” – art. 91 lit.d, art. 80 lit.b, art. 83 lit.d din Noul Cod Penal.

Obiectivul nostru este de a ajuta clientii in rezolvarea conflictelor intr-un mod care sa raspunda cel mai eficient nevoilor si obiectivelor lor. Suntem dedicati in a furniza servicii de mediere eficiente si de calitate pentru a ajuta persoanele implicate in conflicte penale sa isi protejeze si fructifice drepturile in timpul cercetarii penale si a judecatii. Efecte mediere penal

Acordul de mediere reprezinta o intelegere civila intre parti si este supus regulilor privind contractele civile, coroborate, desigur cu dispoziţiile Legii nr.192/2006. Acordul de mediere se desfasoara in fata unui mediator, nefiind necesara autentificarea sa de catre un notar. Acordul de mediere se depune impreuna cu procesul verbal de finalizare a medierii la dosarul cauzei, urmand ca instanta si procurorul sa ia act de acesta, pronuntand apoi incetarea procesului.

Numeroasele Acorduri de mediere incheiate si depuse la organele judiciare sau instanta de judecata, in functie de stadiul in care se aflau din punct de vedere procedural, ne recomanda in solutionarea in cei mai avantajosi termeni a conflictului pe care il aveti. Efecte mediere penal – incetare proces penal, clasare dosar penal.

-efecte mediere penal

Pentru solutionarea plangerii penale/dosarului penal in conditii amiabile, nu ezitati sa ne contactati!

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564

4 COMENTARII

  1. Birou de mediator

    Buna ziua. Daca sunteti in faza de urmarire penala (dosar la politie) sau in faz incipienta a judecatii, se poate incheia un Acord de mediere cu persoana vatamata.

    Pentru mai multe informatii si programare puteti telefona la numarul de telefon 0723 373 564 in intervalul orar 09.00 – 18.00 de luni pana vineri.

  2. Mai pot sa ma impc cu o persoana care ma acuzat de furt?Multumesc va rog raspundeti

  3. Birou de Mediator

    Buna ziua. Din exprimarea dvs. presupun ca sunteti persoana inculpata din dosar. Medierea poate avea loc si in faza procesuala a apelului in care va aflati in momentul de fata. Se incheie un contract care investeste mediatorul in convocarea partii vatamate la mediere iar in cazul in care medierea este acceptata de catre aceasta si se solutioneaza cu acord intre parti, se vor incheia documentele necesare (Proces Verbal de Inchidere a Medierii si Acord de Mediere) care se avanseaza in format scris si electronic instantei de judecata. Pentru mai multe informatii cu privire la procedura si onorarii puteti telefona la nr. 0723 373 564, programul biroului fiind de luni pana vineri intre orele 09.00-18.00.

  4. Sunt in apel si vreau sa ma impac cu pagubita,cum este procedura si cam cit ma costa?Mentionez ca sunt complice la furt.

Comments are closed.