divort-prin-acord, divort prin acord
divort-prin-acord, divort prin acord

Divort prin acord – incuviintare de catre instanta

Caz solutionat la Biroul nostru de mediere.

Copil minor, stabilirea solutionarii neintelegerilor dintre soti prin divort, stabilirea aspectelor privind:

Solutia pe scurt: Admite cererea. Declară desfăcută căsătoria încheiată între părţi la data de 15.08.2004, prin acord. În ceea ce priveşte capetele de cerere accesorii divorţului ia act de acordul de mediere nr. ___ din __.07.2016. Definitivă pe divorţ.

Executorie în ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirii locuinţei minorului, pensiei de întreţinere şi a programului de vizitare.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, pe acordul de mediere, cu depunerea cererii de recurs la aceeaşi instanţă.

Având în vedere şi disp. art. 928 alin. 4 Cod pr.civ. hotărârea definitivă pe divorţ se comunică autorităţilor prevăzute de lege. Pronunţată în şedinţă publică, azi, __.11.2016.
Document: Hotarâre 1__________.11.2016

Divort prin acord – incuviintare de catre instanta

Capetele de cerere accesorii in acest caz au fost cele privitoare la exercitarea autoritatii parintesti (in comun), stabilirea locuintei minorului, pensie de intretinere, program de legaturi personale cu parintele nerezident. Aceste aspecte au fost dezbatute in cadrul sedintelor de mediere, ajungandu-se prin intermediul mediatorului la o formula potrivita situatiei particulare a  parintilor si copilului in cauza.

Divort prin acord

In baza Codului Civil, divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.
La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor. In acest caz, instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei.

Partajul unui imobil cu credit

Partajul unui imobil achizitionat prin credit (credit prima casa, credit ipotecar etc). Punand in balans activul (bunurile dobandite) si pasivul (creditele contractate), alaturi de contributia sotilor la avansul achitat si ratele platite in timpul casatoriei, se poate ajunge la o cote parti, prin intelegere amiabila pe parcursul procedurii de mediere.

Odata parcursa aceasta etapa, ramane de analizat si de decis in urma analizei factorilor, care dintre cei doi soti preia creditul si care este despagubit cu asa numita sulta. Modalitatea de plata a sultei este si ea cuprinsa in intelegerea scrisa in Birou de mediator, cuprinsa in Acordul de mediere la care se ajunge prin parcurgerea procedurii de mediere in ceea ce priveste divortul si partajul bunurilor comune detinute de cei doi soti in comun.

Dumneavoastra puteti stabili amiabil, prin procedura de mediere, cum se desfasoara partajul unui apartament achizitionat prin credit ipotecar. Ideal este sa va intelegi pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, o actiune in justitie va stabili, in functie de interesele partilor, cine ramane proprietar, cine urmeaza a fi despagubit, cum se impart toate bunurile si toate datoriile. Recomandarea mea este sa gasiti intelepciunea de a rezolva impreuna aceasta situatie!

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564