divort online mediator
divort online mediator

Divort online mediator/ divorț în instanță/ divorț online mediator Divorț amiabil prin intermediul mediatorului sau divorț în instanță?

Divorț în instanță, în procedură comună

O modalitate este reprezentată de varianta divorțului clasic, prin depunerea la judecătorie de către unul dintre soți a unei acțiuni de divorț în instanță, cu procedură și termene de judecată. În acest caz, este necesară regularizarea cererii, fiind nevoie ca într-o perioada stabilită de instanță să se depună la dosar toate actele necesare deliberării asupra cererii, regularizarea putând dura cca 2 luni până se va stabili primul termen de judecată, de unde va urma un întreg parcurs: înfățișări în sala de judecată fixate la temen de minim o lună una de cealaltă, în funcție de gradul de aglomerare a instanței, martori, probe, expertize etc.

Divorț prin acord și depunerea Acordului de mediere privind cererile accesorii divorțului

Modalitatea mai elegantă, rapidă și necostisitoare este reprezentată de ajungerea la un acord privind încetarea căsătoriei (conform art. 64 alin. 1 lit a) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator), depunerea unei cereri în acest sens (divort prin acord) și anexarea la aceasta a Acordului de mediere spre încuviințare instanței (cererea de consfințire a înțelegerii părților prin Acordul de mediere).

Asadar în cazul în care soții ajung la o înțelegere privind încetarea căsătoriei și încheie un Acord de mediere prin intermediul mediatorului liber ales de părți, cererea de divorț și de consfințire a înțelegerii cuprinse în Acord se depun la registratura judecatoriei, fiind stabilit ulterior un termen fără să intervină procedura de regularizare a cererii (întâmpinare, răspuns la întâmpinare), cererea judecându-se în camera de consiliu. 

Procedura de divorț prin acord se poate realiza cu maximă celeritate, acest lucru depinzând de gradul de încărcare (aglomerare) a instanței. În practică termenul primit variază de la o judecătorie la alta, de la un județ la altul. Există în prezent dorința forurilor competente de a determina asigurarea rapidității efectuării acestei proceduri, ceea ce este si firesc, având în vedere că un Acord de mediere încheiat în deplină cunoștință de cauză de către ambele parti este de dorit să fie apoi pus în aplicare în timp scurt, nefiind necesare alte proceduri, termene, amânari.

Mediator divorț – ceea ce se întâmplă de fapt la mediator reprezintă ajungerea la un acord al soților asupra tuturor aspectelor privind încetarea conviețurii acestora, cu toate obligațiile ce decurg din această decizie, acordul luând mai departe calea instanței pentru a fi supus verificării și încuviințării.

Este important de cunoscut faptul că și în situatia existenței unui dosar de divorț la judecatorie în urma unei cereri de divorț inițiate de către unul dintre soți, este posibil ca soții să se prezinte ulterior la mediator și să încheie un Acord de mediere.  Acordul de mediere va fi prezentat instanței, scurtând astfel durata divorțului intentat de către unul dintre soți, economisind timp și alte resurse necesare susținerii unui proces pe rol.

Divorțul prin acord de regulă durează un singur termen. Sentința emisă de judecător nu va fi motivată (adică nu vor fi scrise în sentință motivele de divorț întrucât soții își asumă ambii divorțul).

Divort online mediator – Situatia copiilor in urma divortului

În situația existenței unuia sau mai multor copii, este de preferat ca foștii parteneri să aleagă ca Acordul de mediere să cuprindă și modul de exercitare a autorității părintești (Exercitarea autorității părintești comune), cu toate implicațiile ce decurg de aici, de la aspecte financiare până la programul de vacanțe și călătorii împreună cu minorul. Elaborând azi un plan parental clar și pertinent, veți fi scutiți pe viitor de tensiuni când spre exemplu se va ajunge să se discute despre modul cum va petrece copilul următoarea vacanță sau sărbătorile de iarnă. 

Trebuie reținut faptul că procedura de mediere se poate accesa și în situația copiilor preveniți din afara căsătoriei, putându-se stabili prin Acord de mediere modalitatea de exercitare a autorității părintești – locuința minorului, pensia de întreținere, programul de legături cu minorul etc.

Rămâne ca dumneavoastră, punând în balanta situația particulară în care vă aflați, costul material și consumul de timp precum și orice alte variabile care țin de relația cu fostul partener, să decideti, consultand eventual mai mulți specialiști (mediatori, avoca’i, notari) și să luați decizia potrivită privind modalitatea prin care doriți să încheiați un capitol din viața dumneavoastră.

Sentința civilă pronunțată în urma unei cereri și a depunerii Acordului de Mediere – divorț online mediator

Mai jos redăm un pasaj dintr-o hotarâre de divorț pronunțat la cererea părților, care în urma procedurii de mediere efectuată în cadrul biroului nostru au ajuns la o înțelegere privind decizia de a nu mai continua căsătoria, au consimțit la păstrarea numelui după divorț, au stabilit domiciliul copilului minor,  programul de relații personale cu părintele nerezident și cuantumul pensiei de întreținere împreună cu modalitatea de plată a acesteia:

Admite cererea formulată de petenții M________ C_______ -A_____, cu domiciliul în _____, __________________. 7, _________________ identificata cu CI ________ nr. xxxxxx cu CNP xxxxxxxxxxxxx, M________ V_____-V_____, cu domiciliul în _____, ___________________. 7, _________________, identificat cu CI ________ nr. xxxxxx cu CNP xxxxxxxxxxxxx

Desface prin acord căsătoria încheiată de părți la data de încheiată la data de 10 ianuarie 1990 în fața ofițerului de stare civilă a comunei _____ și înregistrată în registrul de stare civilă la nr. __ din data de 10 ianuarie 1990.

Ia act asupra Acordului de mediere în privința numelui purtat de petentă, ulterior căsătoriei, care păstrează numele dobândit cu prilejul căsătoriei, acela de „M________”.

Stabilește exercitarea în comun a autorității părintești cu privire la minora M________ M___ C_______, născ. la _________ și obligă petentul să pe seama minorei, pensie lunară de întreținere în cuantum de 1.000 lei lunar, în contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx până la data de 15 a lunii, pentru luna în curs, începând cu data încheierii înregistrării cererii: ________, până la majorat.

Stabilește domiciliul minorei M________ M___ C_______, născ. la _________ la mamă.

Stabilește programul de vizitare al minorei potrivit acordului de mediere, după cum urmează: „legătura cu minora M___ C_______ se va desfășura în mod continuu și constant, cu un telefon în prealabil (sau orice alt mijloc de contact), pentru fixarea întâlnirilor de comun acord, în funcție de programul și agenda părților. În situația în care se va dori petrecerea unui timp mai îndelungat cu tatăl (excursii, concedii etc.) se va recurge la aceeași metodă de contact”.

Elegant, rapid si economic, prin mediere a fost incheiat un capitol din vietile celor doi soti si a fost trasat un ghid de desfasurare a relatiilor ulterioare deoarece despartirea parintilor nu reprezinta si despartirea copilului de unul dintre parinti, astfel ca legaturile de familie si ajutorul dat sa aiba un cadru clar si firesc.

Divort online mediator – divort din strainatate – mai multe informatii — AICI

Dacă locuiți în străinătate și vreți să divorțați fără să mai fiți nevoit să veniți în țară, puteți angaja un mediator sau un avocat pentru a face acest demers în numele vostru. Acesta se va ocupa de toate detaliile, fără să fie necesară prezența dumneavoastră în România pentru a divorța. Divorțul din străinătate poate fi realizat fără ca această procedură să implice deplasări în țară și înfățisări în instanță, dacă ambii soți doresc să apeleze la mediere în vederea soluționarii amiabile a divortului.

Dacă doar unul dintre parteneri poate veni sau locuiește în țară, iar celălalt partener este în străinătate, persoana care locuiește în țară se poate întâlni cu mediatorul sau avocatul, iar cea din străinătate poate recurge la metoda divorțului la distanță.

Atunci când partenerii decid să se separe și, datorită lipsei de timp sau a posibilităților financiare reduse, nu pot să ajungă la mediator sau în fața instanței de judecată, reprezentarea intereselor partenerilor se poate realiza prin intermediul unei alte persoane, împuternicită să le reprezinte interesele. – divort online mediator –

Ce se poate face în cazul în care unul dintre soții aflați în străinătate nu este de acord cu desfacerea căsătoriei?

Dacă soțul nu este de acord cu desfacerea sau cu condițiile desfacerii căsătoriei, dar este totuși deschis la dialog, medierea poate avea loc on-line, iar rolul mediatorului va fi să găsească prin mijloace psiho-juridice soluția pentru ca soții să poată ajunge la un acord.

 

CONTACTATI MEDIATOR 

Telefon: 0723-373-564

2 COMENTARII

  1. Birou de Mediator

    Buna ziua. Se poate deschide procedura de mediere, contactati-ne si va vom furniza detaliile necesare.

  2. Buna ziua,o intrebare am ptr d-vstra daca puteti sami raspundeti.sotia a obtinut un ordin de protectie impotriva mea si a bagat divort la judecatorie.se poate face ceva sa divortam de comun acord prin mediere ca banuiesc la judecatorie duteaza o vesnicie.va multumesc

Comments are closed.