acte divort mediere, mediator divort, mediator divort acte divort mediator, mediator bun, mediator bucuresti, mediatoare bucuresti
acte divort mediere, mediator divort, mediator divort acte divort mediator, mediator bun, mediator bucuresti, mediatoare bucuresti

Acte divort mediere.

Conform prevederilor legale, prin procedura de mediere sotii pot ajunge la o intelegere in ceea ce priveste incetarea casatoriei. Aceasta procedura poate fi aplicata cu succes si romanilor care lucreaza in strainatate, fie ca numai unul dintre ei se afla in tara, fie ca niciunul dintre ei nu se afla in tara. Pentru acestia, procedurile se pot derula la distanta, nefiind imperios necesara prezenta in tara, daca din motive obiective nu este posibil acest lucru.

Procedura divortului este reglementata prin prevederile legale privind defacerea casatoriei prin divort in Codul Civil si de Procedura Civila.

Medierea divortului se raporteaza la aceste prevederi prezente in codurile sus-mentionate si la legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Prin mediere, divortul sotilor capata un caracter amiabil, necontencios, in care, de comun acord, prin intelegerea facilitata de mediator, sotii decid cu privire la:

incetarea casatoriei

stabilirea numelui ce va fi purtat dupa divort

modalitatea de partajare a bunurilor comune (economisind semnificativ la taxa de timbru ce trebuie achitata la transferul proprietatii)

modalitatea de exercitare a custodiei asupra copilului/copiilor

locuinta copilului dupa divort

modalitatea de pastrare a legaturilor dintre copil/copii si parintele nerezident

modalitatea de exercitare a obligatiei de intretinere asupra copilului/copiilor

orice alte aspecte asupra carora exista neintelegeri.

Redactarea unui Acord de mediere durabil si trimiterea acestuia spre incuviintare in procedura amiabila catre instanta de judecata care va pronunta divortul sunt etapele prin care se poate ajunge la un divort amiabil, prin mediere.

Apeland la biroul nostru de mediere,veti putea fi ghidati spre ajungerea la o intelegere in cazul particular in care va aflati. Fiecare relatie este unica, diferita, la fel si fiecare familie, fiecare individ in parte. De ce sa ajungeti in instanta pe pozitii adversariale cand puteti sa incheiati amiabil un capitol din viata dumneavoastra?

Acest lucru este posibil cu ajutorul mediatorului. Avand o vasta experienta in medierea divortului si numeroase Acorduri de mediere incuviintate de instanta de judecata, mediator biroul nostru de mediere va va ajuta sa depasiti acest moment de cumpana din viata dumneavoastra, finalizandu-l cu strangere de mana. Puteti negocia si reglementa in cadrul medierii aspectele asupra carora exista neintelegeri, cum ar fi decizia de a divorta, numele purtat de sotie dupa divort, modul cu se va imparti imobilul familiei, cu cine vor ramane copiii sau cum va fi distribuit timpul petrecut cu copiii etc.

acte divort mediere

CODUL CIVIL  CAPITOLUL VII Desfacerea căsătoriei SECŢIUNEA 1 Cazurile de divorţ
§1. Dispoziţii generale ART. 373 Motive de divorţ
Divorţul poate avea loc:
a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară
ART. 374
Condiţii
(1) Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.
(2) Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie.
(3) Instanţa este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ.

Conform art. 75 din Legea nr. 76/2012, în sensul art. 375 din Codul civil, în cazul căsătoriilor încheiate în străinătate, prin locul încheierii căsătoriei se înţelege localitatea în al cărei registru de stare civilă s-a transcris certificatul de căsătorie.

§4. Divorţul din culpă

ART. 379 Condiţii (1) În cazul prevăzut la art. 373 lit. b), divorţul se poate pronunţa dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din probele administrate rezultă culpa ambilor soţi, instanţa poate pronunţa divorţul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a făcut cerere de divorţ. Dacă culpa aparţine în totalitate reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388.
(2) În ipoteza prevăzută de art. 373 lit. c), divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului reclamant, cu excepţia situaţiei în care pârâtul se declară de acord cu divorţul, când acesta se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor.

Acte divort mediere

Procedura divortului art. 914 – art. 934 Codul de procedura civila
CARTEA VI: Proceduri speciale

TITLUL I: Procedura divortului

Art. 915: Instanta competenta
(1) Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are locuinta paratul, iar cand paratul nu are locuinta in tara si instantele romane sunt competente international, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul.

(2) Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara, partile pot conveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. In lipsa unui asemenea acord, cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 al municipiului Bucuresti.

Art. 916: Cererea de divort
(1) Cererea de divort va cuprinde, pe langa cele prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, numele copiilor minori ai celor 2 soti ori adoptati de acestia.
(2) Daca nu sunt copii minori, se va mentiona in cerere aceasta imprejurare.
(3) La cerere se vor alatura o copie a certificatului de casatorie si, dupa caz, cate o copie a certificatelor de nastere ale copiilor minori.
(4) La cerere se poate alatura, dupa caz, intelegerea sotilor rezultata din mediere cu privire la desfacerea casatoriei si, dupa caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divortului.

(3) In cazul in care motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor asupra fondului la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel, cererea paratului va putea fi facuta direct la instanta investita cu judecarea apelului.
(4) Neintroducerea cererii in termenele aratate la alin. (1) si (3) atrage decaderea sotului parat din dreptul de a cere divortul pentru acele motive. Daca cererea reclamantului a fost respinsa, sotul parat poate cere divortul pentru motive ivite ulterior.

Art. 919: Cereri accesorii si incidentale
(1) La cerere, instanta de divort se pronunta si cu privire la:
a) exercitarea autoritatii parintesti, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, locuinta copilului si dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu acesta;
b) numele sotilor dupa divort;
c) locuinta familiei;
d) despagubirea pretinsa pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca urmare a desfacerii casatoriei;
e) obligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii soti;
f) incetarea regimului matrimonial si, dupa caz, lichidarea comunitatii de bunuri si partajul acestora.

(2) Cand sotii au copii minori, nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori adoptati, instanta se va pronunta asupra exercitarii autoritatii parintesti, precum si asupra contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort.
(3) De asemenea, instanta se va pronunta din oficiu si asupra numelui pe care il vor purta sotii dupa divort, potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 920: Masuri vremelnice
Instanta poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanta presedintiala, masuri provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori, la obligatia de intretinere, la incasarea alocatiei de stat pentru copii si la folosirea locuintei familiei.

Acte divort mediere

Art. 924: Renuntarea la judecata
Reclamantul poate renunta la judecata in tot cursul judecatii, chiar daca paratul se impotriveste. Renuntarea reclamantului nu are niciun efect asupra cererii de divort facute de parat.

Art. 925: Impacarea sotilor
(1) Sotii se pot impaca in tot cursul judecatii, chiar daca nu au fost platite taxele de timbru. In acest caz, instanta va lua act de impacare si va dispune, prin hotarare definitiva, inchiderea dosarului, precum si restituirea taxelor de timbru, daca au fost achitate.
(2) Oricare dintre soti va putea formula o cerere noua pentru fapte petrecute dupa impacare si, in acest caz, se va putea folosi si de faptele vechi.

Art. 927: Nemotivarea hotararii
Hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva, daca ambele parti solicita instantei aceasta.

Publicitatea hotararii

Instanta la care hotararea de divort a ramas definitiva o va trimite, din oficiu, serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor unde a fost incheiata casatoria, Registrului national al regimurilor matrimoniale, prevazut de Codul civil, si, daca unul dintre soti a fost profesionist, registrului comertului.

acte divort mediere – Divortul remediu

Acte divort mediere
Divortul prin acordul sotilor

Art. 929: Domeniu de aplicare
Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica cazurilor in care sotii au optat pentru divortul pe cale administrativa sau notariala, in conditiile Codului civil.

Art. 930: Depunerea cererii
(1) In cazul in care cererea de divort se intemeiaza, in conditiile prevazute de Codul civil, pe acordul partilor, ea va fi semnata de ambii soti sau de catre un mandatar comun, cu procura speciala autentica. Daca mandatarul este avocat, el va certifica semnatura sotilor, potrivit legii.
(2) Atunci cand este cazul, in cererea de divort sotii vor stabili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului.
(3) Primind cererea formulata in conditiile alin. (1), instanta va verifica existenta consimtamantului sotilor, dupa care va fixa termen pentru solutionarea cererii in camera de consiliu.

Acte divort mediere

Art. 931: Solutionarea cererii

(1) La termenul de judecata, instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si, in caz afirmativ, va pronunta divortul, fara a face mentiune despre culpa sotilor. Prin aceeasi hotarare, instanta va lua act de invoiala sotilor cu privire la cererile accesorii, in conditiile legii.
(2) Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii, instanta va administra probele prevazute de lege pentru solutionarea acestora si, la cererea partilor, va pronunta o hotarare cu privire la divort, potrivit alin. (1) , solutionand totodata si cererile privind exercitarea autoritatii parintesti, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa divort.
(3) Daca va fi cazul, cu privire la celelalte cereri accesorii instanta va continua judecata, pronuntand o hotarare supusa cailor de atac prevazute de lege.
(4) Hotararea pronuntata in conditiile alin. (1) este definitiva, iar hotararea pronuntata potrivit alin. (2) este definitiva numai in ceea ce priveste divortul, daca legea nu prevede altfel.

CAPITOLUL III:
Divortul din culpa sotilor

Art. 934: Culpa in destramarea casatoriei
(1) Instanta va pronunta divortul din culpa sotului parat atunci cand, din cauza unor motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila.

acte divort mediere
(2) Instanta poate sa pronunte divortul din culpa ambilor soti, chiar atunci cand numai unul dintre ei a facut cerere, daca din dovezile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei.
(3) Daca paratul nu a formulat cerere reconventionala, iar din dovezile administrate rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei, cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata, cu exceptia cazului in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 935 privind pronuntarea divortului din culpa exclusiva a reclamantului.

acte divort mediere

acte divort mediere – informatii si procedura

Divort prin mediere – acte divort mediere

Prin parcurgerea procedurii medierii si prin finalizarea acestei proceduri ce se deruleza in conditii de confidentialitate in biroul mediatorului, divortul va fi pronuntat de catre instanta prin acordul sotilor, nicidecum din culpa unuia dintre soti sau a ambilor soti.

In divortul stabilit prin procedura medierii nu intalnim sintagmele de “reclamant” si de “parat” ci ambele parti comporta titulatura de “petenti” ce sustin o cerere, anume aceea de a se pronunta divortul prin decizia luata in mod amiabil si perfectata la mediator.

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564