divort din strainatate

Divort din strainatate prin mediere.

Procedura de mediere este aplicabilă cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, astfel prin procedura amiabilă soții pot decide prin convenție cu privire la încetarea căsătoriei dintre ei. Competența cazurilor de încetare a căsătoriei în cazul cetățenilor români stabiliți în străinătate aparține în acest caz secției civile a Judecătoriei Sectorului 5 București.

Potrivit art. 915 alin. (2) C. proc. civ., dacă nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România, în lipsa unui astfel de acord cererea de divorț fiind de competența Judecătoriei sectorului 5. Divort din strainatate prin mediere.

Biroul nostru de mediere colaborează cu alți specialiști precum notari, avocați, traducători etc. pentru a facilita aplicarea procedurii amiabile de desfacere a căsătoriei în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate. Obiectivul avut în vedere este reprezentat de oferirea cetațenilor români stabiliți în străinatate care nu pot fi prezenți fizic în România, posibilitatea de a negocia și perfecta înțelegeri privind încetarea căsătoriei, cu sprijinul mediatorului ales.

Competența Judecătoriei Sectorului 5:  potrivit dispozițiilor art. 131 alin. (1) Cod procedură civilă, aceasta instanță este competentă din punct de vedere general să soluționeze acest tip de cauze, în temeiul art. 3 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, având în vedere că petenții sunt cetățeni români cu domiciliul în străinătate și este competentă din punct de vedere teritorial în temeiul art. 915 alin. (2) Cod procedură civilă, având în vedere că reședința părților se află în străinătate. Divort din strainatate prin mediere.

Conform dispozițiilor art. 373 lit. a din Codul civil, divorțul poate avea loc prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț. Potrivit dispozițiilor art. 374 alin. 1 din Codul civil, divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie.

Art. 64 alin. 1 din Legea nr. 192/ 2006 prevede că pot fi rezolvate prin mediere neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor, partajul bunurilor comune precum și orice neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. Potrivit alin. 2 înțelegerea soților cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului se depune de către părți la instanța competentă să pronunțe divorțul.