Politica de confidențialitate. Termeni și condiții

Prevederi legale

Folosirea/navigarea pe site-ul www.varto.ro (denumit în continuare „Site”) de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare. Acest Site reprezintă o sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, conform ultimelor completări și modificări. Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează.

Limitarea răspunderii

Administratorii vor face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, nu sunt responsabili pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii nu pot fi responsabili pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale rezultate din: utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui Site are caracter informativ.
Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți.

Administratorii își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site. Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Administratorii nu vor fi responsabili pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.

Informațiile cuprinse în acest Site: (i) au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora admimistratorul nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate; (iv) nu constituie și nici nu poate substitui o consultație de specialitate. Administratorii nu garantează și nu vor garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră. Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Nu vom divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct.

Dreptul de autor, copyright

Continutul acestui Site este protejat de legile dreptului de autor, putand fi folosit numai in scopuri personale. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul) conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al administratorilor. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.