Certificat informare mediere, informare proces verbal, cerificat mediere, proces verbal, instanta mediere, dovada mediere, pv neprezentare mediere
Certificat informare mediere, informare proces verbal, cerificat mediere, proces verbal, instanta mediere, dovada mediere, pv neprezentare mediere

1. Daca la mediator se prezinta ambele parti, acestea sunt informate cu privire la avantajele medierii si li se elibereaza un Certificat de informare cu privire la avantajele medierii. 

2. Daca la mediator se prezinta doar una dintre parti (solicitant), iar celalalta parte invitata refuza sa se prezinte, va fi redactat un Proces verbal care va fi prezentat de catre solicitant in instanta pentru a demonstra ca a fost respectata recomandarea acesteia.

Informarea cu privire la avantajele medierii poate fi facuta si in absenta unui dosar aflat pe rolul instantei de judecata.

In cursul procesului penal, nerespectarea comunicarii cu privire la rezultatul recomandarii instantei de judecata privind medierea poate constitui abatere judiciara conform art. 283 alin.(4) lit.d) Cod de procedura penala: neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare, la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata, a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea, precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 5000 lei.

Certificat informare mediere. Proces verbal informare cu privire la avantajele medierii