mediere amenintare hartuire, hartuire amenintare, mediere familie, mediere penal,mediere civil, mediere infractiune, mediator infractiune, mediator infractiuni, acord mediere infractiune, acord mediere infractiuni
mediere amenintare hartuire, hartuire amenintare, mediere familie, mediere penal,mediere civil, mediere infractiune, mediator infractiune, mediator infractiuni, acord mediere infractiune, acord mediere infractiuni

Mediere amenintare hartuire

Calomnia in sine nu mai este incriminata in Noul Cod Penal. Aceeasi situatie avem si in cazul insultei.  Amenintarea si hartuirea au ramas infractiuni  in NCP (art. 206, art. 208) iar faptele se cerceteaza in urma plangerii prealabile a victimei. Incheierea unui acord de mediere in conditiile legii impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale.

Amenintarea (art. 206 Cod penal – amenintarea cu o actiune care provoaca stare de temere) Hartuirea (art. 208 Cod penal – urmarirea repetata a unei persoane, careia i se creeaza o stare de temere, sau abuzul de comunicare – apel telefonic, email etc. – care cereaza o temere destinatarului comunicarii)

Mediere amenintare hartuire

Respectul datorat vietii private si demnitatii persoanei umane

Prevederile Codului Civil statueaza ca atingerile aduse vietii private pot fi printre altele: interceptarile unor convorbiri private, captarea imaginii sau vocii unei persoane aflate intr-un spatiu privat fara acordul a cesteia, difuzarea de imagini din locuinta cuiva fara acord, tinerea vietii private sub observatie.

Un important  pasaj se aloca de catre legiuitor in cardul actiunilor ce pot fi considerate atingeri aduse vietii private aceleia privind: „difuzarea de materiale continand imagini privind o persoana aflata la tratament in unitatile de asistenta medicala, precum si a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fara acordul persoanei in cauza, iar in cazul in care aceasta este decedata, fara acordul familiei sau al persoanelor indreptatite”.

Mediere amenintare hartuire

Apararea drepturilor nepatrimoniale este titlu distinct in Codul Civil, vorbindu-se in cadrul acestuia de ocrotirea personalitatii umane, orice persoana fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane, cum sunt viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi psihică, demnitatea, intimitatea vieţii private, libertatea de conştiinţă, creaţia ştiinţifică, artistică, literară sau tehnică (art. 252 Cod Civil). 

Persoana fizica ale carei drepturi nepatrimoniale au fost incalcate sau amenintate poate cere despagubiri sau, dupa caz, o reparatie patrimoniala pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, daca vatamarea este imputabila autorului faptei prejudiciabile. 

Mediere amenintare hartuire

Prin  mediere se  pot obtine reparatii patrimoniale, acestea putand fi cuantificate in functie de aprecirea partilor,  tinand cont de cine este cel lezat si de ce maniera ii este afectata imagine dar si cine receptează mesajul, respectiv daca afirmatia calomnioasa/difuzarea de imagini/furnizarea de informatii etc. prin care s-a adus atingere vietii private a individului s-a facut in fata unui grup restrans de persoane sau prin mass-media etc. Orice alte considerente specifice fiecarui caz in parte se pot lua in calcul de catre cel prejudiciat si autorul faptei, mediatorul avand in acest caz si un rol de asistent la negocierea partilor.

mediere amenintare hartuire

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564