Termeni și condiții

Folosirea/navigarea pe site-ul varto.ro, denumit în continuare „Site”, de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare. Acest Site reprezintă o sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulile de publicitate prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează. – birou de mediere –

Acest Site are un rol de informare și nu oferă recomandări sau consultanță cu privire la aspecte juridice, informațiile prezentate în cadrul acestuia neputându-se considera aplicabile unor situații de fapt particulare. Administratorii nu își asumă nicio răspundere pentru orice daună care poate rezulta din bazarea pe informațiile sau materialele publicate pe acest Site.  – birou de mediere –

Informațiile cuprinse în acest Site: (i) au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora admimistratorii nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate; (iv) nu constituie și nici nu poate substitui o consultație de specialitate. Administratorii nu garantează și nu vor garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. – birou de mediere –

Dreptul de autor, copyright

Continutul acestui Site este protejat de legile dreptului de autor, putand fi folosit numai in scopuri personale. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul) conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al administratorilor. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.