Acordul de mediere, verificat si atestat de catre avocat sau de catre notarul public – TITLU EXECUTORIU

acordul de mediere titlu executoriu

Acordul de mediere titlu executoriu

Modificari si completari la Legea 192/2006 adoptate de Camera Deputatilor ca si camera decizionala, declarate constitutionale in sedinta din 18 septembrie 2018 a Curtii Constitutionale. Marți, 18 septembrie 2018, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. I pct. 6 [cu referire la art. 18 alin. (11) din Legea nr. 192/2006], art. I pct. 12 [cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 192/2006] și ale art. I pct. 18 [cu referire la art. 61 alin. (3) și (4) din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

Articole declarate constitutionale:

La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l1), cu următorul cuprins:

„(11) Consiliul de mediere înfiinţează Institutul de formare continua, în vederea creşterii calităţii pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizaţi.”

După alineatul (2) al articolului 58 se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4) cu următorul cuprins:

(3) ,,Acordul de Mediere verificat şi atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților, este titlu executoriu.

La articolul 61, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) În cazurile prevăzute la art.60 INDICE 1, dacă odată cu primirea cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a depus dovada că s-a încercat soluţionarea conflictului prin mediere, instanţa, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita atât reclamantului, cât şi pârâtului, să depună dovada că au încercat soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc.

(4) În cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluţie, potrivit art.201 alin.(3) din Codul de procedură civilă, primul termen de judecată, niciuna dintre părţi nu comunică instanţei dovada prevăzută la alin.(2), instanţa va solicita părţilor depunerea acesteia până la primul termen de judecată.

Acordul de mediere titlu executoriu

O importanta completare o reprezinta conferirea caracterului de titlu executoriu acordurilor de mediere verificate și  atestate de către avocat sau de notarul public. Prezentele modificari urmeaza sa fie promulgate si publicate in Monitorul Oficial.

Acordul de mediere titlu executoriu

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564