acordul de mediere titlu executoriu

Acordul de mediere titlu executoriu

Forta juridica a Acordului de Mediere – titlu executoriu

Pentru a obtine un Acord de mediere valabil, este necesar ca toate partile care au autoritatea necesara rezolvarii divergentelor sa fie prezente la mediere.

De asemenea, este necesar ca toti termenii si toate conditiile acordului sa fie rezumate in prezenta tuturor participantilor. Apoi acordul trebuie semnat de catre toate partile participante la mediere. 

Acordul de mediere titlu executoriu

Legea nr 192/2006, articolul 58, alineatul (2):
(2) Acordul părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi contrare legii şi ordinii publice. În condiţiile în care legea impune îndeplinirea unor condiţii de fond şi formă, legalitatea acordului de mediere poate fi verificată şi atestată fie de avocaţii părţilor sau de către un notar public, în situaţia în care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor. 

Articolul 58 alin. (2) indice 1) Acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu.

Exceptie la caracterul de titlu executoriu  ce poate fi conferit Acordului de Mediere prin atestare/autentificare avocațială fac litigiile care vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum și al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale. Astfel, acordurile de mediere ce vizează aceste litigii vor trebuie să treacă prin procedura de autentificare notarială sau consfințire judecătorească.

Forta juridica a unui Acord de mediere atestat

Atestarea de către avocat/notar poate fi făcută prin alegerea de comun acord cu părțile a unui avocat sau a unui notar care să ateste acordul de mediere. Avocatul/notarul ales de mediator cu acordul părților va  atesta identitatea, consimțământul și data acordului de mediere printr-o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil. După atestarea Acordului de mediere, avocatul este obligat ca, în vederea opozabilității, să înregistreze in termenul prevăzut de lege operațiunea de atestare în registrul specific.

Acordul de mediere titlu executoriu

Art. 58
(1) Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.
(2) Acordul părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi contrare legii şi ordinii publice. În condiţiile în care legea impune îndeplinirea unor condiţii de fond şi formă, legalitatea acordului de mediere poate fi verificată şi atestată fie de avocaţii părţilor sau de către un notar public, în situaţia în care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor.
(2 indice 1 ) Acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu.
(2 indice 2 ) În situaţia menţionată la alin. (2 inice 1 ), sunt aplicabile şi prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 5 nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Intelegerea partilor poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii.
(4) In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si de forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor.
(4^1) Mediatorul este tinut de obligatiile prevazute la alin. (4) si in cazul in care prin acordul de mediere se constituia, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar.
(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se aplica in toate situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma.
(6) In cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea Funciara.
(7) Înţelegerea părţilor are caracter obligatoriu pentru ele.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here