Acordul de mediere privind exercitarea autoritatii parintesti – forta executorie

custodie titlu executoriu

Potrivit dispozitiilor Codului civil privind efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori, respectiv art. 396 C.civ. si următoarele, instanta hotaraste, odata cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor – raporturi care se refera, printre altele, la exercitarea autoritatii parintesti si la locuinta copilului ulterior desfacerii casatoriei. De asemenea,pentru copilul din afara casatoriei, autoritatea parinteasca se exercita in comun daca parintii convietuiesc iar in cazul in care parintii nu convietuiesc, modul de exercitare a autoritatii parintesti se poate stabili de instanta de tutela sau prin invoiala parintilor (Acord de mediere).

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 192/2006 (Legea medierii), prin procedura de mediere pot fi solutionate, printre altele, conflictele privitoare la casatorie, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea domiciliului copiilor si contributia parintilor la intretinerea copiilor. Odata ce partile ajung la un Acord de mediere, acesta va capata forta juridica executorie in urma procedurii prevazute in art. 438 – 441 (Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere atat prevederile legale din Codul civil cat si cele din Legea medierii, aparent exista un impediment in ceea ce priveste dobandirea de titlu executoriu prin atestare a avocatului sau autentificare a notarului, in privinta Acordurilor de mediere avand ca obiect stabilirea modalitatii de exercitare a autoritatii parintesti asupra minorului/minorilor, impediment provenit din prevederea cuprinsa in articolul 64 alin. (1^1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator care mentioneaza: „ Acordurile de mediere încheiate de părți, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exercițiul drepturilor părintești, contribuția părinților la întreținerea copiilor și stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.”

CONTACTATI MEDIATOR BUCURESTI

Telefon: 0723-373-564