Acord mediere titlu executoriu. Acordul de mediere este titlu executoriu odata cu verificarea si atestarea avocatiala/notariala

acord mediere titlu executoriu
acord mediere titlu executoriu

Acord mediere titlu executoriu.

In legea medierii nr. 192/2006, cu modifiarile la zi, articolul 58 alin (1) precizează următoarele; Când părțile aflate în conflict au ajuns la o înțelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimțite de acestea și care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepția situațiilor în care părțile și mediatorul convin altfel.  – acord mediere titlu executoriu –

Alineatul (2) al aceluiași articol de lege menționează că verificarea îndeplinirii condițiilor de formă și de fond și atestarea acordului sunt acțiuni ce pot fi efectuate în cadrul procedurii de mediere de către avocații părților sau de către un avocat sau notar ales.

 Alineatul (2^1) precizează că acordul de mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților este titlu executoriu.  – acord mediere titlu executoriu –

În situația menționată la alin. (2^1) sunt aplicabile și prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare:(2) Dacă cererea pentru a cărei soluționare se solicită ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de soluționare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsă, dacă se dovedește că solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului să urmeze o asemenea procedură.

Așadar solicitantul cererii de acordare a ajutorului public judiciar poate primi soluția de respingere a cererii sale dacă refuză anterior începerii procesului să urmeze procedura de mediere.

Legea medierii – modificari 2019:

  • Acordul de mediere titlu executoriu prin atestare/autentificare.
  • Acordurile de mediere in litigiile care vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum și al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, pot deveni titluri executorii prin procedura de autentificare notariala sau consfintire judecatoreasca.
  • Consfintirea acordului de mediere la instanta se va putea face fara a fi necesară prezenta partilor decat cu titlu de exceptie, atunci cand judecatorul considera necesar.
  • Taxa de timbru va fi restituita integral daca partile aflate intr-un proces judiciar isi solutioneaza ulterior prin mediere litigiul si depun acordul de mediere la dosar.
    Exceptie: daca litigiul priveste transferul dreptului de proprietate, constituirea unui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale, se restituie doar 50% din taxa platita cu investirea instantei).