acord mediere custodie comuna
acord mediere custodie comuna

Acord mediere custodie comună

În cele ce urmează vă prezentăm un draft de Acord de Mediere în cuprinsul căruia se regăsesc prevederile înțelegerii părinților cu privire la numele ce va fi purtat după divorț și cu modalitatea de exercitare în comun a custodiei asupra minorei rezultată din căsătorie. În ceea ce privește numele după divorț, în urma medierii părțile pot ajunge la un acord, cu sprijinul mediatorului, în sensul păstrării de către mamă a numelui preluat în urma căsătoriei, astfel încât perioada dificilă a divorțului să nu fie dublată și de proceduri birocratice de schimbare a  documentelor de identitate și explicații în relațiile sociale privind schimbarea de nume. – acord mediere custodie comună –

Încheiat între: X domiciliat în …, date și Y domiciliată în …, date
căsătoriți la data de ___ în Bucureşti Sectorul _, conform Certificatului de căsătorie seria _ nr. _ emis de _ la data de _ în baza actului de căsătorie nr. _ am convenit următoarele: – acord mediere custodie comuna –
Numele de familie pe care îl vom purta în urma divorțului va fi: _;
fostul soţ:
fosta soţie: _. ( soția păstrează după divorț numele preluat în urma căsătoriei)
Noi, X și Y, convenim să exercităm în comun autoritatea părintească față de minora Z,
născută la data de _ în _, CNP _. Stabilim de asemenea locuinţa minorei împreună cu mama sa Y, în Bucureşti, Sectorul _ str. _.

Noi, X și Y, convenim următoarele: (- acord mediere custodie comuna -)

de comun acord, să alegem sau să schimbăm unitatea şcolară, forma de învățământ, precum şi formele (modalităţile) de instruire extraşcolară ale fiicei noastre;

să participăm, împreună sau separat, la orice manifestare şcolară sau extraşcolară a minorei şi să ne informăm, în orice moment, în legătură cu evoluţia acesteia; să ne consultăm, în caz de boală a minorei, în privința consultului medical şi a tratamentului necesar, mama având drept de decizie;

fiecare părinte să îl informeze pe celălalt părinte cu privire la starea de sănătate copilului, programul şcolar şi extraşcolar şi asupra oricărui eveniment care afectează integritatea fizică şi psihică a minorei, în perioada în care aceasta se află în grija sa; (- acord mediere custodie comuna – )

să nu împiedicăm pe fiica noastră de a întreţine relații personale cu bunicii materni şi paterni, respectând programul zilnic de educare al minorei;

să participăm la aniversarea zilei de naştere a minorei, indiferent de locul în care se află aceasta;

cu acordul mamei şi la dorința minorei, tatăl are dreptul de a o înscrie la diferite activităţi extraşcolare(pictură, dans, balet, înot, meditații etc.) urmând ca acesta să suporte cheltuielile;

mama să îl anunţe pe tatăl minorei asupra oricărei schimbări de domiciliu al acesteia.

Stabilim de asemenea că părintele separat de copil, tatăl X, va avea următoarele drepturi:
De a avea legături personale cu minora, după cum urmează:
În timpul anului şcolar, dimineața, de luni până vineri, va grădiniţă/şcoală, în funcţie de orarul acesteia;

De două ori pe săptămână, marţi şi joi, după programul de grădiniţă/şcoală, două duce minora la ore, între 17:00 şi 19:00, tatăl va petrece timpul cu minora;
Sâmbăta, între orele 10:00-18:00, minora va petrece timpul cu tatăl;
Părinţii, de comun acord, pot schimba zilele în care tatăl poate lua minora în afara domiciliului mamei, pentru excursii sau alte evenimente;
În timpul vacanțelor, tatăl are dreptul să ia minora la munte, la mare, cu acordul prealabil al mamei, care urmează să fie anunţată cu cel puţin o săptămână înainte, aducându-i la cunoştinţă acesteia: destinaţia; perioada; persoanele care îi vor însoţi; (- acord mediere custodie comuna – )

Ajunul sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte va fi petrecut cu minora, împreună cu tatăl său, iar ziua următoare, împreună cu mama sa;
Unul din părinți poate călători cu minora în străinătate, doar cu acordul expres al celuilalt părinte;

Părinții au dreptul de a lua legătura telefonic cu minora, când aceasta este în îngrijirea unuia dintre ei, respectând programul de activităţi şi odihnă al acesteia.
Cu privire la contribuția la cheltuielile de creştere, educare, învățătură şi pregătire profesională a copilului, acordul părinților este următorul:
Mama va asigura pentru minoră cheltuielile necesare pentru hrana zilnică, întreţinere, îmbrăcăminte şi orice alte cheltuieli necesare pentru creşterea şi educarea acesteia, în natură, evaluate la suma de 2.000LEI (două mii LEI) lunar;

tatăl va contribui la cheltuielile de creştere, educare, învățătură şi pregătire profesională a minorei, cu suma de 2.000LEI (două mii LEI), lunar, sumă ce va fi plătită în fiecare lună, până la data de 15, începând cu luna _, şi până la majoratul minorei, şi în continuare, până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 ani.
Noi, părțile, cunoscând prevederile legii, declarăm că toate datele acestui act corespund adevărului, că am citit în întregime conținutul lui, că nesiliți de nimeni, consimţim la încheierea prezentului Acord de Mediere